آشنایی با سبک استاد عبدالمنعم طوخی

عبدالمنعم طوخی در سال ۱۹۴۵ در مصر متولد شد. پدر وی حافظ کل قرآن و علاقه‌مند به قرائت قرآن بود؛ لذا از همان ابتدا فرزند خود را در جریان حفظ و قرائت قرآن قرار می‌دهد. به همین دلیل عبدالمنعم در ۹ سالگی حافظ کل قرآن می‌شود و از ۱۰ سالگی نیز قرائت قرآن را آغاز می‌کند.
عبدالمنعم طوخی خود می‌گوید که «من در ابتدا تحت تأثیر قرائت قاریانی مانند محمد رفعت و ابوالعینین شعیشع بودم، ولی سبک ادایی من دقیقا برگرفته از مصطفی اسماعیل بود». وی با ابوالعینین شعیشع خیلی دوست بود و تقریبا در تمامی مصاحبه‌هایی که به صورت تصویری ویا به صورت مکتوب از وی می‌خوانیم و یا می‌بینیم، از ابوالعینین شعیشع هم در مرام و اخلاق و رفت‌وآمدهایی که با هم داشتند و هم در جریان قرائت قرآن به بزرگی یاد می‌کند.

(بیشتر…)