بررسی سبک استاد محمدصدیق منشاوی

محمدصدیق منشاوی در ۱۱ سالگی حافظ کل قرآن شد و در ۱۵سالگی تلاوت قرآن را به خوبی انجام می‌داد؛ به‌ طوری که در کنار پدر و عموی خود در مجالس و محافل قرائت شرکت می‌کرد.
شکری القاضی درباره جذابیت سبک ادایی منشاوی معتقد است که دوره‌های ترتیل و مجود او یکی از عظیم‌ترین و بدیع‌ترین نمونه‌های ادایی در تاریخ تلاوت قرآن است. محقق دیگری به نام ابراهیم خلیل ابراهیم نیز درباره روش ادایی و اسلوب منشاوی می‌گوید: «روش ادایی و اسلوبش آمیخته از حسن قرائت، سلامت و قوت اداست، به‌ گونه‌ای که با تعدد و استواری در مقامات تزئین شده است.»
منشاوی در سال ۱۹۶۶ ترتیل خود را به زیبایی اجرا کرد، به طوری که عامر سیدعثمان که یکی از افراد قوی در قرائت قرآن مصر است و به عنوان کارشناس در جریان ضبط ترتیل منشاوی کار می‌کرد، می‌گوید: «در هنگام ضبط این ترتیل خیلی از مواقع مشاهده کردم که منشاوی در حین اجرای ترتیل اشک می‌ریخت.»
او دوره کامل قرآن را به روش تحقیق برای رادیو مصر قرائت کرد که متأسفانه بی‌تدبیری مسئولان وقت رادیو مصر باعث شد تا پنج جزء از این تلاوت ناقص شود و هنگامی که رادیو از منشاوی درخواست کرد تا این پنج جزء را مجدداً تلاوت کند او نپذیرفت. محمدصدیق منشاوی در زمان خود تلاوت‌های بسیار فاخری را در صفحات گرامافون به مدت ۴۵ دقیقه انجام داد و آثار بسیارزیبایی را برای جهان اسلام باقی گذاشت.

(بیشتر…)


تحلیل سوره هود (ع) استاد محمدصدیق منشاوی

تحلیل سوره هود (ع) استاد محمدصدیق منشاوی

تحلیل توسط استاد غلامرضا شاهمیوه


تحلیل و بررسی سبک استاد محمد صدیق منشاوی

منشاوی

تحلیل و بررسی سبک استاد محمد صدیق منشاوی – قسمت ۱

تحلیل و بررسی سبک استاد محمد صدیق منشاوی – قسمت ۲

تحلیل و بررسی سبک استاد محمد صدیق منشاوی – قسمت ۳

تحلیل و بررسی سبک استاد محمد صدیق منشاوی – قسمت ۴


معرفی سبک استاد محمد صدیق منشاوی

منشاوی

معرفی سبک استاد محمد صدیق منشاوی


توضیحی مختصر در خصوص سبک استاد منشاوی – استاد غلامرضا شاهمیوه

شاهمیوه

توضیحی مختصر در خصوص سبک استاد منشاوی – استاد غلامرضا شاهمیوه


تحلیل و بررسی تلاوت سوره قدر استاد محمد صدیق منشاوی

منشاوی

تحلیل و بررسی تلاوت سوره قدر استاد محمد صدیق منشاوی

تحلیل توسط استاد غلامرضا شاهمیوه