آشنایی با سبک استاد محمود عبدالحکم

محمود عبدالحکم در سال ۱۹۲۳ در مصر به دنیا آمد و در ۱۰ سالگی حافظ کل قرآن شد. عبدالحکم از همان سنین به سراغ یادگیری قرائات مختلف رفت و ابتدا قرائت حفص از عاصم و سپس، ورش را فرا گرفت.
محمود عبدالحکم در رابطه با تأثیرپذیری‌اش از قراء مشهور می‌گوید: «در ابتدا، تلاوت‌های علی محمود و عبدالفتاح شعشاعی را خیلی گوش می‌دادم، اما بیشترین تأثیر در سبک ادایی و اسلوب را از محمد رفعت گرفتم».
او پس از دوره‌ای که شروع به یادگیری قرائات مختلف می‌کند، به مدرسه الاحمدی می‌رود که این مدرسه یکی از‌ آموزشگاه‌های خوب قرائت قرآن در زمان قاریان مشهور مصری بوده است و قراء مشهوری مانند مصطفی اسماعیل، محمود علی‌البنا، محمود خلیل الحصری در این مدرسه آموزش دیده‌ بودند.

(بیشتر…)