بررسی سبک استاد کامل یوسف البهتیمی

کامل یوسف البهتیمی در ۱۰ سالگی حافظ کل قرآن شد. بعد از اینکه به قاهره آمد، در جلسات محمد رفعت، محمد سلامه و علی حزین شرکت می‌کرد و تلاوت‌های ایشان را گوش می‌داد؛ به‌گونه‌ای که به قول خود وی «یکی از کسانی که روش ادا و اسلوب بنده کاملا برگرفته از این فرد است، محمد رفعت بوده و بعدها نیز بسیاری از نکات در این زمینه را از محمد سلامه فرا گرفتم».
کامل یوسف معتقد بود که تمام احکام تلاوت را با شرکت در مجالس تلاوت قرآن این افراد فرا گرفته و در حوزه انشاد دینی نیز از همنشینی علی محمود، طه الفشنی و احمد صبره، نکات فراوانی را آموخته است و خود را نیز همواره در راه انشاد دینی مدیون این افراد می‌دانست.
در زندگی کامل یوسف البهتیمی آمده است که «دوستی من با احمد صبره ثمرات فراوانی را برای من از جمله در زمینه درک قواعد و اسرار موسیقی داشت». احمد صبره یکی از موسیقی‌دانان مصر بود که با کامل یوسف همنشینی فراوانی داشت و کامل یوسف نیز معتقد است که از دوستی با وی در دو زمینه بهره برده است. اولین مورد اینکه تلاوت او در ادای لحنی از اعتبار وافر و استوار برخوردار شد و دیگر اینکه بر اثر ارتباط با احمد صبره اذان ویژه‌ای را به اتفاق وی آهنگ‌گذاری کرد و برای عرضه عمومی ضبط کردند که البته این اذان به دلایل نامعلومی برای عموم منتشر نشد.

(بیشتر…)


تحلیلی بر سبک استاد کامل یوسف البهتیمی

کامل یوسف البهتیمی در ۱۰ سالگی حافظ کل قرآن شد. بعد از اینکه به قاهره آمد، در جلسات محمد رفعت، محمد سلامه و علی حزین شرکت می‌کرد و تلاوت‌های ایشان را گوش می‌داد؛ به‌گونه‌ای که به قول خود وی «یکی از کسانی که روش ادا و اسلوب بنده کاملا برگرفته از این فرد است، محمد رفعت بوده و بعدها نیز بسیاری از نکات در این زمینه را از محمد سلامه فرا گرفتم».
کامل یوسف معتقد بود که تمام احکام تلاوت را با شرکت در مجالس تلاوت قرآن این افراد فرا گرفته و در حوزه انشاد دینی نیز از همنشینی علی محمود، طه الفشنی و احمد صبره، نکات فراوانی را آموخته است و خود را نیز همواره در راه انشاد دینی مدیون این افراد می‌دانست.
در زندگی کامل یوسف البهتیمی آمده است که «دوستی من با احمد صبره ثمرات فراوانی را برای من از جمله در زمینه درک قواعد و اسرار موسیقی داشت». احمد صبره یکی از موسیقی‌دانان مصر بود که با کامل یوسف همنشینی فراوانی داشت و کامل یوسف نیز معتقد است که از دوستی با وی در دو زمینه بهره برده است. اولین مورد اینکه تلاوت او در ادای لحنی از اعتبار وافر و استوار برخوردار شد و دیگر اینکه بر اثر ارتباط با احمد صبره اذان ویژه‌ای را به اتفاق وی آهنگ‌گذاری کرد و برای عرضه عمومی ضبط کردند که البته این اذان به دلایل نامعلومی برای عموم منتشر نشد.

(بیشتر…)


قاری مصری که قرائتی ناتمام داشت

به نقل از پایگاه خبری صدی البلد، شیخ کامل یوسف البهتیمی در سال ۱۹۲۲ میلادی در محله «بهتیم» منطقه «شبرا الخیمه» استان «قلیوبیه» مصر متولد شد، پدرش قاری قرآن بود و او را در شش سالگی در مکتبخانه قرآن ثبت نام کرد.
البهتیمی قبل از ۱۰ سالگی قرآن را حفظ کرد و به قاری معروفی در زادگاهش تبدیل شد و قاری روزهای جمعه مسجد روستایش بود.

(بیشتر…)


معرفی سبک استاد کامل یوسف البهتیمی

کامل یوسف

معرفی سبک استاد کامل یوسف البهتیمی


تحلیل و بررسی تلاوت سوره کافرون استاد کامل یوسف البهتیمی

کامل یوسف

تحلیل و بررسی تلاوت سوره کافرون استاد کامل یوسف البهتیمی

تحلیل توسط استاد غلامرضا شاهمیوه


تحلیل و بررسی تلاوت سوره فلق و ناس استاد کامل یوسف البهتیمی

کامل یوسف

تحلیل تلاوت سوره فلق و ناس استاد کامل یوسف البهتیمی

تحلیل توسط استاد غلامرضا شاهمیوه