• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  گزارشات تصویری

  استاد نصرالدین طوبار – ۱ تا ۱۲ سوره فاطر

  استاد نصرالدین طوبار – ۱ تا ۱۲ سوره فاطر


  استاد نصرالدین طوبار – ۱ تا ۱۸ سوره رعد

  استاد نصرالدین طوبار –  ۱ تا ۱۸ سوره رعد


  استاد محمد اللیثی – ۱۰۴ تا ۱۱۲ انبیاء و آیات ابتدایی سوره حج

  استاد محمد اللیثی – ۱۰۴ تا ۱۱۲ انبیاء و آیات ابتدایی سوره حج


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره حجرات

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره حجرات


  استاد محمد احمد شبیب – ۶۳ تا ۹۸ مریم (س) و ۱ تا ۱۵ طه

  استاد محمد احمد شبیب – ۶۳ تا ۹۸ مریم (س) و ۱ تا ۱۵ طه


  استاد محمد سعید نور – ۱ تا ۲۸ سوره طه

  استاد محمد سعید نور –  ۱ تا ۲۸ سوره طه


  استاد مصطفی اسماعیل – ۲۳ تا ۴۵ سوره مبارکه ابراهیم (ع)

  استاد مصطفی اسماعیل – ۲۳ تا ۴۵ سوره مبارکه ابراهیم (ع)


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – ۴۹ تا ۵۵ قمر، ۱ تا ۲۷ الرحمن، شمس و تین

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – ۴۹ تا ۵۵ قمر، ۱ تا ۲۷ الرحمن، شمس و تین


  استاد عبدالمنعم طوخی – ۱۲۰ تا ۱۲۳ هود (ع) و ۱ تا ۲۹ یوسف (ع)

  استاد عبدالمنعم طوخی – ۱۲۰ تا ۱۲۳ هود (ع) و ۱ تا ۲۹ یوسف (ع)


  استاد احمد ابوالمعاطی – سوره آل عمران آیات ۱۳۳ الی ۱۴۴

  استاد احمد ابوالمعاطی – سوره آل عمران آیات ۱۳۳ الی ۱۴۴


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره شعرا آیات ۵۲ الی ۸۹

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره شعرا آیات ۵۲ الی ۸۹


  استاد فرج الله شاذلی – سوره آل عمران آیات ۱۴۳ تا ۱۴۶

  فرج الله شاذلی

  استاد فرج الله شاذلی – سوره آل عمران آیات ۱۴۳ تا ۱۴۶


  استاد عبدالفتاح شعشاعی – ۱۵ تا ۱۸ حجرات، ۱ تا ۱۱ ق و سوره‌های بلد، شمس و قریش

  استاد عبدالفتاح شعشاعی – ۱۵ تا ۱۸ حجرات، ۱ تا ۱۱ ق و سوره‌های بلد، شمس و قریش


  خلاصه توضیحات استاد حنیفی در خصوص کیفیت قرائت از منظر قرآن کریم

  http://shefa-qoran.ir/wp-content/uploads/2016/08/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-2-14.jpg

  خلاصه توضیحات استاد حنیفی در خصوص کیفیت قرائت از منظر قرآن کریم

  مطرح شده در جلسه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵


  تلاوت سوره قلم آقای صادق ولایتی مهر و توضیحات استاد حنیفی

  سعید ولایتی مهر

  تلاوت سوره قلم آقای سعید ولایتی مهر و توضیحات استاد حنیفی

  جلسه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵