• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  گزارشات تصویری

  آشنایی با مقامات با توجه به درجات – استاد حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با مقامات با توجه به درجات – استاد حنیفی


  آشنایی با نغمه حسینی – استاد علی اکبر حنیفی

  آشنایی با نغمه حسینی – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با جنس و مقام نهاوند

  در این بخش با جنس نهاوند و مقام نهاوند آشنا خواهیم شد. لازم به ذکر است که مقام یا دیوان به توالی هشت درجه صوتی که بر اساس منطق موسیقایی که به صورت پشت سر هم اجرا می شود گفته می شود و همچنین جنس یا دانگ به مفهوم چهار درجه صوتی اول هر مقام می باشد. پس هر مقامی از دو جنس یا دو دانگ تشکیل شده است. دو جنس در یک مقام به سه شکل متصل، منفصل و یا متداخل قابل اتصال به یکدیگر می باشند. فواصل صوتی جنس نهاوند شامل ۱  –  ۰/۵  –  ۱ می باشد. جنس دوم مقام نهاوند نیز جنس حجاز می باشد. پس مقام نهاوند از دو جنس نهاوند و حجاز تشکیل شده است. در مقام نهاوند اتصال دو جنس یاد شده به شکل منفصل می باشد.

  وکال جنس نهاوند

  مقام نهاوند

  جنس نهاوند


  آشنایی با نغمه بستنگار – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه بستنگار – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نعمه سگاه – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نعمه سگاه – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه رست – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه رست – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بیات – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات – استاد علی اکبر حنیفی


  فایل صوتی – مطالبی در خصوص پسوندهای لحنی

  استاد حنیفی

  مطالبی در خصوص پسوندهای لحنی


  پیشوندهای لحنی در تلاوت قرآن کریم – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  پیشوندهای لحنی در تلاوت قرآن کریم – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه حجازکار – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با نغمه حجازکار – استاد علی اکبر حنیفی


  آموزش مقام عجم – جمال کامیاب، رحیم خاکی

  رحیم خاکی

  آموزش مقام عجم – جمال کامیاب، رحیم خاکی


  آموزش مقام حجاز – جمال کامیاب، رحیم خاکی

  رحیم خاکی

  آموزش مقام حجاز – جمال کامیاب، رحیم خاکی


  آموزش مقام سگاه – جمال کامیاب، رحیم خاکی

  رحیم خاکی

  آموزش مقام سگاه – جمال کامیاب، رحیم خاکی


  آشنایی با نغمه بیات دوگاه – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات دوگاه – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بیات عجمی – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات عجمی – استاد علی اکبر حنیفی