• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  آموزش مقام عجم – جمال کامیاب، رحیم خاکی

  رحیم خاکی

  آموزش مقام عجم – جمال کامیاب، رحیم خاکی


  آموزش مقام حجاز – جمال کامیاب، رحیم خاکی

  رحیم خاکی

  آموزش مقام حجاز – جمال کامیاب، رحیم خاکی


  آموزش مقام سگاه – جمال کامیاب، رحیم خاکی

  رحیم خاکی

  آموزش مقام سگاه – جمال کامیاب، رحیم خاکی


  آموزش مقام نهاوند – جمال کامیاب، رحیم خاکی

  رحیم خاکی

  مقام نهاوند – کامیاب، خاکی


  آموزش مقام راست – کامیاب و خاکی

  رحیم خاکی

  آموزش-مقام-راست-کامیاب-و-خاکی


  آموزش مقام بیات – کامیاب و خاکی

  رحیم خاکی

  آموزش-مقام-بیات-کامیاب-و-خاکی


  آموزش مقام صبا – جمال کامیاب ، رحیم خاکی

  آموزش-مقام-صبا-کامیاب،-خاکی-قطعه-۱

  آموزش-مقام-صبا-کامیاب،-خاکی-قطعه-۲


  پیش مقدمات و توضیحات آموزش مقامات قرآنی – جمال کامیاب، رحیم خاکی

  توضیحات-و-مقدمات-آموزش-الحان-جمال-کامیاب،-رحیم-خاکی