• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  آشنایی با نغمه راست رهاوی با صدای اساتید عبدالباسط، منشاوی، طبلاوی

  قدماء اعتقاد داشتند که حکمای عجم (فارس) مقامات را براساس دوازده برج اختراع کرده و به آنها نسبت داده اند که به منزله اصول و ارکان قرار گرفته اند, آنها را در جدول زیر ملاحظه می کنیم .

  حمل (فروردین)                    راست ثور( اردیبهشت )  اصفهان                   جوزا ( خرداد ) عراق

  سرطان ( تیر)  کوچک             اسد   ( مرداد)  بزرگ                                  سنبله ( شهریور ) حجاز

  میزان ( مهر ) بوسلیک           عقرب ( آبان) عشاق                                     قوس(آذر)  حسینی

  جدی (دی) زنگوله                 دلو (بهمن)  نوا                                           حوت (اسفند) رهاوی

  (بیشتر…)


  اجرای نغمه رهاوی توسط استاد محمد محمود طبلاوی

  دانلود نغمه رهاوی استاد محمد محمود طبلاوی