• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  آشنایی با نغمه روح الارواح (بخش ۱) – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه روح الارواح (بخش ۱) – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با مقامات با توجه به درجات – استاد حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با مقامات با توجه به درجات – استاد حنیفی


  آشنایی با نغمه حسینی – استاد علی اکبر حنیفی

  آشنایی با نغمه حسینی – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بستنگار – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه بستنگار – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نعمه سگاه – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نعمه سگاه – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه رست – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه رست – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بیات – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات – استاد علی اکبر حنیفی


  فایل صوتی – مطالبی در خصوص پسوندهای لحنی

  استاد حنیفی

  مطالبی در خصوص پسوندهای لحنی


  پیشوندهای لحنی در تلاوت قرآن کریم – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  پیشوندهای لحنی در تلاوت قرآن کریم – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه حجازکار – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با نغمه حجازکار – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بیات دوگاه – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات دوگاه – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بیات عجمی – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات عجمی – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بیات نوا – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات نوا – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با مقام حجاز – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با مقام حجاز – استاد علی اکبر حنیفی ۱

  آشنایی با مقام حجاز – استاد علی اکبر حنیفی ۲


  آموزش و آشنایی با نغمه فرحفزا – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آموزش و آشنایی با نغمه فرحفزا – استاد علی اکبر حنیفی

  مطرح شده در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴