• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  آشنایی با مقامات با توجه به درجات – استاد حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با مقامات با توجه به درجات – استاد حنیفی


  آشنایی با نغمه حسینی – استاد علی اکبر حنیفی

  آشنایی با نغمه حسینی – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بستنگار – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه بستنگار – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نعمه سگاه – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نعمه سگاه – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه رست – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه رست – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بیات – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات – استاد علی اکبر حنیفی


  فایل صوتی – مطالبی در خصوص پسوندهای لحنی

  استاد حنیفی

  مطالبی در خصوص پسوندهای لحنی


  پیشوندهای لحنی در تلاوت قرآن کریم – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  پیشوندهای لحنی در تلاوت قرآن کریم – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه حجازکار – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با نغمه حجازکار – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بیات دوگاه – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات دوگاه – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بیات عجمی – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات عجمی – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بیات نوا – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات نوا – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با مقام حجاز – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با مقام حجاز – استاد علی اکبر حنیفی ۱

  آشنایی با مقام حجاز – استاد علی اکبر حنیفی ۲


  آموزش و آشنایی با نغمه فرحفزا – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آموزش و آشنایی با نغمه فرحفزا – استاد علی اکبر حنیفی

  مطرح شده در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴


  توضیحات استاد حنیفی در خصوص پارامترهای کیفی لحن

  حنیفی

  توضیحات استاد حنیفی در خصوص پارامترهای کیفی لحن

  جلسه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴

  توضیحات جناب استاد حنیفی در رابطه با تلاوت حقیر (محمد کاکاوند) در این جلسه می باشد.