• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد سعید عبدالصمد الزناتی – ۳۰ تا ۴۶ سوره فصلت

  استاد سعید عبدالصمد الزناتی – ۳۰ تا ۴۶ سوره فصلت


  استاد شحات محمد انور – ۲۴ تا ۴۹ سوره طور و ۱ تا ۳۰ سوره نجم

  استاد شحات محمد انور – ۲۴ تا ۴۹ سوره طور و آیات ۱ تا ۳۰ سوره نجم


  استاد محمد اللیثی – ۷۸ تا ۸۹ شعراء و آیات ۱ تا ۹ تکویر

  استاد محمد اللیثی – ۷۸ تا ۸۹ شعراء و آیات ۱ تا ۹ تکویر


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – انفطار، شمس و قدر

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – انفطار، شمس و قدر


  استاد مصطفی اسماعیل – ۳۱ تا ۴۵ ق، ۱ تا ۲۸ ذاریات، طارق، ۲۶ تا ۴۶ نازعات، بلد، کوثر، نصر و توحید

  ۳۱ تا ۴۵ ق، ۱ تا ۲۸ ذاریات، طارق، ۲۶ تا ۴۶ نازعات، بلد، کوثر، نصر و توحید


  استاد محمداحمد عامر – ۱۹۲ تا ۲۲۷ شعراء

  استاد محمداحمد عامر – ۱۹۲ تا ۲۲۷ شعراء


  محمودشحات انور – ۱ تا ۳۶ مریم، آیات ۳۱ تا ۴۰ نبأ و سوره‌های بلد، شمس و اخلاص

  محمودشحات انور –  ۱ تا ۳۶ مریم، آیات ۳۱ تا ۴۰ نبأ و سوره‌های بلد، شمس و اخلاص


  استاد مصطفی اسماعیل – ۱ تا ۳۴ لقمان و ۱ تا ۱۲ حاقه

  تلاوت مصطفی اسماعیل از آیات ۱ تا ۳۴ سوره لقمان و آیات ۱ تا ۱۲ سوره حاقه

   

   

   

   


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – ۱ تا ۲۲ سوره لقمان

  تلاوت عبدالباسط محمد عبدالصمد از آیات ۱ تا ۲۲ سوره لقمان


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – آیات ۸ تا ۳۴ سوره لقمان

  تلاوت محمد عبدالعزیز حصان از آیات ۸ تا ۳۴ سوره لقمان


  استاد شحات محمد انور – ۱ تا آخر سوره لقمان

  تلاوت شحات محمد انور آیات ۱ تا آخر سوره لقمان


  استاد حسن فتحی ملیجی – آیات ۵۷ تا ۶۵ یونس، ضحی و آیات ۱ تا ۴ انشراح

  آیات ۵۷ تا ۶۵ سوره یونس، سوره ضحی و آیات ۱ تا ۴ سوره انشراح


  استاد نصرالدین طوبار – ۱ تا ۱۲ سوره فاطر

  استاد نصرالدین طوبار – ۱ تا ۱۲ سوره فاطر


  استاد نصرالدین طوبار – ۱ تا ۱۸ سوره رعد

  استاد نصرالدین طوبار –  ۱ تا ۱۸ سوره رعد


  استاد محمد اللیثی – ۱۰۴ تا ۱۱۲ انبیاء و آیات ابتدایی سوره حج

  استاد محمد اللیثی – ۱۰۴ تا ۱۱۲ انبیاء و آیات ابتدایی سوره حج