• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد حسن فتحی ملیجی – آیات ۵۷ تا ۶۵ یونس، ضحی و آیات ۱ تا ۴ انشراح

  آیات ۵۷ تا ۶۵ سوره یونس، سوره ضحی و آیات ۱ تا ۴ سوره انشراح


  استاد نصرالدین طوبار – ۱ تا ۱۲ سوره فاطر

  استاد نصرالدین طوبار – ۱ تا ۱۲ سوره فاطر


  استاد نصرالدین طوبار – ۱ تا ۱۸ سوره رعد

  استاد نصرالدین طوبار –  ۱ تا ۱۸ سوره رعد


  استاد محمد اللیثی – ۱۰۴ تا ۱۱۲ انبیاء و آیات ابتدایی سوره حج

  استاد محمد اللیثی – ۱۰۴ تا ۱۱۲ انبیاء و آیات ابتدایی سوره حج


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره حجرات

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره حجرات


  استاد محمد احمد شبیب – ۶۳ تا ۹۸ مریم (س) و ۱ تا ۱۵ طه

  استاد محمد احمد شبیب – ۶۳ تا ۹۸ مریم (س) و ۱ تا ۱۵ طه


  استاد محمد سعید نور – ۱ تا ۲۸ سوره طه

  استاد محمد سعید نور –  ۱ تا ۲۸ سوره طه


  استاد مصطفی اسماعیل – ۲۳ تا ۴۵ سوره مبارکه ابراهیم (ع)

  استاد مصطفی اسماعیل – ۲۳ تا ۴۵ سوره مبارکه ابراهیم (ع)


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – ۴۹ تا ۵۵ قمر، ۱ تا ۲۷ الرحمن، شمس و تین

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – ۴۹ تا ۵۵ قمر، ۱ تا ۲۷ الرحمن، شمس و تین


  استاد عبدالمنعم طوخی – ۱۲۰ تا ۱۲۳ هود (ع) و ۱ تا ۲۹ یوسف (ع)

  استاد عبدالمنعم طوخی – ۱۲۰ تا ۱۲۳ هود (ع) و ۱ تا ۲۹ یوسف (ع)


  استاد احمد ابوالمعاطی – سوره آل عمران آیات ۱۳۳ الی ۱۴۴

  استاد احمد ابوالمعاطی – سوره آل عمران آیات ۱۳۳ الی ۱۴۴


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره شعرا آیات ۵۲ الی ۸۹

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره شعرا آیات ۵۲ الی ۸۹


  استاد فرج الله شاذلی – سوره آل عمران آیات ۱۴۳ تا ۱۴۶

  فرج الله شاذلی

  استاد فرج الله شاذلی – سوره آل عمران آیات ۱۴۳ تا ۱۴۶


  استاد عبدالفتاح شعشاعی – ۱۵ تا ۱۸ حجرات، ۱ تا ۱۱ ق و سوره‌های بلد، شمس و قریش

  استاد عبدالفتاح شعشاعی – ۱۵ تا ۱۸ حجرات، ۱ تا ۱۱ ق و سوره‌های بلد، شمس و قریش


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – تلاوت آیات ۷ تا ۱۲ سوره نساء

  استاد عبدالباسط – آیات ۷ تا ۱۲ سوره نساء