• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد ابوالعینین شعیشع – سوره اسراء آیات ۱ الی ۱۹

  شعیشع

  استاد ابوالعینین شعیشع – سوره اسراء آیات ۱ الی ۱۹


  استاد ابوالعینین‌ شعیشع – سوره آل عمران آیات ۱۳۰ تا ۱۴۴

  شعیشع

  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره آل عمران آیات ۱۳۰ تا ۱۴۴


  استاد ابوالعینین‌ شعیشع – سوره طه آیات ۱۱۱ تا ۱۳۵

  شعیشع

  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره طه آیات ۱۱۱ تا ۱۳۵


  استاد ابوالعینین‌ شعیشع – سوره طه آیات ۱۱۱ تا ۱۳۵

  شعیشع

  استاد ابوالعینین‌ شعیشع – سوره طه آیات ۱۱۱ تا ۱۳۵


  استاد ابوالعینین شعیشع – تلاوت سور فتح، رحمن و قریش

  شعیشع

  استاد ابوالعینین شعیشع – تلاوت سور فتح، رحمن و قریش


  استاد ابوالعینین‌ شعیشع – سوره الحاقه آیات ۱ تا ۲۴

  ابوالعینین

  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره ی الحاقه آیات ۱ تا ۲۴


  استاد ابوالعینین‌ شعیشع – سوره الحاقه آیات ۱ تا ۲۴

  شعیشع

  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره الحاقه آیات ۱ تا ۲۴


  استاد ابوالعینین‌ شعیشع – سوره طه آیات ۱۱۱ تا ۱۳۵

  شعیشع

  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره طه آیات ۱۱۱ تا ۱۳۵


  استاد ابوالعینین‌ شعیشع – سوره الحاقه آیات ۱ تا ۲۴

  شعیشع

  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره الحاقه آیات ۱ تا ۲۴


  استاد ابوالعینین‌ شعیشع – مؤمنون آیات ۱ تا ۱۴

  شعیشع

  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره مؤمنون آیات ۱ تا ۱۴


  استاد ابوالعینین‌ شعیشع – فتح آیات ۲۷ تا ۲۹ و الرحمن آیات ۱ تا ۲۴

  شعیشع

  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره فتح آیات ۲۷ تا ۲۹ و سوره الرحمن آیات ۱ تا ۲۴


  استاد ابوالعینین‌ شعیشع – سوره حدید آیات ۱۰ تا ۱۷

  شعیشع

  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره حدید آیات ۱۰ تا ۱۷


  استاد ابوالعینین‌ شعیشع – سوره اسراء آیات ۶۵ تا ۷۸

  شعیشع

  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره ی اسراء آیات ۶۵ تا ۷۸


  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره ی الحاقه آیات ۱ تا ۲۴

  شعیشع

  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره ی الحاقه آیات ۱ تا ۲۴


  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره آل عمران آیات ۱۳۰ تا ۱۴۴

  شعیشع

  ابوالعینین‌ شعیشع – سوره آل عمران آیات ۱۳۰ تا ۱۴۴


  • صفحه 1 از 212