• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – انفطار، شمس و قدر

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – انفطار، شمس و قدر


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – ۱ تا ۲۲ سوره لقمان

  تلاوت عبدالباسط محمد عبدالصمد از آیات ۱ تا ۲۲ سوره لقمان


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – ۴۹ تا ۵۵ قمر، ۱ تا ۲۷ الرحمن، شمس و تین

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – ۴۹ تا ۵۵ قمر، ۱ تا ۲۷ الرحمن، شمس و تین


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – تلاوت آیات ۷ تا ۱۲ سوره نساء

  استاد عبدالباسط – آیات ۷ تا ۱۲ سوره نساء


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره قصص آیات ۵ تا ۲۴

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره قصص آیات ۵ تا ۲۴


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره نجم ۳۱ تا آخر و ۱ تا ۱۷ سوره قمر

  عبدالباسط

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره نجم ۳۱ تا آخر و ۱ تا ۱۷ سوره قمر


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره یوسف۱ تا ۲۹

  عبدالباسط

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره یوسف۱ تا ۲۹


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره مریم آیات ۱ تا ۳۴

  عبدالباسط

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره مریم آیات ۱ تا ۳۴


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – آیات ۶۰ تا ۱۱۰ سوره کهف و سوره‌های تکویر، ضحی، انشراح و حمد

  عبدالباسط

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – آیات ۶۰ تا ۱۱۰ سوره کهف و سوره‌های تکویر، ضحی، انشراح و حمد


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوه کهف آیات ۳۰ تا ۵۱

  عبدالباسط

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوه کهف آیات ۳۰ تا ۵۱


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره مریم آیات ۱ تا ۳۶ و سوره تکویر

  عبدالباسط

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره مریم آیات ۱ تا ۳۶ و سوره تکویر


  تلاوت مشترک «الحصری» و «عبدالباسط» در مسجد الحرام

  قرآن

  تلاوت مشترک «الحصری» و «عبدالباسط» در مسجد الحرام


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره یوسف

  عبدالباسط

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره یوسف


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره انبیاء آیات ۵۱ الی ۸۲

  عبدالباسط

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره انبیاء آیات ۵۱ الی ۸۲


  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره قمر آیات ۴۹ تا ۵۵ و آیات ۱تا ۲۷ سوره الرحمن

  عبدالباسط

  استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره قمر آیات ۴۹ تا ۵۵ و آیات ۱تا ۲۷ سوره الرحمن


  • صفحه 1 از 41234