• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره حجرات

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره حجرات


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره شعرا آیات ۵۲ الی ۸۹

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره شعرا آیات ۵۲ الی ۸۹


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره احزاب آیات آیات ۲۱ الی ۴۳

  منشاوی

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره احزاب آیات آیات ۲۱ الی ۴۳


  استاد محمدصدیق منشاوی – سوره نحل آیات ۱ الی ۲۳

  منشاوی

  استاد محمدصدیق منشاوی – سوره نحل آیات ۱ الی ۲۳


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره مبارکه انفال آیات ۴۱ الی ۵۸

  منشاوی

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره انفال آیات ۴۱ الی ۵۸


  استاد محمدصدیق منشاوی – سوره حجرات ۱ الی ۱۴

  منشاوی

  استاد محمدصدیق منشاوی – سوره حجرات ۱ الی ۱۴


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره انبیاء (۳۰ دقیقه)

  منشاوی

  دانلود تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی – سوره انبیاء – ۳۰ دقیقه

  برگرفته از سایت تنغیم


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره انبیاء (۲۸ دقیقه)

  منشاوی

  دانلود تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی – سوره انبیاء – ۲۸ دقیقه

  برگرفته از سایت تنغیم


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره انبیاء (۴۵ دقیقه)

  منشاوی

  دانلود تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی – سوره انبیاء – ۴۵ دقیقه

  برگرفته از سایت تنغیم


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره قصص ۶۸-۸۵

  منشاوی

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره قصص ۶۸-۸۵


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره واقعه ۵۸-آخر، حدید ۱-۵

  منشاوی

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره واقعه ۵۸-آخر، حدید ۱-۵


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره مومنون ۸۴ الی آخر

  منشاوی

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره مومنون ۸۴ الی آخر


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره مومنون ۵۱ الی آخر

  منشاوی

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره مومنون ۵۱ الی آخر


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره مومنون ۸۴-آخر، الرحمن ۱-۲۷

  منشاوی

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره مومنون ۸۴-آخر، الرحمن ۱-۲۷


  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره مومنون آیات ۱-۲۲

  منشاوی

  استاد محمد صدیق منشاوی – سوره مومنون آیات ۱-۲۲


  • صفحه 1 از 41234