• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد محمد عبدالعزیز حصان – آیات ۸ تا ۳۴ سوره لقمان

  تلاوت محمد عبدالعزیز حصان از آیات ۸ تا ۳۴ سوره لقمان


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره توبه آیات ۷۵ تا ۹۶

  محمد عبدالعزیز حصان

  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره توبه آیات ۷۵ تا ۹۶


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره انبیاء آیات ۴۶ تا ۸۲

  محمد عبدالعزیز حصان

  محمد عبدالعزیز حصان – سوره ی انبیاء آیات ۴۶ تا ۸۲


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره غافر

  محمد عبدالعزیز حصان

  تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره غافر – ۲۶ دقیقه –

  اجرا در مسجد الأحمدى شهر طنطا  در سال ۱۹۸۵ م

  منبع: سایت تنغیم


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – حجرات آیات ۱۳ تا ۱۸ و ق آیات ۱ تا ۳۵

  حصان

  محمد عبدالعزیز حصان – سوره حجرات آیات ۱۳ تا ۱۸ و سوره ق آیات ۱ تا ۳۵


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره روم آیات ۱ تا ۲۱

  حصان

  محمد عبدالعزیز حصان – سوره روم آیات ۱ تا ۲۱


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره روم آیات ۱ تا ۲۱

  حصان

  محمد عبدالعزیز حصان – سوره روم آیات ۱ تا ۲۱


  محمد عبدالعزیز حصان – سوره آل عمران آیات ۱۳۳ تا ۱۴۶

  حصان

  محمد عبدالعزیز حصان – سوره آل عمران آیات ۱۳۳ تا ۱۴۶


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره سبأ آیات ۲۴ تا ۴۵

  حصان

  محمد عبدالعزیز حصان – سوره سبأ آیات ۲۴ تا ۴۵  


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره محمد (ص) آیات ۱ تا ۱۷

  حصان

  محمد عبدالعزیز حصان – سوره ی محمد آیات ۱ تا ۱۷


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره لقمان ۸ تا ۳۴ و سوره ی طارق

  حصان

  محمد عبدالعزیز حصان – سوره ی لقمان ۸ تا ۳۴ و سوره ی طارق


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره انبیاء آیات ۴۶ تا ۸۲

  حصان

  محمد عبدالعزیز حصان – سوره ی انبیاء آیات ۴۶ تا ۸۲


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره مریم آیات ۲۰ تا ۲۶

  حصان

  محمد عبدالعزیز حصان – سوره مریم آیات ۲۰ تا ۲۶


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره تکویر

  حصان

  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره ی تکویر


  استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره مبارکه فتح

  حصان

  محمد عبدالعزیز حصان – سوره ی مبارکه فتح


  • صفحه 1 از 212