• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد علی محمود – سوره مریم آیات ۱ تا ۵۰

  علی البنا

  استاد علی محمود – سوره مریم آیات ۱ تا ۵۰


  استاد محمود علی البنا – سوره بقره آیات ۴۴ الی ۶۲

  علی البنا

  استاد محمود علی البنا – سوره بقره آیات ۴۴ الی ۶۲


  استاد محمود علی البنا – سوره فرقان

  علی البنا

  استاد محمود علی البنا – سوره فرقان


  استاد محمود علی البنا آیات ۱۱۳ تا ۱۳۲ سوره طه

  محمود علی البنا

  تلاوت استاد محمود علی البنا آیات ۱۱۳ تا ۱۳۲ سوره طه


  استاد محمود علی البنا – سوره تکویر

  علی البنا

  استاد محمود علی البناء – سوره تکویر


  استاد محمود البناء سورهای نبأ، نازعات، قدر و نصر

  محمود علی البنا

   استاد شیخ محمود البناء سورهای نبأ، نازعات، قدر و نصر


  استاد محمود علی البناء – سورهای نبأ، نازعات، قدر و نصر

  محمود علی البنا

  استاد مرحوم شیخ محمود البناء سورهای نبأ، نازعات، قدر و نصر


  استاد محمود علی البنا – سوره بقره آیات ۲۵۵ تا ۲۶۱

  علی البنا

  محمود علی البنا سوره بقره آیات ۲۵۵ تا ۲۶۱


  استاد محمود علی البناء – نجم آیات ۳۱ تا ۶۲ و قمر

  علی البنا

  محمود علی البناء سوره نجم آیات ۳۱ تا ۶۲ و سوره قمر


  استاد محمود علی البناء – سوره الرحمن

  محمود علی البنا

  محمود علی البناء – سوره ی الرحمن


  استاد محمود علی البناء – سوره ی ملک

  علی البنا

  محمود علی البناء – سوره ی ملک


  استاد محمود علی البناء – سوره تکویر

  علی البنا

  استاد محمود علی البناء – سوره تکویر


  استاد محمود علی البناء سوره انفطار

  علی البنا

  محمود علی البناء سوره ی انفطار


  استاد محمود علی البناء سوره مریم آیات ۷۶ تا ۹۸

  علی البنا

  استاد محمود علی البناء سوره مریم آیات ۷۶ تا ۹۸ 


  تلاوت استاد محمود علی البنا آیات ۶۴ تا ۷۰ سوره نساء

  علی البنا

  تلاوت استاد محمود علی البنا آیات ۶۴ تا ۷۰ سوره نساء


  • صفحه 1 از 212