• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد مصطفی اسماعیل – ۳۱ تا ۴۵ ق، ۱ تا ۲۸ ذاریات، طارق، ۲۶ تا ۴۶ نازعات، بلد، کوثر، نصر و توحید

  ۳۱ تا ۴۵ ق، ۱ تا ۲۸ ذاریات، طارق، ۲۶ تا ۴۶ نازعات، بلد، کوثر، نصر و توحید


  استاد مصطفی اسماعیل – ۱ تا ۳۴ لقمان و ۱ تا ۱۲ حاقه

  تلاوت مصطفی اسماعیل از آیات ۱ تا ۳۴ سوره لقمان و آیات ۱ تا ۱۲ سوره حاقه

   

   

   

   


  استاد مصطفی اسماعیل – ۲۳ تا ۴۵ سوره مبارکه ابراهیم (ع)

  استاد مصطفی اسماعیل – ۲۳ تا ۴۵ سوره مبارکه ابراهیم (ع)


  استاد مصطفی اسماعیل – نجم ۳۱ تا ۶۲ ، قمر ۱ تا ۱۵ و طارق

  مصطفی امساعیل

  ۳۱ تا ۶۲ سوره نجم، ۱ تا ۱۵ سوره قمر و سوره طارق


  استاد مصطفی اسماعیل – سوره زمر آیه ۳۷ و حجرات آیات ۷ و ۸

  مصطفی اسماعیل

  استاد مصطفی اسماعیل – سوره زمر آیه ۳۷ و حجرات آیات ۷ و ۸


  استاد مصطفی اسماعیل – سور ق، ذاریات، الرحمن، حاقه، نازعات، شمس و علق

  مصطفی اسماعیل

  ق، ذاریات، الرحمن، حاقه، نازعات، شمس و علق


  استاد مصطفی اسماعیل – سوره نمل آیات ۱۵ الی ۴۲

  مصطفی اسماعیل

  استاد مصطفی اسماعیل – سوره نمل آیات ۱۵ الی ۴۲


  استاد مصطفی اسماعیل – سوره آل عمران آیات ۳۳ تا ۶۸

  مصطفی اسماعیل

  استاد مصطفی اسماعیل – سوره آل عمران آیات ۳۳ تا ۶۸


  استاد مصطفی اسماعیل – سوره قصص آیات ۵ تا ۲۸ و سوره شمس

  مصطفی اسماعیل

  استاد مصطفی اسماعیل – سوره قصص  آیات ۵ تا ۲۸ و سوره شمس


  استاد مصطفی اسماعیل – سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۷۱ تا ۱۹۵

  مصطفی اسماعیل

  استاد مصطفی اسماعیل – سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۷۱ تا ۱۹۵


  استاد مصطفی اسماعیل – سوره حج آیات ۱ تا ۲۹

  مصطفی اسماعیل

  استاد مصطفی اسماعیل – سوره حج آیات ۱ تا ۲۹


  استاد مصطفی اسماعیل – سوره یوسف و الحاقه

  مصطفی اسماعیل

  استاد مصطفی اسماعیل – سوره یوسف و الحاقه


  استاد مصطفی اسماعیل – سور تحریم، حاقه، نازعات، طارق، بلد، شمس، ضحی و انشراح

  مصطفی اسماعیل

  استاد مصطفی اسماعیل – سور تحریم، حاقه، نازعات، طارق، بلد، شمس، ضحی و انشراح


  استاد مصطفی اسماعیل – سوره اسراء

  مصطفی اسماعیل

  استاد مصطفی اسماعیل – سوره اسراء


  استاد مصطفی اسماعیل – سوره فاطر

  مصطفی اسماعیل

  دانلود تلاوت سوره فاطر – استاد مصطفی اسماعیل


  • صفحه 1 از 41234