• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استد سید متولی عبدالعال – سوره حج آیات ۱ الی ۴۱

  متولی

  استد سید متولی عبدالعال – سوره حج آیات ۱ الی ۴۱


  استاد سید متولی عبدالعال – سوره مائده آیات ۱۰۹ تا ۱۲۰

  متولی

  سید متولی عبدالعال – سوره مائده آیات ۱۰۹ تا ۱۲۰


  استاد سید متولی عبدالعال – سوره نجم ۳۱ تا ۶۲ و قمر ۱ تا ۵

  متولی

  سید متولی عبدالعال – سوره نجم آیات ۳۱ تا ۶۲ و سوره قمر آیات ۱ تا ۵


  استاد سید متولی عبدالعال – سوره نساء آیات ۶۹ تا ۸۰

  متولی

  استاد سید متولی عبدالعال – سوره نساء آیات ۶۹ تا ۸۰


  استاد سید متولی عبدالعال – سوره فاطر آیات ۲۳ تا ۴۵

  متولی 1

  سید متولی عبدالعال – سوره فاطر آیات ۲۳ تا ۴۵


  استاد سید متولی عبدالعال – قمر ۴۹ تا ۵۵ و الرحمن ۱ تا ۵۳

  متولی

  سید متولی عبدالعال – سوره قمر آیات ۴۹ تا ۵۵ و سوره الرحمن آیات ۱ تا ۵۳


  استاد سید متولی عبدالعال – قمر آیات ۴۹ تا ۵۵ و رحمن آیات ۱ تا ۵۳

  متولی

  سید متولی عبدالعال – سوره قمر آیات ۴۹ تا ۵۵ و سوره الرحمن آیات ۱ تا ۵۳


  استاد سید متولی عبدالعال – سوره حشر آیات ۱۸ تا ۲۴

  متولی

  سید متولی عبدالعال – سوره حشر آیات ۱۸ تا ۲۴


  استاد سید متولی عبدالعال – سوره آل عمران آیات ۳۳ تا ۴۱

  متولی

  سید متولی عبدالعال – سوره ی آل عمران آیات ۳۳ تا ۴۱


  استاد سید متولی عبدالعال – سوره فاطر آیات ۲۳ تا ۴۵

  متولی

  سید متولی عبدالعال – سوره فاطر آیات ۲۳ تا ۴۵


  تلاوت سیو متولی عبدالعال آیات ۷۲ تا ۱۳۲ سوره صافات

  متولی عبدالعال

  تلاوت سیو متولی عبدالعال آیات ۷۲ تا ۱۳۲ سوره صافات


  سید متولی عبدالعال – سوره قمر آیات ۴۹ تا ۵۵ و سوره الرحمن آیات ۱ تا ۵۳

  متولی عبدالعال

  سید متولی عبدالعال – سوره قمر آیات ۴۹ تا ۵۵ و سوره الرحمن آیات ۱ تا ۵۳


  سید متولی عبدالعال – سوره حج آیات ۱ تا ۴۱

  متولی عبدالعال

   

  سید متولی عبدالعال – سوره حج آیات ۱ تا ۴۱


  تلاوت سوره بقره ۱۷۷ تا ۲۱۲ با صدای استاد سید متولی عبدالعال

   

  برای دریافت فایل صوتی با فرمت wmaاینجا را کلیک نمایید


  تلاوت سوره ابراهیم ۳۱ تا ۴۱ با صدای استاد سید متولی عبدالعال

  اجرا بیت رهبری سال ۱۳۷۰

  برای دریافت فایل صوتی با فرمت wmaاینجا را کلیک نمایید


  • صفحه 1 از 212