• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد شحات محمد انور – ۲۴ تا ۴۹ سوره طور و ۱ تا ۳۰ سوره نجم

  استاد شحات محمد انور – ۲۴ تا ۴۹ سوره طور و آیات ۱ تا ۳۰ سوره نجم


  استاد شحات محمد انور – ۱ تا آخر سوره لقمان

  تلاوت شحات محمد انور آیات ۱ تا آخر سوره لقمان


  سوره مبارکه اسراء – استاد شحات محمد انور

  شحات

  سوره اسراء – استاد شحات محمد انور

  منبع: چشمه تلاوت


  سوره مبارکه تحریم – استاد شحات محمد انور

  شحات

  سوره تحریم – استاد شحات محمد انور

  منبع: چشمه تلاوت


  استاد شحات محمد انور – نحل ۱۲۵ تا ۱۲۸ و اسراء ۱ تا ۱۷

  تصاویر استاد شحات محمد انور (11)

  شحات محمد انور – سوره نحل آیات ۱۲۵ تا ۱۲۸ و سوره اسراء آیات ۱ تا ۱۷


  استاد شحّات محمد انور – سوره شوری آیات ۱ تا ۱۹

  تصاویر استاد شحات محمد انور (78)

  شحّات محمد انور – سوره شوری آیات ۱ تا ۱۹ 


  استاد شحّات محمد انور – سوره کهف آیات ۱۳ تا ۲۶

  شحات

  شحّات محمد انور – سوره کهف آیات ۱۳ تا ۲۶


  استاد شحّات محمد انور – سوره توبه آیات ۱۲۲ تا ۱۲۹

  شحات

  شحّات محمد انور – سوره توبه آیات ۱۲۲ تا ۱۲۹


  استاد شحّات محمد انور – سوره کهف آیات ۱۳ تا ۲۶

  شحات

  شحّات محمد انور – سوره کهف آیات ۱۳ تا ۲۶


  استاد شحّات محمد انور – سوره شوری آیات ۱ تا ۱۹

  شحات

  شحّات محمد انور – سوره شوری آیات ۱ تا ۱۹ 


  استاد شحّات محمد انور – سوره إسراء آیات ۱ تا ۲۲ و سوره شمس

  شحات

  شحّات محمد انور – سوره إسراء آیات ۱ تا ۲۲ و سوره شمس 


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره مائده آیات ۱۱۲ تا ۱۱۷

  صیاد

  شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره مائده آیات ۱۱۲ تا ۱۱۷


  استاد شحات محمد انور – سوره مائده آیات ۵۱ تا ۵۴

  شحات

  شحات محمد انور – سوره مائده آیات ۵۱ تا ۵۴


  استاد شحّات محمد انور – سوره مجادله آیات ۹ تا ۱۳

  شحات

  شحّات محمد انور – سوره ی مجادله آیات ۹ تا ۱۳


  استاد شحات محمد انور – سوره انعام آیات ۱۲ تا۱۸

  شحات

  استاد شحات انور – سوره انعام آیات ۱۲ تا۱۸


  • صفحه 1 از 212