• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – آل عمران ۱۸۶ تا ۱۹۵، آیه ۲۱ تا ۲۴ ، حشر و بلد

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  سوره آل عمران ۱۸۶ تا ۱۹۵، آیه ۲۱ تا ۲۴ سوره حشر و سوره بلد


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره کهف آیات ۳۰ تا ۵۰

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره کهف آیات ۳۰ تا ۵۰


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره کهف

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره کهف

  منبع: سایت تنغیم


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره نجم

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره نجم

  منبع: سایت تنغیم


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره یوسف آیات ۶۹ تا ۹۹

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  شعبان عبدالعزیز یایاد – سوره ی یوسف آیات ۶۹ تا ۹۹


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره عنکبوت

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره عنکبوت

  اجرا شده قبل از اذان صبح در مسجد إمام الحسین  شهر قاهره

  منبع: سایت تنغیم


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره نازعات آیات ۲۷ تا ۴۶

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره نازعات آیات ۲۷ تا ۴۶


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره نساء

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره نساء

  منبع: سایت تنغیم


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره اعراف آیات ۱۹۶ الی ۲۰۳

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره اعراف آیات ۱۹۶ الی ۲۰۳


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره آل عمران آیات ۱۸ الی ۳۷ و مریم (س) ۱۶ الی ۵۷

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره آل عمران آیات ۱۸ الی ۳۷ و مریم (س) ۱۶ الی ۵۷


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره طارق آیه ۱ الی ۱۷

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره طارق آیه ۱ الی ۱۷


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره هود آیه ۳۱ الی ۴۹

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره هود آیه ۳۱ الی ۴۹


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره کهف آیه ۳۰ الی ۵۰

  شعبان عبدالعزیز صیاد

  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره کهف ،آیه ۳۰ تا ۵۰


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره حج آیات ۵۶ تا ۶۹

  صیاد

  تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد آیات ۵۶ تا ۶۹ سوره حج


  استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره نازعات آیات ۲۷ تا ۴۶

  صیاد

  شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره نازعات آیات ۲۷ تا ۴۶


  • صفحه 1 از 212