• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد طه الفشنی – سوره نحل آیات ۵۱ تا ۸۲

  طه الفشنی

  طه الفشنی – سوره نحل آیات ۵۱ تا ۸۲


  استاد طه الفشنی – سوره نحل آیات ۵۱ تا ۸۲

  طه الفشنی

  طه الفشنی – سوره نحل آیات ۵۱ تا ۸۲


  استاد طه الفشنی – سوره نحل آیات ۵۱ تا ۸۱

  طه الفشنی

  استاد طه الفشنی – سوره نحل آیات ۵۱ تا ۸۱


  استاد نصرالدین طوبار – سوره نبأ

  نصرالدین طوبار

  استاد نصرالدین طوبار – سوره نبأ


  استاد طه الفشنی – سوره ذاریات آیات ۱ تا ۵۸

  طه الفشنی

  طه الفشنی – سوره ذاریات آیات ۱ تا ۵۸


  استاد طه الفشنی – سوره ق آیات ۳۱ الی ۴۵

  طه الفشنی

  طه الفشنی – سوره ق آیات ۳۱ الی ۴۵


  استاد طه الفشنی -حج ۶۰ تا ۷۸ و مؤمنون ۱ تا ۱۳

  طه الفشنی

  طه الفشنی – سوره ی حج آیات ۶۰ تا ۷۸ و سوره ی مؤمنون آیات ۱ تا ۱۳


  استاد طه الفشنی – سوره نحل آیات ۵۱ تا ۸۱

  طه الفشنی

  طه الفشنی – سوره نحل آیات ۵۱ تا ۸۱


  استاد طه الفشنی – سوره مائده آیات ۱ تا ۳۶

  طه الفشنی

  طه الفشنی – سوره مائده آیات ۱ تا ۳۶


  تلاوت استاد طه الفشنی سوره حجرات

  طه الفشنی

  تلاوت استاد طه الفشنی سوره حجرات


  طه الفشنی – سوره مجادله آیات ۱۴ تا ۲۲ و سوره حشر آیات ۱ تا ۱۰

  طه الفشنی

  طه الفشنی – سوره مجادله آیات ۱۴ تا ۲۲ و سوره حشر آیات ۱ تا ۱۰


  طه الفشنی – حج آیات ۶۰ تا ۷۸ و سوره ی مؤمنون آیات ۱ تا ۱۳

  طه الفشنی

   

  طه الفشنی – سوره ی حج آیات ۶۰ تا ۷۸ و سوره ی مؤمنون آیات ۱ تا ۱۳