• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  نلاوت سوره یونس آیات ۵۷ الی ۶۰ با صدای استاد ابوالفرج

   

  سوره یونس آیات ۵۷ الی ۶۰


  نلاوت سوره نساء آیات ۵۸ الی ۶۳ با صدای استاد ابوالفرج

   

  سوره نساء آیات ۵۸ الی ۶۳


  نلاوت سوره اسراء آیات ۷۷ الی ۸۰ با صدای استاد ابوالفرج

   

  سوره اسراء آیات ۷۷ الی ۸۰


  نلاوت سوره انسان آیات ۵ الی ۱۴ با صدای استاد ابوالفرج

   

  سوره انسان آیات ۵ الی ۱۴


  نلاوت سوره فتح آیات ۲۷ الی آخر با صدای استاد ابوالفرج

   

  سوره فتح آیات ۲۷ الی آخر


  نلاوت سور ضحی – انشراح – تین با صدای استاد ابوالفرج

   

  سور ضحی – انشراح – تین


  نلاوت سوره آل عمران آیات ۱ الی ۲۸ با صدای استاد ابوالفرج

   

  سوره آل عمران آیات ۱ الی ۲۸