• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد عبدالفتاح علی الطاروطی – سوره انبیاء ۱۰۱ تا ۱۱۲

  طاروطی

  استاد عبدالفتاح طاروطی آیات ۱۰۱ تا ۱۱۲ سوره انبیاء


  عبدالفتاح طاروطی – سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۳۷

  طاروطی

  عبدالفتاح طاروطی – سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۳۷


  استاد عبدالفتاح طاروطی – سوره نمل آیات ۵۹ تا ۷۹

  طاروطی

  عبدالفتاح طاروطی – سوره ی نمل آیات ۵۹ تا ۷۹


  عبدالفتاح طاروطی – سوره بقره آیات ۲۵۲ تا ۲۵۶

  طاروطی

  عبدالفتاح طاروطی – سوره بقره آیات ۲۵۲ تا ۲۵۶


  عبدالفتاح طاروطی – سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۳۷

  طاروطی

  عبدالفتاح طاروطی – سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۳۷


  عبدالفتاح طاروطی – سوره نمل آیات ۵۹ تا ۷۹

  طاروطی

  عبدالفتاح طاروطی – سوره ی نمل آیات ۵۹ تا ۷۹


  استاد عبدالفتاح علی الطاروطی – سوره شوری آیات ۷ تا ۱۲

  طاروطی

  عبدالفتاح طاروطی – سوره ی شوری آیات ۷ تا ۱۲


  عبدالفتاح طاروطی – سوره ی بقره آیات ۲۵۲ تا ۲۵۶

  طاروطی

  عبدالفتاح طاروطی – سوره ی بقره آیات ۲۵۲ تا ۲۵۶


  عبدالفتاح طاروطی – سوره ی بقره آیات ۲۵۲ تا ۲۵۶

  طاروطی

  عبدالفتاح طاروطی – سوره ی بقره آیات ۲۵۲ تا ۲۵۶


  عبدالفتاح علی طاروطی – آیات ۱۰۱ تا ۱۱۲ سوره انبیاء

  طاروطی

   

  عبدالفتاح علی طاروطی آیات ۱۰۱ تا ۱۱۲ سوره انبیاء


  تلاوت سور عبس ۲۴ تا آخر و بلد و کوثر با صدای عبدالفتاح علی الطاروطی

  برای دریافت فایل صوتی با فرمت wmaاینجا را کلیک نمایید