• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد عبدالمنعم طوخی – ۱۲۰ تا ۱۲۳ هود (ع) و ۱ تا ۲۹ یوسف (ع)

  استاد عبدالمنعم طوخی – ۱۲۰ تا ۱۲۳ هود (ع) و ۱ تا ۲۹ یوسف (ع)


  استاد عبدالمنعم طوخی – قمر آیات ۴۹ تا ۵۵ و ۱ تا ۲۹ الرحمن

  طوخی

  استاد عبدالمنعم طوخی – قمر آیات ۴۹ تا ۵۵ و ۱ تا ۲۹ الرحمن


  استاد عبدالمنعم طوخی – سوره هود آیات ۳۶ تا ۴۹

  طوخی

  استاد عبدالمنعم طوخی – سوره هود آیات ۳۶ تا ۴۹


  استاد عبدالمنعم طوخی – سوره یوسف و سوره شمس آیات ۱ تا ۲۴

  طوخی

  استاد عبدالمنعم طوخی – سوره یوسف و سوره شمس آیات ۱ تا ۲۴


  استاد عبدالمنعم طوخی – سوره آل عمران آیات ۸۱ الی ۳۳

  طوخی

  سوره مبارکه آل عمران آیات ۸۱ الی ۳۳


  استاد عبدالمنعم طوخی – سوره یوسف ۱ الی ۲۴ و سوره شمس

  طوخی

  سوره یوسف ۱ الی ۲۴ و سوره شمس


  استاد عبدالمنعم طوخی – سوره مبارکه فتح ، حجرات و قاف

  طوخی

  استاد عبدالمنعم الطوخی – سوره مبارکه فتح ، حجرات و قاف


  تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی آیات ۱۸۰ تا آخر سوره اعراف و ۱ تا ۱۰ سوره انفال

  طوخی

  تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی آیات ۱۸۰ تا آخر سوره اعراف و ۱ تا ۱۰ سوره انفال


  تلاوت سور تحریم و انفطار و علق ۱ تا ۵ با صدای استاد عبدالمنعم طوخی

  برای دریافت فایل صوتی با فرمت wmaاینجا را کلیک نمایید


  تلاوت آیات ۳۶ تا ۴۹ سوره مبارکه هود توسط استاد عبدالمنعم طوخی

  برای دریافت فایل صوتی با فرمت wmaاینجا را کلیک نمایید