• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد محمد بدرحسین – سوره نبأ آیات ۳۱ تا آخر، سوره‌های انفطار، طارق و قدر

  بدر حسین

  استاد محمد بدرحسین – سوره نبأ آیات ۳۱ تا آخر، سوره‌های انفطار، طارق و قدر


  استاد محمد بدرحسین – سور قیامه، نازعات، قدر، فاتحه و بقره

  بدر حسین

  استاد محمد بدرحسین – سور قیامه، نازعات، قدر، فاتحه و بقره


  استاد محمد بدرحسین – سوره آل عمران آیات ۱ تا ۹

  بدر حسین

  محمد بدرحسین – سوره آل عمران آیات ۱ تا ۹


  استاد محمد بدرحسین – سوره آل عمران آیات ۱ تا ۹

  بدر حسین

  محمد بدرحسین – سوره آل عمران آیات ۱ تا ۹


  استاد محمد بدرحسین – سوره آل عمران آیات ۱ تا ۹

  بدر حسین

  محمد بدرحسین – سوره آل عمران آیات ۱ تا ۹


  استاد محمد بدرحسین – سوره ص آیات ۲۸ تا ۴۰

  بدر حسین

  محمد بدرحسین – سوره ی ص آیات ۲۸ تا ۴۰