• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  تلاوت مشترک «الحصری» و «عبدالباسط» در مسجد الحرام

  قرآن

  تلاوت مشترک «الحصری» و «عبدالباسط» در مسجد الحرام


  استاد محمود خلیل الحصری – سوره انبیاء آیات ۱ تا ۵۰

  حصری

  محمود خلیل الحصری – سوره انبیاء آیات ۱ تا ۵۰


  استاد محمود خلیل الحصری – سوره انبیاء آیات ۱ تا ۵۰

  حصری

  محمود خلیل الحصری – سوره انبیاء آیات ۱ تا ۵۰


  استاد محمود خلیل الحصری – سوره انبیاء آیات ۱ تا ۵۰

  حصری

  محمود خلیل حصری – سوره انبیاء آیات ۱ تا ۵۰


  استاد محمود خلیل الحصری – سوره انبیاء آیات ۱ تا ۵۰

  حصری

  محمود خلیل حصری – سوره انبیاء آیات ۱ تا ۵۰


  استاد محمود خلیل الحصری – سوره انفطار

  حصری

  استاد محمود خلیل الحصری – سوره انفطار


  استاد محمود خلیل الحصری – سوره انفطار

  حصری

  استاد محمود خلیل الحصری – سوره انفطار


  استاد محمود خلیل الحصری – سوره انبیاء آیات ۱ تا ۵۰

  حصری

  محمود خلیل حصری – سوره انبیاء آیات ۱ تا ۵۰


  استاد محمود خلیل حصری – سوره احزاب آیات ۶۰ تا ۷۳

  حصری

  محمود خلیل حصری – سوره ی احزاب آیات ۶۰ تا ۷۳


  تلاوت استاد محمود خلیل الحصری سوره یس

  حصری

  تلاوت استاد خلیل حصری سوره یس


  محمود خلیل حصری – سوره انفطار

  حصری

  محمود خلیل حصری – سوره انفطار