• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
  • هیچ دسته‌ای پیدا نشد
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا برترین سایت قرآنی کشور در حوزه تخصصی تلاوت قرآن در سال ۱۳۹۰ حوش آمدید

  

  استاد محمود صدیق منشاوی – سوره اسراء

  محمود صدیق منشاوی

  دانلود تلاوت نادر از استاد محمود صدیق منشاوی – سوره اسراء

  منبع: سایت تنغیم


  استاد محمود صدیق منشاوی – حشر ۲۰ تا ۲۷ و سوره بلد

  محمود صدیق منشاوی

  محمود صدیق المنشاوی – سوره حشر آیات ۲۰ تا ۲۷ و سوره بلد


  استاد محمود صدیق منشاوی – سوره حشر آیات ۱۸ تا ۲۴

  محمود صدیق منشاوی

  محمود صدیق المنشاوی – سوره حشر آیات ۱۸ تا ۲۴ 


  استاد محمود صدیق منشاوی – سوره حشر آیات ۱۸ تا ۲۴

  محمود صدیق منشاوی

  محمود صدیق المنشاوی – سوره حشر آیات ۱۸ تا ۲۴ 


  تلاوت سور حشر ۱۸ تا آخر و نازعات ۲۷ تا ۴۱ با صدای استاد محمود صدیق منشاوی

  اجرا کویت

  برای دریافت فایل صوتی با فرمت wmaاینجا را کلیک نمایید


  تلاوت سوره نحل ۵۱ تا ۸۱ با صدای استاد محمد صدیق منشاوی

  اجرا لیبی

  برای دریافت فایل صوتی با فرمت wmaاینجا را کلیک نمایید


  تلاوت سور حشر ۲۰ تا آخر و بلد با صدای استاد محمود صدیق منشاوی

  برای دریافت فایل صوتی با فرمت wmaاینجا را کلیک نمایید