نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۲/۳۱

http://s12.picofile.com/file/8397830918/01.jpg

🔴 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

مقام حجاز از جمله مقامات قدیمی و اصیل موسیقی عربی محسوب می شود که بخاطر فاصله دوم آن که یک و نیم پرده ای می باشد دارای حالتی خاص و چهره ای متفاوت از سایر اجناس دارد. با بهره گیری و شناخت درجات مقام حجاز، ۱۲ ملودی یا نغمه مختلف در این مقام قابل اجرا می باشد و این جدای از فصیله ها و فروعات مقام می باشد. در تصویر فوق، کلیات ساختاری مقام حجاز تقدیم عزیزان می گردد.

🟢 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱

 

مشاهده محل برگزاری کارگاه تخصصی هنر تلاوت


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۲/۲۴

🔴 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

شناخت محدوده مطلوب صدا و استفاده از آن جزو قدمهای اولیه صدای تونال است: بسیار مهم است که یک خواننده بر اساس محدوده مطلوب صدا، روش های مدولاسیون مخصوص آن را بشناسد و اثر موسیقایی خود را اجرا کند. صدای تونال ارتباط مستقیم با خط صوتی هر خواننده دارد. صدای تونال دارای نشانه های مختلفی است که به چند مورد اشاره می شود. صدایی که موارد مهم زیر را به همراه نداشته باشد را صدای آتونال گویند.
الف): عدم وجود تکلف صوتی، موسیقایی و تکلف در الفاظ
ب): سهولت و سرعت اجرای طبقات صدا در کلمات
پ): پایداری و حفظ طنین در همه طبقات صوتی
ت): داشتن قابلیت در بروز احساسات

 

🟢 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴

 

مشاهده محل برگزاری کارگاه تخصصی هنر تلاوت


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۲/۱۷

🔴 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

داشتن تکنیک در اجرا به منزله بهره گیری از روش ها و مهارتهای خاصی است که موجب ایجاد حالت در صدا و یا آهنگ پردازی و ارتقاء توانمندی های موسیقایی می گردد. تعداد این تکنیک ها متعدد است فلذا یک خواننده خوب همواره باید نسبت به کیفیت صداپردازی اثر موسیقایی خود دقت نظر داشته باشد. صداپردازی و زینت دهی به صدا موجب تاثیرگذاری یک اثر موسیقایی و موجب بروز حس در خواننده می شود. در صداپردازی و پردازش، عوامل متعددی دخیل هستند از جمله حالت بدن در خوانندگی، نحوه تنفس، فعال بودن ماسک صورت، بکار گیری فنونی مانند ولوم و …
همچنین یکی از مسائل بسیار مهم در پردازش صدا آن است که کیفیت طنین صدا در تمام طبقات صدا حفظ شده و طنین در تمام طبقات به یک رنگ و حالت شنیده شود. در این رابطه باید به حالت دهی حروف مدی نیز توجه کرد. حفظ کیفیت طنین صدا در طول اجرا از مهارتهای بسیار مهم هنرهای آوایی محسوب می شود لذا در این رابطه باید اطلاعات نظری و عملی در زمینه صداهای سینه ای، میانی و سری را هم کسب کرد. شناخت و نحوه جابجایی میان این سه قسمت صدا نقش بسیار مهمی در پردازش صوت دارد.

🟢 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷

 

مشاهده محل برگزاری کارگاه تخصصی هنر تلاوت


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۲/۱۰

🔴 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

خط صوتی یا خط آوازی در واقع همان قسمت یا تونالیته مطلوب صدای هر خواننده است. در واقع خط صوتی همان بهترین جایگاه صدای هنری هر خواننده است که بتواند حداقل موارد مهم زیر را در اجرای خود به نمایش بگذارد:

۱ – بتواند احساسات هنری خود رو بروز دهد نه اینکه احساسی بخواند.
۲ – بتواند تکنیک شخصی (تکنیک ها و علاقمندی های موسیقایی) خود را بروز دهد.
۳ – بتواند با بکارگیری تکنیک های صوتی، رنگ آمیزی صوتی مناسب داشته باشد.
۴ – بتواند تحرک نغمی و جابجایی بین درجات صوتی را با سرعت های مختلف را داشته باشد.
۵ – در اجرای تحریرها بر کار مسلط باشد.

برای کشف خط صوتی خود لازم است در ابتدای امر به چهار مسئله توجه شود:
۱ – انتخاب پرده صوتی مناسب برای شروع.
۲ – استفاده از مدولاسیون یا روش اوج گیری متناسب پرده شروع.
۳ – توجه به پرده نهایی صدا (قسمت اوج و سقف صدا) که حالت داد پیدا نکند.
۴ – تاکید بر قسمتی خاص از صدای مطلوب. مثلا کسی که دارای صدای توسط و اوج مناسبی است اما قسمت توسطش قوی تر از اوجش است، لازم است در طول اجرا، تاکید بیشتری بر قسمت توسط صدا داشته باشد تا اوج و البته نباید از سایر قسمتهای صدای خود نیز غافل شود.

 

🟢 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰

 

مشاهده محل برگزاری کارگاه تخصصی هنر تلاوت


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۲/۳

جواب دارای معانی زیر می باشد:
الف): اجرای درجه هشتم مقام
ب): در بین قاریان اصطلاحاً به معنی اجرای میانه مقام یا همان غماز مقام
ج): اجرای اوج در صدا
د): اجرای اوجی که قبل از آن بم خوانده یا اجرا شده باشد
ذ): اجرای فرازی رساتر و بلندتر که قبل از آن اوجی اجرا شده باشد. (اوج بعد از اوج)
ر): به معنی رفع انتظار موسیقایی که فراز قبل از آن را سؤال و به فراز بعد از سؤال که حالت انتظار موسیقایی را برآورده میکند اشباع یا جواب می گویند.

 

🟢 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۳

 

مشاهده محل برگزاری کارگاه تخصصی هنر تلاوت


اصطلاحات لحنی در استفاده از اجناس موسیقایی

در استفاده از اجناس مختلف موسیقایی، اصطلاحات خاصی مورد استفاده قرار می گیرد که ذیلاً به چند مورد اشاره می گردد:

الف): تنویع: از حیث ایجاد تنوع، به اینکار تنویع یا تنوع بخشی گفته می شود.

ب): انتقال: از حیث جابجایی میان اجناس، به آن انتقال می گویند.

پ): تحویل النغمی – از حیث تغییر مایه موسیقایی به آن تحویل النغمی می گویند.

ت): توغل: از حیث تعمق در مقام و پرداختن به تمام قسمت های نغمی مقام، به آن توغّل یا تفصیل نغمی می گویند.

ث): تلوین النغمی – از حیث تغییر فضای موسیقایی و کاربرد ابزاری مقامات برای ایجاد رنگ های خاص موسیقایی به آن تلوین النغمی اطلاق می گردد.

در کیفیت کاربری مقامات، تفکر لحنی قاریان به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

الف): تفکر حذر مقامی – در این مدل تفکر لحنی، شیوه نغمه پردازی و تلحین با رویکرد عدم ورود به جوانب مختلف مقامی و موسیقایی و پردازشات تنغیمی صورت می گیرد و قاریانی همچون اساتید عبدالباسط، خلیل الحصری، بدرحسین، طبلاوی و … در این دسته قرار دارند. افراد پیرو تفکر حذ مقامی، تلاشی برای پرداختن به جلوه های خاص موسیقایی و مقامی ندارند.

ب): تفکر توغّل مقامی – در این مدل تفکر لحنی، شیوه نغمه پردازی و تلحین با رویکرد پردازش موسیقایی و پرداختن به جوانب مختلف موسیقایی مقامات صورت می پذیرد. اساتیدی همچون حصان، عمران، علی محمود، عبدالفتاح شعشاعی و … جزو مصادیق این مدل تفکر لحنی هستند.

 

موفق باشید – محمدکاکاوند