درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 12 – آشنایی با دستگاه شنوایی و اندام گوش

محمد کاکاوند

فایل صوتی درسنامه صوت و لحن – آشنایی با دستگاه شنوایی

تاکنون 3 دستگاه که در فرایند صوت اثرگذار است معرفی گردید. این دستگاه ها به این شرح هستند:

1 – دستگاه تنفس – الجهاز التنفسی

2 – دستگاه تکلم – الجهاز النطقی

3 – دستگاه صوتی – الجهاز الصوتی

4 – دستگاه شنوایی – الجهاز السمعی

* گوش عضو دستگاه شنوایی است و مهمترین وظیفه آن حفظ تعادل بدن انسان است.

* گوش از سه بخش تشکیل شده است:

گوش بیرونی یا خارجی

گوش میانی

گوش داخلی

* گوش خارجی

گوش خارجی از دو بخش تشکیل شده است:

1 – لاله گوش که از غضروف تشکیل شده است.

2 – مجرای گوش خارجی که به صورت لوله است و به پرده گوش ختم می شود. طول آن نیز 5/2 سانتیمنر است. یک سوم مجرای خارجی از غضروف و دو سوم بقیه نیز از استخوان می باشد.

* گوش میانی

1 – در گوش میانی، امواج صوتی تبدیل به انرژی مکانیکی و سپس تبدیل به انرژی الکتریکی می شوند.

2 – طول و عرض گوش میانی 10 سانتیمتر می باشد.

3 – استخوانهای گوش میانی امواج صوتی را به گوش داخلی منتقل می کنند.

4 – استخوان های گوش میانی از سه بخش تشکیل شده و به وسیله رباط ها به یکدیگر متصل می باشند.

استخوانهای میانی گوش:     

 استخوان سِندانی

استخوان چکشی

استخوان رکابی

* گوش داخلی عضو اصلی دستگاه شنوایی و عامل حفظ تعادل بدن در انسان است. قسمت حلزونی شکل گوش، همان گوش داخلی        می باشد که اصوات را از طریق اعصاب به مغز رسانده و برای انسان قابل درک و فهم می کند.

 مکانیسم شنیدن:

* امواج صوتی بوسیله دیواره های گوش گرفته شده و سپس از مجرای بیرونی به پرده تِمپانیک برخورد می کند. ارتعاشات صوتی موجب انتقال صوت از پرده تمپانیک به بخش بیضی شکل گوش می شود. سپس وارد بخش حلزونی شکل می شود. سلولهای شنوایی امواج صوتی را دریافت کرده و سپس به مغز منتقل می کنند و به بدین ترتیب، شنیدن برای انسان قابل درک و فهم می شود.

وظابف گوش:

حفظ تعادل بدن

 دریافت امواج و شنیدن

 تشخیص جهت صوت

چند نکته مهم:

1 -اصواتی که به گوش انسان می رسد به شکل امواج می باشد نه به صورت صدای صاف.

2 – محدوده حس شنوایی به صورت کروی است یعنی اگر انسان بر روی کرده ای بزرگ ایستاده باشد، امواج از هر طرفی که به گوش انسان برخورد کند، گوش انسان قادر به دریافت آنها بوده و آن را درک می کند.

3 – حس شنوایی می تواند از احساسات و اتفاقات، برداشت های معنادار داشته باشد و لذا آن چیزی که انسان خودش از متن می خواند و   می شنود، با آن چیزی که دیگران برای وی می خوانند و می شنود، دو حس کاملاً متفاوت می باشد.

4 – اگر دستگاه شنوایی مشکل پیدا کند، دستگاه تکلم انسان نیز دچار مشکل خواهد شد.

5 – پایین ترین فرکانسی که گوش انسان قادر به دریافت آن می باشد 20 هرتز (فرو صوت) و بیشترین آن 20000 هرتز (فرا صوت) می باشد. بعضی از حیوانات مانند سگ فرکانسی میان 15 الی 50000 هرتز را می شنوند. خفاش ها تا 100000 هرتز.

6 – میزان قدرت و ضعف هرتز صدا با واحدی بنام دی سی بل db شناخته می شود. کمترین مقدار دی سی بل قابل درک برای انسان، 40 و بیشترین نیز 110 دی سی بل می باشد. اگر انسان به صورت مداوم در جایی باشد که مقدار دی سی بل آن 90 باشد پس از مدنی دچار پیرگوشی و کاهش قدرت شنوایی خواهد شد و همچنین اگر به مدت کمتر از 2 دقیقه در مکانی باشد که مقدار دی سی بل آن معادل 110 دی سی بل باشد، قدرت شنوایی خود را به طور کامل از دست خواهد داد.

نکته پایانی:

صوت علاوه بر مواردی که قبلاً به آن اشاره شد، از سه جنبه مورد بررسی قرار می گیرد:

1 – جنبه صدور صدا – فیزیکی

2 – جنبه انتقال صدا – آکوستیکی

3 – جنبه دریافت صدا – شنیداری

 نکاتی در خصوص آفرینش گوش:

1 – گوش دومین عضو است که در جنین شکل می گیرد ولی اولین عضوی است به شکل کامل در می آید. اولین عضو، چشم است. تقدم شکل گیری گوش بر چشم در قرآن اشاره شده است. و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده (سوره سجده) مراد از تقدم گوش بر چشم آن است که انسان از طریق شنیدن با امورات دین و هدایت الهی آشنا خواهد شد و بسیاری از هدایتهای الهی از طریق شنیدن قابل درک است. جنین بعد از 24 هفته قادر به شنیدن می باشد. جنین اولین صدایی که می شنود، صدی قلب مادر است.

2 – تمامی عملکردهای گوش تحت نظارت و فرمان مستقیم مخچه صورت می گیرد.

*****************************************************

تصاویر و فیلم های ارائه شده

http://s5.picofile.com/file/8174035926/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B4.jpg

=

http://s4.picofile.com/file/8174035950/%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD_%DA%AF%D9%88%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

=

http://s4.picofile.com/file/8174036018/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg

=

http://s5.picofile.com/file/8174036050/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81_%DA%AF%D9%88%D8%B4.jpg

=

فیلم – عملکرد شنوایی

فیلم – تشریح ساختار گوش

فیلم – تست سن گوش

مطرح شده در جلسه 8 اسفند ماه ۱۳۹۳

جلسه مجمع قاریان قرآن کریم (جلسه محمد کاکاوند)

سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir


درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 11 – آشنایی با نقش اندام های دهان و تأثیر آن بر فرایند صوت

محمد کاکاوند

فایل صوتی درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 11 –

آشنایی با وظایف و نقش اندام های دهان و تأثیر اندام های دهان بر فرایند صوت

1 – همانطور که قیفی بودن بلندگوها در تقویت صدا اثر مستقیم دارد، حالت قیفی بودن دهان نیز در تقویت صدا اثر مستقیم می گذارد.

2 – برای ایجاد، انتقال و تلفظ حروف و آواها، بعضی از اندام های دهان، متحرک و بعضی نیز ثابت هستند.

اندام های متحرک دهان شامل: زبان، زبان کوچک، فک پایین، نرم کام و لب ها می باشد.

3 – اندام های ثابت دهان نیز شامل : دندان ها، لثه ها، سخت کام و فک بالا می باشد.

*****************************************

(بیشتر…)


درسنامه صوت و لحن – درس 10 – آشنایی با ویژگی های حنجره و دهان

محمد کاکاوند

فایل صوتی درسنامه صوت و لحن – درس 10 – آشنایی با ویژگی های حنجره و دهان

حنجره دارای ویژگی های مختلفی است که اشاره می گردد:

 1 – ابزار و وسیله تولید صوت می باشد. تنها وسیله تولید صوت در دستگاه صوتی انسان، حنجره است.

2 – حنجره یک ساز غضروفی است.

3 – شدت و قوت صدا و تنفس با عملکرد حنجره تنظیم می شود.

4 – نفس، نیروی محرکه دستگاه صوتی حنجره می باشد. حرکت نفس از پایین به بالا بوده و موجب حرکت طناب های صوتی می شود.

5 – ایجاد اصوات مجهوره به رسیدن فرمان های عصبی بستگی دارد.

6 – تولید صداهای مجهوره امری ارادی است یعنی خواننده باید برای تولید صدای مجهوره اراده کند.

(بیشتر…)


درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 9 – آشنایی با حنجره و عملکرد اعضای آن

محمد کاکاوند

فایل صوتی درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 9 – آشنایی با حنجره و عملکرد اعضای آن

 

حنجره را الجهاز الصوتی می گویند.

 وظایف حنجره:

1 – حنجره مهمترین اندام صوتی در انسان است که بدون آن قرائت با محوریت صوت اصلاً امکان ندارد.

2 – صدا در حنجره تولید شده و در حلق و بینی تکامل پیدا کرده و از حالت خامی (صدای مجهوره) خارج می شود.

3 – محل تولید حروف مجهوره در حنجره و محل تولید حروف مهموسه در دهان می باشد.

4 – مهمترین وظیفه حنجره، تولید صدا است.

5 – در زمان بلع غذا، حنجره موجب ممانعت ورود غذا و آب به دستگاه تنفسی می شود.

(بیشتر…)


درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 8 – آشنایی با بینی و نقش آن در تولید اصوات انسانی

محمد کاکاوند

فایل صوتی درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 8 – آشنایی با بینی و نقش آن در تولید اصوات انسانی

درس جلسه 12 دی ماه جلسه مجمع قاریان قرآن کریم

جلسه هفتگی محمد کاکاوند

سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir

(بیشتر…)


درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 7 – آشنایی با حلق

محمد کاکاوند

دانلود فایل صوتی درسنامه آموزش صوت و لحن – درس 7 – آشنایی با حلق

درس جلسه 5 دی ماه جلسه مجمع قاریان قرآن کریم

جلسه هفتگی محمد کاکاوند

سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir

جهت مشاهده تصاویر و فیلم های مرتبط به ادامه مطلب مراجعه نمایید …

(بیشتر…)