فایل صوتی – سه مرحله اول یادگیری (دانش، فهم، کاربرد)

سه مرحله اول یادگیری (دانش، فهم، کاربرد)

 

مطرح شده در جلسه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ مجمع قاریان قرآن کریم


شش ویژگی اساتید و معلمین برتر

فایل صوتی – شش ویژگی اساتید و معلمین برتر

 

مطرح شده در جلسه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ مجمع قاریان قرآن کریم


راهکارهایی برای تدریس موفق – درس 2 – محیط غنی شده (بخش 1)

تدریس

راهکارهایی برای تدریس موفق – درس 2 – محیط غنی شده (1)

مطرح شده در جلسه 30 مهرماه 95 مجمع قاریان قرآن کریم


راهکارهایی برای تدریس موفق – درس 1 – روش بارش فکری

تدریس

راهکارهایی برای تدریس موفق – درس 1 – روش بارش فکری

مطرح شده در جلسه 23 مهرماه 95 مجمع قاریان قرآن کریم