نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۸/۹/۸

بعضی از کارهای موسیقایی به لحاظ پیچیدگی و فنی بودن، موجب ارتقاء موسیقایی و ایجاد جلوه خاصی در تنغیم       می شود که این کیفیت های موسیقایی تحت عنوان اِتود شناخته می شود. اتود همان کیفیت خاص در اجرا و پردازش موسیقایی ردیف های لحنی است که جنبه ارتقائی دارند. این حالت کیفی و ارتقائی در تلاوت قاریانی که به لحاظ فنی و تنغیمی قوی هستند زیاد دیده می شود. برای مثال این مهارت لحنی در تلاوت های اساتیدی همچون محمدعمران، منشاوی، مصطفی اسماعیل، حصان، علی محمود و … دیده می شود.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۸
✏️ محمدکاکاوند


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۱۱/۱

توضیحاتی در خصوص دوره ارف

 اُرف در حقیقت به نام ((کارل اُرف)) دانشمند و موسیقیدان آلمانی است که سیستم آموزشی بسیار کارآمدی برای آموزش موسیقی به تهیه کرد و کلاسهای موسیقی در اصطلاح ((اُرف)) نامیده می شود. امروزه در ایران به تمام کلاسهای موسیقی (حتی کلاسهایی که از سیستم ارف هم تبعیت نمی کند) ارف می گویند. دوره های گروهی حدود ۲ سال و دوره های خصوصی حدود یک سال زمان می برد. البته این دوره در آموزشگاه های موسیقی می تواند متفاوت باشد اما اغلب اینچنین است. این دوره شامل نت خوانی، ریتم خوانی و نواختن سازهای بلز و فلوت ریکوردر می باشد. افراد در این دوره مقدمات پیش نیاز برای نواختن ساز را فرا می گیرند. گاه در کنار این دو ساز، ساز طبلک هم برای درک ریتمیک نیز آموزش داده می شود. دوره ارف به شکلی دیگر در تلاوت قران نیز مطرح است و مرحله پیش نیاز ورود به مرحله تقلید می باشد.

 

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱
✏️ محمدکاکاوند


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۱۱/۸

یکی از مهمترین مسائلی که در خوانندگی بسیار حائز اهمیت است، حالت و شکل بدن، سر و … می باشد. این موضوع تحت عنوان پاسچر در فنون خوانندگی شناخته می شود. پس از شناخت پاسچر و استایل (فرم صحیح)، روش استفاده از حرکات و نحوه استفاده از بخشی از اندام بدن در خوانندگی مطرح است که به آن اکول اطلاق می شود. پس از انتخاب استایل صحیح در تلاوت، اکول در تلاوت قرآن دارای در دو نقش اساسی زیر است:

الف): موجب ایجاد آرامش و احساسات می شود.

ب): باعث ایجاد تمرکز و تقویت هوش روانی – حرکتی می شود. توضیح اینکه در مهارتهای اوازی، دو هوش موسیقایی و روانی – حرکتی ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند. هوش موسیقایی نیازمند تمرکز و توجه است و هوش روانی – حرکتی بخش مهمی از تمرکز و توجه را ایجاد می کند فلذا با ایجاد این بخش، هوش موسیقایی ارتقاء پیدا کرده و کار به صورت پخته تری ارائه می گردد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۸
✏️ محمدکاکاوند


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۱۱/۱

تکرار ملودی به چند حالت می باشد. تکرار دارای فنون و روش هایی است که به طور اختصار به شرح ذیل می باشد:

الف): تکرار عینی یا تکرار کل کار

ب): تکرار بخشی از ملودی

ج): تکرار اجزای ملودی

 

https://s17.picofile.com/file/8423172450/Auditorytubeopensintonasopharynx.jpg

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱
✏️ محمدکاکاوند


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۱۱/۱

توضیحاتی در خصوص دوره ارف

 اُرف در حقیقت به نام ((کارل اُرف)) دانشمند و موسیقیدان آلمانی است که سیستم آموزشی بسیار کارآمدی برای آموزش موسیقی به تهیه کرد و کلاسهای موسیقی در اصطلاح ((اُرف)) نامیده می شود. امروزه در ایران به تمام کلاسهای موسیقی (حتی کلاسهایی که از سیستم ارف هم تبعیت نمی کند) ارف می گویند. دوره های گروهی حدود ۲ سال و دوره های خصوصی حدود یک سال زمان می برد. البته این دوره در آموزشگاه های موسیقی می تواند متفاوت باشد اما اغلب اینچنین است. این دوره شامل نت خوانی، ریتم خوانی و نواختن سازهای بلز و فلوت ریکوردر می باشد. افراد در این دوره مقدمات پیش نیاز برای نواختن ساز را فرا می گیرند. گاه در کنار این دو ساز، ساز طبلک هم برای درک ریتمیک نیز آموزش داده می شود. دوره ارف به شکلی دیگر در تلاوت قران نیز مطرح است و مرحله پیش نیاز ورود به مرحله تقلید می باشد.

 

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱
✏️ محمدکاکاوند


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۸/۹/۸

تغییر درجه پایه یا نغمگی را مدولاسیون می گویند که در سه حالت مطرح است.

الف): مدولاسیون از نوع تغییر پرده صوتی – جابجایی میان ردیف های لحنی درون یک مقام

ب): مدولاسیون از نوع تغییر ملودی – به این حالت، مدولاسیون هم عرض نیز می گویند. مانند انتقال غماز به غماز

ج): مدولاسیون از نوع تغییر پرده صوتی و ملودی مانند اجرای جنس بالا یا پایین یک مقام که هم باعث تغییر درجه صوتی  می شود و هم موجب تغییر مایه و نغمه

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۸
✏️ محمدکاکاوند