نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۱۲/۶

تقلید در هنرهای سازی و آوازی با دو عنوان تقلید عینی و غیرعینی شناخته می شود. تقلید عینی همان اجرای دقیق و شبیه قطعه است که هیچگونه دخل و تصرفی در کار اتفاق نمی افتد و تقلید غیرعینی که در موسیقی غالباً با عنوان فوگ شناخته می شود. در فوگ، ملودی ثابت است اما تنظیم و درجه تونیک ملودی با قطعه اصلی متفاوت است. در فوگ، سوژه موسیقایی وجود دارد که مقلد بر اساس توانمندی خود، آن سوژه موسیقایی را عیناً در جای دیگر اجرا می کند.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶
✏️ محمدکاکاوند


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

یکی از اشکالاتی که هر خواننده ای می تواند داشته باشد این است که نتواند احساسات ملودی را شناخت پیدا کرده و اجرا کند. برای دستیابی به این مهارت مهم، بهره گیری از دو چیز لازم و ضروری است:

الف): مبنا قرار دادن هر ردیف موسیقایی و شنیدن زیاد قطعات مشابه بر اساس موضوع و هدف مشخص

ب): اجرا در محضر استادی که دارای توانایی در هدایت صحیح موسیقایی به لحاظ تنظیم و تنغیم و خط ملودی و همچنین هدایت صحیح در اجرای پردازش مناسب صوت.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
✏️ محمدکاکاوند


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

بر اساس نظر صاحب نظران، یادگیری مهارتهای خوانندگی نیاز به ۳۰۰۰ ساعت تعلیم مستقیم استاد حاذق دارد و این میزان زمان به صورت مستمر و هفته ای ۳ جلسه و در هر جلسه بین ۲ تا ۳ ساعت می باشد فلذا بر این اساس، میزان کل زمان یادگیری به ترتیب زیر خواهد بود:

۳۰۰۰ ساعت تقسیم بر ۳ جلسه (در هفته ۳ ساعته) = ۱۰۰۰ جلسه تقسیم بر ۱۵۰ (تعداد جلسات در سال) = ۶ سال

بنابراین روش، ۶ سال دوره یادگیری مهارتهای صوتی و تنغیمی است که به صورت مستقیم زیر نظر یک نفر انجام می گیرد.

دگیری مهارتهای خوانندگی نیاز به ۳۰۰۰ ساعت تعلیم مستقیم استاد حاذق دارد و این میزان زمان به صورت مستمر و هفته ای ۳ جلسه و در هر جلسه بین ۲ تا ۳ ساعت می باشد فلذا بر این اساس، میزان کل زمان یادگیری به ترتیب زیر خواهد بود:

۳۰۰۰ ساعت تقسیم بر ۳ جلسه (در هفته ۳ ساعته) = ۱۰۰۰ جلسه تقسیم بر ۱۵۰ (تعداد جلسات در سال) = ۶ سال

بنابراین روش، ۶ سال دوره یادگیری مهارتهای صوتی و تنغیمی است که به صورت مستقیم زیر نظر یک نفر انجام می گیرد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
✏️ محمدکاکاوند


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

صدای خیشومی به چهار کیفیت است:

الف): صدای غنه: صوتی است که صدا هم از دهان و هم از بینی به صورت همزمان شنیده شود (به نقل از فارابی).

ب): صدای خنه: صوتی است که صدا با حجم زیاد از بینی خارج می شود و صدای نامطبوع محسوب می شود

ج): صوت الزَّم: که صدایی است که به طور کامل از بینی شنیده می شود ولی دارای شدت نیست.

د): صوت انفمی: که صدایی که صدا به طور مستمر میان خیشوم و دهان درحال جابجایی است و این مسئله موجب زیبایی و لطافت در اجرا می گردد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
✏️ محمدکاکاوند


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

الفاظ به لحاظ مسائل تنغیمی و پردازش صوتی و کیفیت اداء به چهار دسته مهم تقسیم می شود:

الف): لفظ تکلم روزانه و صحبت کردن

ب): لفظ کلاسیک که عمدتاً در اقراء اتفاق می افتد.

ج): لفظ تجویدی که منظور لفظی است که همراه با پردازش صوت باشد.

د): لفظ لحنی که منظور لفظی است که حاوی مؤلفات صوت موسیقایی و آهنگ سازی باشد.

 

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
✏️ محمدکاکاوند


نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۸/۹/۸

بعضی از کارهای موسیقایی به لحاظ پیچیدگی و فنی بودن، موجب ارتقاء موسیقایی و ایجاد جلوه خاصی در تنغیم       می شود که این کیفیت های موسیقایی تحت عنوان اِتود شناخته می شود. اتود همان کیفیت خاص در اجرا و پردازش موسیقایی ردیف های لحنی است که جنبه ارتقائی دارند. این حالت کیفی و ارتقائی در تلاوت قاریانی که به لحاظ فنی و تنغیمی قوی هستند زیاد دیده می شود. برای مثال این مهارت لحنی در تلاوت های اساتیدی همچون محمدعمران، منشاوی، مصطفی اسماعیل، حصان، علی محمود و … دیده می شود.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۸
✏️ محمدکاکاوند