::: به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا، پایگاه تخصصی تلاوت قرآن کریم خوش آمدید ::: پایگاه قرآنی شفا آماده دریافت اثرات تخصصی و بازتاب نقطه نظرات اساتید محترم قرآنی کشور می باشد ::: پایگاه قرآنی شفا آماده دریافت تصاویر جلسات قرآنی از سراسر کشور می باشد :::


پایگاه قرآنی محمد کاکاوند

جستجو در سایتموضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید
آمار بازدیدکنندگان

شحات

آشنایی با روش انتقال از مقام سگا به نهاوند – مقام اوشار یا المایه

همواره یکی از مسائل مهم و فنی ای که در تلاوت قرآن مورد توجه اهالی فن می باشد، مسئله انتقالات لحنی است که ما آن را با عنوان تحویلات میشناسیم. تحویل به معنای تغییر در مایه موسیقایی می باشد. تحویلات موجب ایجاد فضای جدید موسیقایی و از مسائل ایجاد جذابیت و تنوع در تلاوت قرآن می باشند. تحویلات می توانند به عنوان تمهیدات (مقدمه چینی) مقام بعدی نیز قرار گیرند. بسیاری از قراء نیز برای انتقال به مقام بعدی از تحویلات استفاده نموده و آن را به عنوان تمهید مقام بعدی قرار داده اند. همچنین بسیار پسندیده است که برای انتقال به مقام یا نغمه بعدی که متفاوت از قبلی است، از مسئله تحویلات استفاده نماییم. زیرا اینکار هم زیباتر و هم فنی تر محسوب می شود. هرچند انتقال و تغییر مقام بدون استفاده از تحویلات نیز به لحاظ موسیقایی دچار اشکال و ایراد نیست ولی مهارت خاص لحنی هم محسوب نمی شود. بهتر است در انتقالات، مهارت های موسیقایی که موجب جذابیت می گردد مورد استفاده قرار گیرد. در این بخش، قطعه ای از تلاوت سوره انسان استاد شحات محمد انور برای شما قرار داده شده است. استاد قبل از تلاوت این بخش، چندین نفس در مقام سگا تلاوت نموده اند و قصد ورود به مقام نهاوند را دارند. در فایل صوتی ارائه شده، استاد در مقام سگا و عراق در حال تلاوت هستند و در آیه ۱۴ به صورت کامل، فضای موسیقایی جدیدی را ایجاد می کنند که در واقع چیزی جز فضای نهاوند یا همان جنس ناقص نهاوند نیست که بسیاری از قراء آن را با عنوان رمل می شناسند. این فصای جدید در واقع در نوع خود، تحویل و برای مقام بعدی تمهید محسوب می گردد. در موسیقی مقامی از این نغمه با عنوان اوشار یا المایه یاد می شود. این عنوان در کشورهای شمال آفریقا و در کشورهای خاورمیانه با عنوان رمل استعمال می گردد.

موفق باشید

محمد کاکاوند

منشاوی

با توجه به عنایت و محبت همراهان خوب قرآنی سایت شفا و درخواست ایشان مبنی بر ارائه فایل هایی جهت آشنایی با مقامات قرآنی، در این قسمت بخشی از تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی که در مقام عجم تلاوت نموده اند جهت استفاده عزیزان قرار داده می شود. مقام عجم یکی از مقاماتی است که استاد منشاوی در تلاوت های خویش بارها از آن استفاده نموده و قطعات زیبا و جذابی را به یادگار گذاشته است. مقام عجم یکی از مقامات اصلی موسیقی مقامی عربی محسوب شده و شناخت و اجرای آن در تلاوت ضروری می باشد. قطعه ارائه شده از آیات ابتدایی سوره مبارکه احزاب بوده و عزیزان می توانند با تقلید از این بخش با اجرای مقام عجم آشنا گردند. موفق باشید

استاد محمد صدیق منشاوی – مقام عجم