• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • 

  گزارشات تصویری

  آشنایی با نغمه بیات شوری با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

  عبدالباسط

  بیات شوری یکی از ردیف های مقام بیات محسوب می شود و بسیاری از قراء در تلاوت خود از این ردیف استفاده می کنند. یکی از اساتیدی که در بسیاری از تلاوت های خویش از این ردیف استفاده نموده است استاد عبدالباسط است. در زیر نمونه ای از اجرای ردیف بیات شوری با صدای این استاد بزرگ را تقدیم عزیزان خواهیم کرد. موفق باشید.

  استاد عبدالباسط – بیات شوری


  آشنایی با نغمه بیات دوگاه در تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

  مصطفی اسماعیل

  بیات دوگاه اولین ردیف مقام بیات محسوب می شود و بسیاری از قراء تلاوت خود را با این ردیف آغاز می کنند. یکی از اساتیدی که بسیاری از تلاوت های خویش را با این ردیف آغاز نموده است استاد مصطفی اسماعیل است. در زیر چند نمونه از اجرای ردیف بیات دوگاه با صدای این استاد بزرگ را تقدیم عزیزان خواهیم کرد. موفق باشید.

  (بیشتر…)


  آموزش مقام پسندیده – استاد غلامرضا شاهمیوه

  غلامرضا شاهمیوه

  آموزش مقام پسندیده – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آشنایی با مقام بیاتین – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  آموزش مقام بیاتین – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آموزش مقام سلطانی – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  آموزش مقام سلطانی – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آموزش مقام نکریز – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  آموزش مقام نکریز – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آموزش مقام نوا اثر – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاه میوه

  آموزش مقام نوا اثر – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آشنایی با مقام کامل صبا – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  آشنایی با مقام کامل صبا – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آموزش و آشنایی با نغمه فرحفزا – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آموزش و آشنایی با نغمه فرحفزا – استاد علی اکبر حنیفی

  مطرح شده در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴


  آشنایی با مقام بستنگار (بستنجا) با صدای استاد محمد عبدالعزیز حصان

  در ادامه ارائه مباحث آموزشی پایگاه قرآنی شفا در حیطه آشنایی با نغمات موسیقایی تلاوت قرآن، در این بخش یک نمونه از اجرای نغمه بستنگار که از مقامات مرکب مقام سگاه محسوب می شود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حصان خدمت عزیزان و علاقمندان ارائه می گردد. در منابع موسیقی مقامی عرب اجرای این مقام از روی درجه Si b (سی بمل) گفته شده است. بسیاری از قراء این مقام را به شکل دیگری اجرا می کنند. شکل اجرای شایع این مقام به شکل صبا به سگاه می باشد و در این حالی است که این مقام را می توان به شکل سگاه به صبا نیز اجرا نمود. در این بخش، شکل دیگری از این مقام ارائه گردیده است. در این مقام مرکب، ثلاثی سگاه در پایین و جنس صبا در بالا قرار دارد. ان شاءالله موارد و نمونه های بیشتر نیز به زودی در همین قسمت جهت استفاده و بهره برداری علاقمندان قرار خواهد گرفت.

  مقام بستنگار – استاد حصان


  توضیحات استاد حنیفی در خصوص پارامترهای کیفی لحن

  حنیفی

  توضیحات استاد حنیفی در خصوص پارامترهای کیفی لحن

  جلسه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴

  توضیحات جناب استاد حنیفی در رابطه با تلاوت حقیر (محمد کاکاوند) در این جلسه می باشد.


  آشنایی با نغمه بُزرُگ یا بُزُرگ در تلاوت استاد شحات محمد انور

  شحات

  در راستای ارائه مباحث آموزشی پایگاه قرآنی شفا در حیطه آشنایی با نغمات موسیقایی تلاوت قرآن، در این بخش چند نمونه از اجرای نغمه بزرگ در مقام سگاه با صدای استاد شحات محمد انور خدمت عزیزان و علاقمندان ارائه می گردد. در منابع مختلف ممکن است این نغمه تحت عناوین دیگری نیز شناخته و یا معرفی گردد. (توجه) ان شاءالله ارائه این فایلها مورد استفاده و بهره برداری علاقمندان قرار گیرد. قابل ذکر است که این نغمه در واقع سومین نغمه رایج یا همان حرکت سوم مقام سگاه می باشد. در میان قراء و قرآن آموزان، این نغمه تحت عنوان جواب الجواب سگاه شناخته می شود. این نغمه در درجه هشتم یا اکتاو مقام سگاه اجرا می گردد. این نغمه از نغمات زیرمجموعه مقام سگاه محسوب می شود. در زیر دو نمونه از این نغمه خدمت عزیزان ارائه می گردد:

  نغمه بزرگ در تلاوت استاد شحات محمد انور ۱

  نغمه بزرگ در تلاوت استاد شحات محمد انور ۲


  آشنایی با نغمه اوج در تلاوت استاد شحات محمد انور

  شحات

  در راستای ارائه مباحث آموزشی پایگاه قرآنی شفا در حیطه آشنایی با نغمات موسیقایی تلاوت قرآن، در این بخش چند نمونه از اجرای نغمه اوج یا عراق در مقام سگاه با صدای استاد شحات محمد انور خدمت عزیزان و علاقمندان ارائه می گردد. در منابع مختلف ممکن است این نغمه تحت عناوین دیگری نیز شناخته و یا معرفی گردد. (توجه) ان شاءالله مورد استفاده و بهره برداری علاقمندان قرار گیرد. قابل ذکر است که این نغمه در واقع دومین نغمه رایج یا همان حرکت دوم مقام سگاه می باشد. در میان قراء و قرآن آموزان، این نغمه تحت عنوان جواب سگاه شناخته می شود. این نغمه در درجه پنجم مقام سگاه اجرا شده و محل ورود به مقامات مرکبی همجون هزام و … نیز می باشد. ای نغمه از نغمات زیرمجموعه مقام سگاه محسوب می شود. در زیر نمونه هایی از این نغمه خدمت عزیزان ارائه می گردد:

  نغمه اوج – استاد شحات محمد انور ۱

  نغمه اوج – استاد شحات محمد انور ۲

  نغمه اوج – استاد شحات محمد انور ۳

  نغمه اوج – استاد شحات محمد انور ۴

  نغمه اوج – استاد شحات محمد انور ۵

  نغمه اوج – استاد شحات محمد انور ۶

  نغمه اوج – استاد شحات محمد انور ۷


  آشنایی با ثلاثی سگاه (نغمه سگاه) در تلاوت استاد شحات محمد انور

  شحات

  در راستای ارائه مباحث آموزشی پایگاه قرآنی شفا در حیطه آشنایی با نغمات موسیقایی تلاوت قرآن، در این بخش چند نمونه از اجرای نغمه سگاه (ثلاثی سگاه) با صدای استاد شحات محمد انور خدمت عزیزان و علاقمندان ارائه می گردد. ان شاءالله مورد استفاده و بهره برداری علاقمندان قرار گیرد. قابل ذکر است که این نغمه در واقع اولین نغمه یا همان حرکت اول مقام سگاه می باشد. در میان قراء و قرآن آموزان، این نغمه تحت عنوان قرار سگاه شناخته می شود. این نغمه در اصل به صورت ثلاثی یعنی سه صدایی اجرا می شود ولی گاهاً به صورت جنس (چهار صدایی) نیز اجرا گردیده است. در زیر نمونه هایی از این نغمه خدمت عزیزان ارائه می گردد:

  ثلاثی سگاه در تلاوت استاد شحات محمد انور ۱

  ثلاثی سگاه در تلاوت استاد شحات محمد انور ۲

  ثلاثی سگاه در تلاوت استاد شحات محمد انور ۳

  ثلاثی سگاه در تلاوت استاد شحات محمد انور ۴

  ثلاثی سگاه در تلاوت استاد شحات محمد انور ۵


  آشنایی با مقام صبا زمزم – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  آشنایی با مقام صبا زمزم – استاد غلامرضا شاهمیوه