::: به پایگاه قرآنی و آموزشی شفا، پایگاه تخصصی تلاوت قرآن کریم خوش آمدید ::: پایگاه قرآنی شفا آماده دریافت اثرات تخصصی و بازتاب نقطه نظرات اساتید محترم قرآنی کشور می باشد ::: پایگاه قرآنی شفا آماده دریافت تصاویر جلسات قرآنی از سراسر کشور می باشد :::


پایگاه قرآنی محمد کاکاوند

جستجو در سایتموضوع مورد نظر خود را انتخاب کنید
آمار بازدیدکنندگان

غلوش

یکی از نغماتی که در سبک و ردیف لحنی تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش به شکل زیبایی مورد استفاده قرار گرفته است نغمه راست چهارگاه می باشد. این نغمه به لحاظ علمی بر روی درجه Fa اجرا می شود. در موسیقی مقامی عرب به این درجه، چهارگاه می گویند لذا این نغمه به اسم راست چهارگاه معروف گشته است. در مقام راست، درجات صوتی اول، چهارم، پنجم و هشتم از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. استاد غلوش این نغمه را نیز مانند سایر قراء اجرا کرده است. ایشان گاهاً به همراه این نغمه، نغمات دیگری از مقام راست مانند راست نوا، راست کردان و … را نیز اجرا و ترکیب کرده اند. این نغمه در میان قاریان قرآن اصطلاحاً به جواب مقام راست معروف می باشد. امید است تا چند قطعه ارائه شده مورد استفاده عزیزان واقع گردد. موفق باشید. محمد کاکاوند.

(بیشتر…)

غلوش

یکی از نغماتی که در سبک و ردیف لحنی تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش به شکل زیبایی مورد استفاده قرار گرفته است نغمه راست کردان می باشد. این نغمه به لحاظ علمی بر روی درجه Do (اکتاو) اجرا می شود. در موسیقی مقامی عرب به این درجه، کُردان می گویند لذا این نغمه به اسم راست کردان معروف گشته است. در مقام راست، درجات صوتی اول، چهارم، پنجم و هشتم از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. استاد غلوش این نغمه را مانند سایر قراء، به دو شکل درجی و دفعی اجرا کرده است. در حالت درجی از روی درجه نوا، نغمه را آغاز کرده و به درجه کردان منتقل می شوند. در حالت دفعی نیز استاد به مهارت و زیبایی خاصی بر روی درجه کردان قرار گرفته و این نغمه را به صورت دفعی اجرا می کنند. البته ایشان گاهاً به همراه این نغمه، نغمات دیگری از مقام راست را نیز اجرا و ترکیب کرده اند. این نغمه در میان قاریان قرآن اصطلاحاً به درجه جواب الجواب مقام راست معروف می باشد. امید است تا چند قطعه ارائه شده مورد استفاده عزیزان واقع گردد. موفق باشید. محمد کاکاوند.

(بیشتر…)

منشاوی

یکی از نغماتی که در سبک و ردیف لحنی تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی دارای اهمیت خاصی می باشد، نغمه راست چهارگاه است. این نغمه به لحاظ علمی بر روی درجه Fa اجرا می شود. در موسیقی مقامی عرب به این درجه، چهارگاه می گویند لذا این نغمه به اسم راست چهارگاه معروف گشته است. در مقام راست، درجات صوتی اول، چهارم، پنجم و هشتم از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. اهمیت اجرای این نغمه در سبک استاد منشاوی به این جهت است که ایشان پایه و روش اوج گیری تلاوت خویش را از این نغمه بنا گذاشته و آغاز می نمایند. همچنین استاد در میان تلاوت خویش نیز این نغمه را اجرا کرده اند که در واقع اکتاو آن محسوب می شود. استفاده از تحریرهای زیبا و البته قابل پیش بینی از جمله مؤلفات لحنی اجرای این نغمه در سبک استاد منشاوی می باشد. سایر قراء نیز از این نغمه در تلاوت های خویش بهره برده اند. امید است تا چند قطعه ارائه شده مورد استفاده عزیزان واقع گردد. موفق باشید. محمد کاکاوند.

(بیشتر…)

متولی عبدالعال

از جمله نغماتی که در تلاوت های استاد سید متولی عبدالعال مورد استفاده قرار گرفته است، نغمه بیات دوکا می باشد. استاد در ابتدای تلاوت های خویش معمولاً از دو نغمه بیات نوا و یا بیات دوکا استفاده می کنند. استفاده از نغمه بیات دوکا در ابتدای تلاوت قراء مصری یکی از قوانین عرفی محسوب می شود. این نغمه، اولین ردیف لحنی مقام بیات بوده و از نظر جایگاه صوتی در پایین درجه صدا اجرا می گردد. استاد در میان تلاوت خویش نیز گاهاً به صورت اکتاو (محیر) این مقام را اجرا کرده اند که آن نیز بسیار زیبا و قابل استفاده است. در زیر چند نمونه از بیات دوکا که در ابتدای تلاوت های استاد سید متولی عبدالعال اجرا شده است تقدیم علاقمندان می گردد. امید است تا مورد استفاده عزیزان واقع گردد.  موفق باشید. محمد کاکاوند.

(بیشتر…)

غلوش

یکی از نغماتی که به اشکال متنوع و بسیار زیبا و پرتحرک در تلاوت های استاد راغب مصطفی غلوش مورد استفاده قرار گرفته است، نغمه بیات نوا می باشد. این مقام در ابتدا و میان تلاوت استاد غلوش و معمولاً پس از اجرای مقام راست مورد استفاده قرار گرفته است. خلق آثار زیبا و جذاب به همراه تحریرهای زیبا و قفلات بسیار جذاب از ویژگی های این بخش تلاوت استاد می باشد. در زیر چند نمونه برای استفاده شما علاقمندان قرار داده شده است. امید است تا مورد استفاده عزیزان واقع گردد.  موفق باشید. محمد کاکاوند.

(بیشتر…)

محمد عمران

یکی از نغماتی که به اشکال بسیار زیبا در تلاوت های استاد محمد عمران مورد استفاده قرار گرفته است، نغمه نهاوند راست می باشد. این مقام در اصطلاح قراء به قرار نهاوند معروف است. این نغمه به لحاظ علمی از روی درجه Do اجرا می شود. با توجه به اینکه درجه Do در موسیقی مقامی عرب به اسم راست شناخته می شود لذا به این مقام، نهاوند راست گفته می شود. استاد محمد عمران در میانه تلاوت خویش (معمولاً بعد از مقام حجاز) وارد مقام نهاوند شده و ترکیبات و فرعیات بسیار متنوعی در مقام نهاوند را اجرا می کنند. شکل و شیوه خاص اجرای مقام نهاوند در تلاوت های استاد محمدعمران شکل و شمایل خاصی دارد به طوری که می توان کیفیت فرم و حالت خاص اجرای آن را به ایشان نسبت داد. فرم اجرای این نغمه توسط ابشان چهره و ششخصیت جدید به این نغمه داده است. استفاده از فنون مختلف لحنی و همچنین قفلات مختلف لحنی در اجرای این نغمه قابل توجه است و می تواند الگوی مناسب لحنی برای علاقمندان به فراگیری نغمات موسیقایی تلاوت باشد. اشکال مختلف پیچیده، ساده و … قفلات، همگی مورد استفاده قرار گرفته است. در زیر قطعاتی از این نغمه که توسط استاد محمدعمران اجرا شده است در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد. ان شاءالله که مفید فایده قرار گیرد. استماع تلاوت های سورحجر، لقمان، بقره، احزاب، مائده، ابراهیم و … که در آن از نغمات مختلف نهاوند استفاده شده است به عزیزان توصیه می گردد. موفق باشید. محمد کاکاوند.

(بیشتر…)