• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • 

  گزارشات تصویری

  آموزش مقام عجم – جمال کامیاب، رحیم خاکی

  رحیم خاکی

  آموزش مقام عجم – جمال کامیاب، رحیم خاکی


  آموزش مقام حجاز – جمال کامیاب، رحیم خاکی

  رحیم خاکی

  آموزش مقام حجاز – جمال کامیاب، رحیم خاکی


  آموزش مقام سگاه – جمال کامیاب، رحیم خاکی

  رحیم خاکی

  آموزش مقام سگاه – جمال کامیاب، رحیم خاکی


  آشنایی با نغمه بیات دوگاه – استاد علی اکبر حنیفی

  استاد حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات دوگاه – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بیات عجمی – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات عجمی – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با نغمه بیات نوا – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با نغمه بیات نوا – استاد علی اکبر حنیفی


  آشنایی با مقام حجاز – استاد علی اکبر حنیفی

  حنیفی

  آشنایی با مقام حجاز – استاد علی اکبر حنیفی ۱

  آشنایی با مقام حجاز – استاد علی اکبر حنیفی ۲


  آشنایی با اجرای مقام حسینی با صدای استاد راغب مصطفی غلوش

  غلوش

  یکی از نغماتی که در سبک و ردیف لحنی تلاوت استاد مرحوم راغب مصطفی غلوش به شکل زیبایی مورد استفاده قرار گرفته است مقام حسینی یا طاهرراست می باشد. این مقام یکی از مقامات مرکب مقام راست بوده و از اتصال دو جنس راست و بیات تشکیل یافته است. استاد غلوش نیز مانند بسیاری از قاریانی که از مقام راست در تلاوت خود استفاده می کنند از این مقام زیبا استفاده کرده است. استفاده از زخارف و تحریرهای بسیار فنی، اجرای زیبای این مقام رو دوچندان کرده است. در این بخش قطعاتی از اجرای مقام حسینی تقدیم عزیزان می گردد/موفق باشید.

  غلوش – مقام حسینی (۱)

  غلوش – مقام حسینی (۲)

  غلوش – مقام حسینی (۳)

  غلوش – مقام حسینی (۴)

  غلوش – مقام حسینی (۵)

  غلوش – مقام حسینی (۶)


  آشنایی با اجرای مقام نیشابورک با صدای استاد راغب مصطفی غلوش

  غلوش

  یکی از نغماتی که در سبک و ردیف لحنی تلاوت استاد مرحوم راغب مصطفی غلوش به شکل زیبایی مورد استفاده قرار گرفته است نغمه نیشابورک یا نیشابور می باشد. این مقام یکی از مقامات مرکب مقام راست بوده و از اتصال دو جنس راست به شکل منفصل تشکیل یافته است. استاد غلوش نیز مانند بسیاری از قاریانی که از مقام راست در تلاوت خود استفاده می کنند از این مقام زیبا استفاده کرده است. استفاده از زخارف و تحریرهای بسیار فنی، اجرای زیبای این مقام رو دوچندان کرده است. در این بخش سه قطعه از اجرای مقام نیشابورک تقدیم عزیزان می گردد/موفق باشید.

  غلوش – نیشابورک ۱ – اجرا در کلمه (کان)

  غلوش – نیشابورک ۲ – اجرا در کلمه (المؤمنین)

  غلوش – نیشابورک ۳ – اجرا در کلمه (لا)


  آشنایی با نغمه بیات شوری با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

  عبدالباسط

  بیات شوری یکی از ردیف های مقام بیات محسوب می شود و بسیاری از قراء در تلاوت خود از این ردیف استفاده می کنند. یکی از اساتیدی که در بسیاری از تلاوت های خویش از این ردیف استفاده نموده است استاد عبدالباسط است. در زیر نمونه ای از اجرای ردیف بیات شوری با صدای این استاد بزرگ را تقدیم عزیزان خواهیم کرد. موفق باشید.

  استاد عبدالباسط – بیات شوری


  آشنایی با نغمه بیات دوگاه در تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

  مصطفی اسماعیل

  بیات دوگاه اولین ردیف مقام بیات محسوب می شود و بسیاری از قراء تلاوت خود را با این ردیف آغاز می کنند. یکی از اساتیدی که بسیاری از تلاوت های خویش را با این ردیف آغاز نموده است استاد مصطفی اسماعیل است. در زیر چند نمونه از اجرای ردیف بیات دوگاه با صدای این استاد بزرگ را تقدیم عزیزان خواهیم کرد. موفق باشید.

  (بیشتر…)


  آموزش مقام پسندیده – استاد غلامرضا شاهمیوه

  غلامرضا شاهمیوه

  آموزش مقام پسندیده – استاد غلامرضا شاهمیوه


  نوآوری در قفلات – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاه میوه

  نوآوری در قفلات – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آشنایی با مقام بیاتین – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  آموزش مقام بیاتین – استاد غلامرضا شاهمیوه


  آموزش مقام سلطانی – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  آموزش مقام سلطانی – استاد غلامرضا شاهمیوه