• صفحه نخست
 • فایل های آموزشی
 • نکات آموزشی تلاوت
 • مباحث تخصصی
 • گزارشات تصویری
 • زندگینامه
 • آلبوم
 • آدرس جلسات
 • پیوندها
 • به پایگاه قرآنی شفا خوش آمدید ::: مقدمتان گل باران :::  با عرض پوزش ، سایت در حال تغییرات و اصلاحات می باشد

  

  گزارشات تصویری

  توضیحاتی کوتاه در خصوص نهاوندراست,نوا و کردان – استاد غلامرضا شاهمیوه

  غلامرضا شاهمیوه

  توضیحاتی کوتاه در خصوص نهاوندراست,نوا و کردان – استاد غلامرضا شاهمیوه


  توضیحاتی مختصر در خصوص مقام چهارگاه – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  توضیحی مختصر در خصوص مقام چهارگاه – استاد غلامرضا شاهمیوه


  ویژگی تلاوت استاد علی محمود – استاد غلامرضا شاهمیوه بخش ۱

  شاه میوه

  ویژگی تلاوت استاد علی محمود – استاد غلامرضا شاهمیوه بخش ۱


  توضیحی مختصر در خصوص حد رعایت تجوید در لحن – استاد غلامرضا شاهمیوه

  غلامرضا شاهمیوه

  توضیحی مختصر در خصوص حد رعایت تجوید در لحن – استاد غلامرضا شاهمیوه


  توضیحی در خصوص سبک لحنی استاد محمود علی البنا – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاهمیوه

  توضیحی در خصوص سبک لحنی استاد محمود علی البنا – استاد غلامرضا شاهمیوه


  معنامحوری در تلاوت استاد محمود علی البنا – استاد غلامرضا شاهمیوه

  غلامرضا شاهمیوه

  توضیح مختصر در خصوص معنامحوری تلاوت استاد محمو علی البنا


  توضیحات استاد علی اکبر حنیفی در خصوص حس در تلاوت

  استاد حنیفی

  توضیحات استاد حنیفی در خصوص حس در تلاوت

  مطرح شده در جلسه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۳

   


  توضیحات استاد حنیفی در خصوص درجات کیفیت اجرا در تلاوت

  حنیفی

  توضیحات استاد حنیفی در خصوص درجات کیفیت اجرا در تلاوت

  مطرح شده در جلسه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۳


  آموزش و توضیح مقامات چهارگاه، ماهور، عجم – استاد غلامرضا شاهمیوه

  شاه میوه

  آموزش و توضیح مقامات چهارگاه، ماهور، عجم – استاد غلامرضا شاهمیوه


  توضیح در خصوص مسئله تطابق نغمه با معنا در تلاوت – استاد غلامرضا شاهیوه

  غلامرضا شاهمیوه

  توضیح در خصوص مسئله تطابق نغمه با معنا در تلاوت – استاد غلامرضا شاهیوه


  درسنامه آموزش صوت و لحن – درس ۴ – مفهوم آوا، مفهوم صوت و تعاریف و اقسام صوت

  محمد کاکاوند

  درسنامه آموزش صوت و لحن – درس ۴ – مفهوم آوا، مفهوم صوت و تعاریف و اقسام صوت

   

  درس جلسه ۱۴ آذر ماه جلسه مجمع قاریان قرآن کریم

  جلسه هفتگی محمد کاکاوند

  سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir


  درسنامه آموزش صوت و لحن – درس ۳ – اهمیت توجه به ابعاد و تقویت دستگاه صوتی

  محمد کاکاوند

  درسنامه آموزش صوت و لحن – درس ۳ – اهمیت توجه به ابعاد و تقویت دستگاه صوتی

  درس جلسه ۷ آذر ماه جلسه مجمع قاریان قرآن کریم

  جلسه هفتگی محمد کاکاوند

  سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir


  توضیحاتی در خصوص اقسام استماع آثار موسیقایی

  محمد کاکاوند

  توضیحاتی در خصوص اقسام استماع آثار موسیقایی

  مطرح شده در جلسه ۷ آذر ماه جلسه مجمع قاریان قرآن کریم

  جلسه هفتگی محمد کاکاوند

  سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir


  بررسی اهمیت تجوید در تلاوت قرآن – سید امین میرزایی

  قرآن

  بررسی اهمیت تجوید در تلاوت قرآن

  برگرفته از سایت شورای عالی قرآن


  توضیحاتی در خصوص تحریرها – درس جلسه ۲۳ آبان ۹۳ مجمع قاریان قرآن کریم

  محمد کاکاوند

  توضیحاتی در خصوص تحریرها

   

  مطرح شده در جلسه ۲۳ آبان ماه جلسه مجمع قاریان قرآن کریم

  جلسه هفتگی محمد کاکاوند

  سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir