خرید vpn

خرید کریو

خرید vpn

خرید کریو

خرید vpn

خرید وی پی ان

خرید kerio

دانلود فیلم

پایگاه قرآنی و آموزشی شفا » فایل های آموزشی http://shefa-qoran.ir پایگاه آموزش تخصصی تلاوت قرآن کریم Thu, 24 Apr 2014 18:15:09 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.8.2 استاد مصطفى اسماعیل – سوره الرحمن http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86/#comments Thu, 24 Apr 2014 17:28:38 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48308 مصطفی اسماعیل 1

استاد مصطفى اسماعیل – سوره الرحمن

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86/feed/ 0
ترتیل آقای حسین بلبلی و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%a8%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%a8%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/#comments Wed, 23 Apr 2014 06:46:44 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48295 حسین بلبلی

ترتیل آقای حسین بلبلی و توضیحات استاد حنیفی

 

جلسه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%a8%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/feed/ 0
ترتیل آقای محمدرضا اسدی و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/#comments Wed, 23 Apr 2014 06:44:01 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48293 محمدرضا اسدی

ترتیل آقای محمدرضا اسدی و توضیحات استاد حنیفی

جلسه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/feed/ 0
تلاوت آقای محمد مختاری و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/#comments Wed, 23 Apr 2014 06:37:55 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48291 محمد مختاری

تلاوت آقای محمد مختاری و توضیحات استاد حنیفی

جلسه ۲ اردیبهت ماه ۱۳۹۳

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/feed/ 0
تلاوت آقای محمدرضا زاهدی و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2/#comments Wed, 23 Apr 2014 06:35:38 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48289 محمدرضا زاهدی

تلاوت آقای محمدرضا زاهدی و توضیحات استاد حنیفی

جلسه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-2/feed/ 0
ترتیل (حفظ) آقای محمدحسین بهزادفر و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%81%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%81%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c/#comments Wed, 23 Apr 2014 06:33:15 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48283 محمدحسن بهزادفر

ترتیل (حفظ) آقای محمدحسین بهزادفر

جلسه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%81%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c/feed/ 0
تعریف مقام و جنس – استاد غلامرضا شاهمیوه http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87/#comments Sat, 19 Apr 2014 17:32:07 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48240 غلامرضا شاهمیوه

تعریف مقام و جنس – استاد غلامرضا شاهمیوه

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87/feed/ 0
دلایل ضعف و قوت اصوات در تلاوت قاریان مصری و ایرانی – استاد عبدالرضا صدیق http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d9%88-%d9%82%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5/ http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d9%88-%d9%82%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5/#comments Sat, 19 Apr 2014 17:30:34 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48237 عبدالرضا صدیق (1)

دلایل ضعف و قوت اصوات در تلاوت قاریان مصری و ایرانی – استاد عبدالرضا صدیق

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d9%88-%d9%82%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5/feed/ 0
توضیحی مختصر در خصوص اهمیت تحریرها در تلاوت – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/#comments Sat, 19 Apr 2014 17:28:16 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48234 حنیفی

توضیحی مختصر در خصوص اهمیت تحریرها در تلاوت – استاد علی اکبر حنیفی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/feed/ 0
بررسی تلاوت آقای مهدی شکفته از استان گلستان http://shefa-qoran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84/#comments Fri, 18 Apr 2014 20:30:56 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48245 مهدی شکفته (1)

تلاوت آیات ۵۴ الی ۵۶ سوره مبارکه کهف – مهدی شکفته

===============================

آقا مهدی عزیزم سلام:

تلاوتی که برای بنده ارسال فرموید را گوش دادم. صدای زیبا و استعداد فراوان لحنی زیادی دارید که امیدوارم ان شاءالله با راهنمایی اساتیدتان هرچه سریعتر پله های ترقی را پشت بگذرانید. با توجه به اینکه فرمودید می خواهید در مسابقات دانش آموزی شرکت کنید و زمان کوتاهی هم تا برگزاری مسابقات باقی مانده است، لذا چند نکته ای را خدمتتان عرض می کنم که ان شاءالله نسبت به بکارگیری آنها دقت کنید. موارد زیر را باید بسیار زیاد تکرار و تمرین کنید تا به نتایج مد نظر برسید ان شاءالله.

۱ – اولین چیزی که در اجرای یک تلاوت مسابقه ای مهم است، ردیف و چیدمان لحنی می باشد. با توجه به اینکه شما باید یک تلاوت کوتاه و مختصر را ارائه کنید لذا لازم است از هرگونه کار اضافی که شما را از اصل تلاوت عقب می اندازد خودداری نمایید. شما باید مقدمات تلاوت را به حداقل برسانید و از هرگونه نغمه ای که شما را از متن تلاوت دور می کند استفاده نکنید. با توجه به اینکه شما در فایل ارسالی از مقامات بیات، راست و نهاوند استفاده کردید پیشنهاد می کنم روش زیر را در اجرای مسابقه خود حتماً بکار بندید تا صدایتان سریعتر به اصل مطلب وارد شود:

الف): بیات حسینی (شروع تلاوت)

ب): راست قرار

ج): راست نوا

د): راست کردان

ذ): نهاوند کردی

ر): عشاق مصری (نهاوند + بیات در اوج)

ط): ورود به بیات و فرود

روش فوق را با توجه به مقدار آیات و وقف و ابتدای آیات باید تنظیم و اجرا کنید و گاهاً لازم است یک قسمت را با قسمت دیگر الزاماً متصل کنید. مثلاً راست نوا را به راست کردان متصل کنید یا غیره.

۲ – قفلات و کلمات انتهایی را قوی تر و با برنامه ریزی بهتر اجرا کنید. قفلاتی که اجرا کردید قوی نبودند. در واقع شما برنامه خاصی برای آنها نداشتید. دقت کنید.

۳ – نسبت به مسائل تجویدی بسیار دقت کنید. حروف را قوی تر و فصیح تر و با اتقان بیشتر ادا کنید.

۴ – خارج های لحنی تان زیاد بود. دقت کنید که خارج نشوید. اگر خارج های لحنی را متوجه می شوید با دقت بخوانید و تا رفع آن خارج ها به قسمت بعدی منتقل نشوید.

موفق باشید

محمد کاکاوند

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84/feed/ 0
استاد محمد محمود طبلاوى – سوره بروج http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac-2/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac-2/#comments Fri, 18 Apr 2014 08:42:27 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48208 طبلاوی

محمد محمود طبلاوى – سوره بروج

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac-2/feed/ 0
توصیه های استاد محمد تقی مروت http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%aa%d9%82%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%aa%d9%82%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%aa/#comments Fri, 18 Apr 2014 06:40:55 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48183 چند اصل مهم برای یک قرائت خوب

تلاوت قرآن کریم بر ۲ اصل بسیار با اهمیت استوار است؛ نخست اصل معنوی که همان لطف و احسان الهی است. خداوند عشق و محبت کلام خود را در روح وجان انسان قرار داده و به او استعداد فراگیری کلام مقدسش را عنایت می فرماید. اصل دیگر فراگیری ترتیل است. ترتیل عناصر مختلفی دارد که در جمع بندی سبب ایجاد یک قرائت مقبول صحیح می شوند مانند تجوید، فصاحت، صوت و لحن. این ۴ عنصر این روزها به صورت یک استاندارد در بسیاری از مسابقات تلاوت قرآن مجید مورد توجه و اجراست. با سابقه ترین مسابقات جهانی قرآن ـ یعنی مسابقات مالزی ـ هم براساس این ۴ مورد است . مهم ترین این ۴ عنصر، تجوید است که برای آن از ۱۰۰ امتیاز کلی ۴۰ امتیاز را در نظر گرفته اند و ظاهراً در مسابقات بین المللی ایران هم این فرمول ملاک است. عنصردیگر فصاحت است که متضمن تلفظ و بیان حروف و جمع آنان در کلمات و جمع کلمات در جملات، عبارات، سرانجام آیات و تمامی قرائت با وضوح و سلاست کامل است. فصاحت را نمی توان در قالب تجوید گنجاند. چه بسا افرادی که به خوبی قادر به ادای حروف و کلمات به تنهایی هستند ولی در قالب جملات و عبارات توان اجرای یک تلاوت فصیح را ندارند. این مشکل حتی در قاریان بزرگ هم دیده می شود. بحش دیگر، لحن و موسیقی متناسب با زبان قرآنی است که آن را «للحون العربیه» می گویند.
به هرحال مؤلفه های زیادی هستند که سبب خلق یک قرائت ممتاز می شوند. مهم ترینشان هم ایمان، انس به کلام الله محید، فهم کامل علوم مرتبط با آن، درست به کار بردن کلمات هنگام تلاوت، رعایت کامل ادب و احترام در برابر کلام خدا و همچنین قرائت قرآن به قصد عبادت و تقرب به خداوند تبارک و تعالی هستند. یادمان باشد که خداوند در سوره انفال می فرماید: «مؤمنان کسانی هستند که هنگام به یاد آوردن خدا، دل هاشان لرزان شود و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده شود، ایمانشان فزون تر شده و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند».
منبع:نشریه همشهری آیه شماره ضمیمه

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%aa%d9%82%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%aa/feed/ 0
قاری ای از سلاله امام هادی (ع) http://shefa-qoran.ir/%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9/ http://shefa-qoran.ir/%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9/#comments Fri, 18 Apr 2014 06:37:21 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48181

نگاهی به زندگانی و سبک تلاوت استاد محمود علی البنا
دوره سوم قاریان کشور مصر را عصر طلایی تلاوت نامیده اند. چه نام نیکویی برگزیده شده برای سال هایی که قاریان محبوبی چون مصطفی اسماعیل، منشاوی و عبدالباسط در آن زندگی می کردند ولی به غیر از قاریانی که نام برده شد، قاریان دیگری نیز بودند که به اعتبار دوره سوم تلاوت در مصر افزودند، قاریانی که سبک متفاوتی خلق کردند و گوش مستمعین زیادی را با نوای الهی نوازش دادند. در این مطلب نگاهی خواهیم داشت به روزهای سپری شده استاد شیخ محمود علی البنا که به دلیل کیفیت تلاوت هایش به «درّ ه القراء» معروف شده است.

زند گینامه

این بار نوبت یکی از روستاهای محروم استان منوفیه بود که زادگاه حنجره ای طلایی باشد تا آیات خداوند متعال را به گوش جهانیان برساند. سال ۱۹۲۶ میلادی در روستای شبراباص، شیخ علی البنا صاحب فرزندی پسر شد و به یمن نام مبارک رسول اکرم (ص)، نام محمود را برای او برگزید.
علاقه وافر پدرش به قرآن کریم دری شد تا از هیچ تلاشی برای موفقیت فرزندش فروگذار نکند. از کودکی او را به مکتب استاد موسی برد تا قرآن را حفظ کند و شاگرد قرآن باشد. از همین جا بود که استعداد محمود بروز کرد تا استادش نسبت به آموزش او حریص تر از دیگران باشد.
استاد محمود علی البنا درباره خاطرات کودکی و زمانه ای که به مکتب می رفت، این چنین می گوید: «من بر آنچه هر روز از مکتب فرا می گرفتم، بسیار حریص بودم. کل شب را بیدار می ماندم و نمی خوابیدم، مگر بعد از حفظ کردن قسمتی که باید فردا در مقابل استاد بیان می کردم و بعد از حفظ آن به قسمتی که قبلا حفظ کرده بودم مراجعه می کردم تا بتوانم هر دو را بیان کنم تا اتصال مستحکمی میان قسمت های مختلفی که حفظ کرده بودم، برقرار شود.»
محمود علی البنا از کودکی از سبک قاری پیش از خود، یعنی استاد رفعت تقلید می کرد. همین موضوع هم باعث شده بود تا مردم زیادی مشتاق شنیدن صدای او شوند و موقع تلاوت، در اطراف او حلقه بزنند. جالب است بدانید آن قدر تلاوت قرآن کریم با مردم مصر آمیخته شده است که در قدیم قاریان در کنار کوچه ها می نشستند و به تلاوت قرآن می پرداختند. مردم رهگذر نیز دور آنها حلقه می زدند و با جان و دل تلاوت قرآن را استماع می کردند. جالب تر اینکه برخی اوقات به دلیل نزدیکی قاریان، صدای یک قاری به گوش قاری دیگر می رسید ولی قراء به حدی تبحر داشتند که هیچ خللی در لحن و پرده تلاوتشان وارد نمی شد. استاد علی البنا در همان دوران به کودک خارق العاده معروف شده بود. او نسبت به هم سن و سالان خود آن قدر پیشرفت داشت که یادگیری اختلاف قرائت را آغاز کند. او دو سال در مکتب احمدی به فرا گرفتن علوم قرآن و قرائات ده گانه پرداخت و پس از آن به قاهره، مرکز علمی مصر عزیمت کرد.
محمود علی البنا ۲۲ ساله بود که اولین قرائتش از رادیو پخش شد. در واقع ورود قاریان مصری به رادیو یک مقام و درجه به حساب می آید که علی البنا توانست در جوانی به آن دست یابد. او وقتی وارد رادیو شد، صدای برخی قراء قدیمی تر به صدا در آمد که چرا دستمزد علی البنا بیشتر از آنهاست. آنها خواستار این شدند که یا حقوقشان افزایش یابد یا اینکه حقوق علی البنا مثل آنان شود. این اعتراض نتیجه ای نداشت جز آنکه محمود علی البنا به عنوان تنها قاری در رادیو بماند و تلاوت هایش بیشتر شود که این مساله باعث شهرت او میان مردم شد.
استاد محمود علی البنا، جمعیت نقابة القراء را در سال ۱۹۸۳ تأسیس کرد و برای آن بیش از ۲۰سال تلاش کرد و زحمت کشید تا تشکیل آن از مجلس مصر رأی آورد. پس از تشکیل نقابة القراء، وی به دلیل ارادتی که به استاد عبدالباسط داشت، او را به عنوان ریاست این جمعیت معرفی کرد و خود سمت نایب رئیسی را به عهده گرفت.
وی قاری مساجدی چون الملک و الرفاهی و البدوی نیز بود که پس از فوت استاد خلیل الحصری پنج سال توفیق حضور در مسجد امام حسین (ع) قاهره را پیدا کرد.
استاد محمود علی البنا برای رساندن صدای قرآن به تمام قاره های جهان سفر کرد. او، هم به عنوان قاری و هم به عنوان داور به کشورهای مختلف مسافرت می کرد و عاشقان قرآن را از صدای گرم خودش بهره مند می ساخت.
در نهایت استاد پس از ۵۹ سال زندگی سراسر آمیخته با قرآن، در سال ۱۹۸۵ میلادی دار فانی را وداع گفت. جهت تکریم این قاری گران قدر برخی از خیابان های استان سوهاج مصر را محمود علی البنا نام نهادند.
او شخصیتی چند بعدی داشت. بعد از فوت وی این مساله فاش و روشن می شود که شخص استاد محمود علی البنا از اولاد امام هادی (ع) است که نسبت وی با ۲۶ واسطه به امام هادی (ع) می رسد. همچنین او جزو اشراف مصر بود. در مصر به این گروه سادات الاشراف می گویند و برای محمود علی البنا شجره نامه دقیقی وجود دارد که توسط دختر او، آمال البنا منتشر شده است.

ویژگی های فنی

به اذعان بسیاری از کارشناسان فن تلاوت قرآن کریم، استاد محمود علی البنا از صدایی پر حجم و با استحکام برخوردار بوده است. هر چند صدای ایشان در مقایسه با قاریان دیگر مصری از انعطاف کمتری برخوردار بوده که همین مساله باعث شده تا تحریرهای کمتری در تلاوت ایشان ببینیم ولی با تمام این اوصاف، شاهد استفاده درست و بجا از پرده های صوتی در تلاوت های ایشان هستیم.
این موضوع که استاد علی البنا به نحو شایسته ای از ویژگی های صوتی خودش در تلاوت ها استفاده می کند، برای مقلدین بسیار آموزنده است. از این روست که سبک و سیاق خواندن استاد به عنوان یک سبک آموزشی و کلاس قابل استفاده است و بسیاری از کسانی که در وادی قرائت تلاش می کنند، می توانند از تلاوت های ایشان استفاده کنند.
اینکه یک قاری با شناخت و تسلط بر ویژگی های صوتی و توانایی های حنجره خود بتواند الحان و مقامات موسیقایی را بر آیات کلام وحی اجرا کند، اصل مهمی است که موجب موفقیت و تاثیر گذاری آن قاری می شود که ما این مهم را در سبک استاد علی البنا شاهد هستیم.
همچنین از دیگر خصوصیات فنی تلاوت های ایشان حزنی است که در صدای استاد علی البنا وجود دارد. حزین تلاوت کردن قرآن کریم، عمل به فرمایش معصوم است که استاد علی البنا به خوبی آن را به منصه ظهور رسانده است.

نظر اساتید درباره شیخ محمود علی البنا

استاد محمد رضا شهیدی پور

در اجرای مقامات قرآن و نغمات، حالت کلی استاد علی البنا، وقار، صلابت، ترس و خشوع در قرائت است. یعنی وی را استادی خاشع می شناسند که در بخش قرار، جواب و جواب جواب دچار تکلف نشد.
روش استاد علی البنا برای اجرای کامل یک ردیف موسیقی بلکه اوج صدا، بم صدا و همه اینها دارای حساب و کتاب بود. یک جایی که استاد به اوج خواند دلیل فنی و معنوی داشت و آنجایی که استاد با بم اجرا کرد، دلیل لحن بیانی داشت. هیچ کاری را ایشان بدون دلیل انجام نمی داد. همه اینها یک نظم و سبک خاصی داشت.
بنابراین در مجموع قرائت این استاد لحاظ می کنیم که واقعا اسطوره ای بود که توانست با استفاده از سبک اساتید قبل از خودشان، شیوه ای را ارائه کند که بیشتر جنبه لحن بیانی را به تصویر کشیده است. او با این کار معانی آیات قران را به تصویر کشیده و تعبیر کرده و از طرف دیگر از نظر اجرای مقامات و نغمات هم نسبت به قاریان دیگر دست کمی نداشته. بخشی از الحانی که ایشان اجرا کرده، منحصر به فرد است و در قرائت دیگران چنین ترکیب و شیوه ای را نداریم.
شخصیت استاد محمود علی البنا، شخصیت چند گانه و در واقع می شود گفت شخصیتی است چند بعدی؛ اولا وی دارای صدای بسیار زیبا و ملکوتی بود که می توان گفت صوت المحب الملائکه است؛ از نظر چهره، چهره بسیار زیبا و چهره آرامی داشت. از نظر لباس، فردی خوش لباس است و پوشش زیبایی دارد به همه اینها توجه داشت، از نظر اخلاق نیز فردی بسیار خوش خلق بود.
همچنین اجرای کامل مقامات و استفاده صحیح و بجا از پرده های موسیقایی برای انتقال مفاهیم قرآنی در تلاوت های استاد محمود علی البنا بسیار مشهود است.

استاد مهدی قره شیخ لو

در رابطه با صدای استاد مرحوم محمود علی البنا اول اینکه صدای وی صدای کاملی بوده که هر سه بخش صدا را به نحو احسن داشته، یعنی هم بم صدا، توسط صدا و هم اوج صدا. ما در بعضی از قاریان داریم که با اینکه قاریان شناخته شده و مشهوری هم هستند صدای کامل را ندارند یا توسط و اوج دارند یا بم و توسط دارند ولی در این استاد این ویژگی از آن نکات مهم است که هر سه بخش صدا را با کیفیت مطلوب و در حد اعلی داشته است.
نکته دیگری که از ویژگی قرائت محمود علی البنا است و در قاریان دیگر کمتر است این که در قرائت از پرده بم صدا استفاده زیادی دارند که معمولا در تلاوت های دیگر کمتر است و اگر ما در تلاوت های ایشان درصد بگیریم، می بینیم که ایشان با توجه به شناختی که از صدایش داشته و تأثیر گذاری ای که این بخش صدایی داشته، از این پرده صداییش در قرائت خیلی استفاده می کند. ویژگی صوت و شخصیت هر قاری شاید به عبارتی بتوان گفت که طنین صدای آن قاری است، در صدای استاد علی البنا، در آن طنینی که آن صدا داشته، یک حزنی همراه است که شاید بشود گفت بخش اعظم جذابیت و تأثیر گذاری تلاوت به همین حزنی که در صدای وی هست، بر میگردد که وی به این قسمت خوب واقف بود و در تلاوت ها بسیار از آن استفاده می کرد.
ویژگی هایی که در تلاوت علی البنا وجود دارد، یکی اینکه وقتی وارد یک مقام می شوند، واقعا حق آن مقام را ادا می کنند و از تعدد مقامات بدون اینکه یک مقام کامل شود، در خواندن پرهیز دارد و این یکی از نکات آموزنده است که می شود به آن توجه داشت. نکته بعدی ای که در تلاوت علی البناء مشهور است، نوع استفاده از صدا با ویژگی های منحصر به فردی است که صدای وی دارد و بعضی از این ویژگی ها ممکن است حالت متضاد هم داشته باشند.

تلاوت با تیک تاک

بهترین تلاوت های استاد علی البنا مربوط به سال ۱۹۵۱ است که وی با ۱۱ نفر از قاریان برتر مصر تلاوت های ۱۵ دقیقه ای داشت. این تلاوت ها هم اکنون نیز موجود است و جزو نفایس تلاوت و گنجینه تلاوت استاد علی البنا است. نکته جالب اینجاست که صدای تیک تاک ساعت در این تلاوت ها به گوش می رسد. دلیل آن هم این است که آن زمان در استودیوها تیک تاک ساعت هم بود، ساعت را بر نمی داشتند که این مساله خودش یک جنبه ذوقی و هنری ایجاد می کرد. اینها به تلاوت با تیک تاک معروف شده اند.
با نگاهی به:
کتاب الزمن الجمیل نوشته سید امین میرزایی
ایکا، مرکز فعالیت های قرآنی جوانان کشور ایکنا، خبرگزاری قرآنی جمهوری اسلامی ایران
منبع: ماهنامه فرهنگی همشهری آیه- شماره ۴

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9/feed/ 0
قاری نخستین http://shefa-qoran.ir/%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86/ http://shefa-qoran.ir/%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86/#comments Fri, 18 Apr 2014 06:34:40 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48179

نگاهی به زندگی و سبک تلاوت استاد محمد رفعت
آیا تاکنون به این فکر کرده اید که اولین قاری قرآن کریم پس از پیدایش میکروفن و وسایل ضبط صدا، چه کسی بوده است؟ این مسأله جالبی است که به دنبال آن سوالات دیگری هم مطرح می شود. آیا تلاوت قرآن با پیدایش میکروفن تفاوتی کرده است؟ خصوصیات قاریان و تلاوت هایشان در زمانی که وسایل تقویت کننده صدا نبوده، چگونه بوده است؟ اما برای پاسخ به این سوالات باید قاری آن دوران را شناخت که بلاشک مهم ترین قاری آن زمان کسی نبود جز استاد محمد رفعت. کسی که بدون وسایل صوتی تلاوت کردن را آموخت و پس از پیدایش تکنولوژی ذخیره صدا، تلاوت های خود را جاودانه کرد.

اینجا قاره آفریقا، کشور مصر و شهر قاهره است. اکنون ۱۳۰۰ سال پس از هجرت رسول اکرم(ص) می گذرد. هنوز تکنولوژی آن قدر پیشرفت نکرده است که بتوان صدا یا تصویر کسی را ذخیره کرد یا وسیله ای نیامده تا صدای افراد را تقویت کند. هنوز نه خبری از دستگاه ضبط صوت است و نه خبر از میکروفون و بلندگو. اما اینجا یک چیزی هست که در هیچ کجای جهان یافت نمی شود. اینجا مردمانی دارد که به قدری از نعمت صدا برخوردارند که بدون استفاده از هیچ دستگاهی، هزاران نفر می توانند صدایشان را بشنوند و در راستای همین نعمت خدادادی، چنان در علم و هنر موسیقایی متبحر شده اند که چندین سال باید بگذرد تا کسی بتواند از دیار دیگری از آنها پیشی بگیرد.
اما جدای اینها، مردمان این سرزمین مسلمان اند. مصریان به پروردگار یگانه و رسولش ایمان دارند و کلام خداوند را با جان و دل خریدار. پس بهترین کاری که از دستشان برمی آید این است که نعمت صدا را در جهت نشر قرآن به کار ببندند.
احتمالاً تلاوت قرآن کریم بیش از هزار سال در مصر قدمت دارد. اما آنچه می دانیم این است که پس از ورود میکروفون در کشور مصر، جوانی به نام محمد، از خانواده رفعت ها به مانند ستاره ای در آسمان تلاوت مصر می درخشید و چه خوش موقعی بود که صدای آسمانی محمد رفعت، برای همیشه ماندگار شود تا میلیاردها مسلمان و غیرمسلمان در طول نسل های مختلف از صدایش، بهره مند شوند.
درست است که رفعت نابینا بود اما چشم بصیرتی که خداوند به او عطا کرده بود، باعث شده بود تا با توجه به معانی، قرآن را از دل بخواند و به دل دیگران بنشاند. او دو سال بیشتر نداشت که به واسطه بیماری شدیدی نابینا شد. تمسک به قرآن اما نه نیازی به دیدن، بلکه نیاز به ندیدن دارد! ندیدن خود و هرچه وابسته به خود است! همین شد که او در سن نه سالگی قرآن را حفظ کرد و در ۳۰ سالگی به اوج شهرت رسید.
به حق، اهالی مصر و جامعه قرآنی آن زمان استاد محمد رفعت را امیرالقراء خطاب کردند تا نشان دهند بالاتر از او در تلاوت قرآن زاییده نشده است. البته استاد رفعت به غیر از امیرالقراء القاب دیگری هم داشت. لقب هایی چون المعجزه، قیثاره السماء، الروحانی، الربانی، القرآنی، کروان الإذاعه، الصوت الذهبی، الصوت الملائکی، صوت عابد، صوط عذاب و صوت رحمه همگی از القاب استاد محمد رفعت هستند.
خبرنگاری مصری به نام ابوبثینه که توفیق همنشینی با محمد رفعت را پیدا کرده بود در خاطرات خود چنین می گوید: « محمد رفعت سبکی منحصر به فرد را در تلاوت قرآن برای خود برگزید که البته کمتر کسی می تواند از این سبک تقلید کند. وی تلاوت های نابی را از خود برای جهان اسلام به یادگار گذاشت و در آن زمان به وجود نبود میکروفن، صدای استاد رفعت چنان فضای سنگینی را بر مسجد حکمفرما می کرد که حاضران نفس های خود را در سینه حبس می کردند تا مبادا حتی لحظه ای از ضرباهنگ صدای زیبا و با صلابت این استاد را از دست بدهند. صدایی که تا عمق دل و جان مستمعان نفوذ می کرد و فضایی از خشوع و معنویت را در دل هایشان متبلور می کرد.»
نشریات مکتوب بسیاری نیز از محمد رفعت نوشته اند. به گفته مجله کل شی استاد محمد رفعت قرآن را آنچنان تلاوت می کرد که معانی قرآن بر دل مستمعین می نشست. به نحوی که هنکام تلاوت، مسجد جای سوزن انداختن نبود و حتی خیابان ها و محلات شهری خالی از سکنه می شد تا مردم صدای این قاری بزرگ را از طریق پخش زنده رادیو استماع کنند. چرا که به نظر آنها این قاری قرآن با صوت زیبایش توانسته بود مردم را به سوی قرآن جذب کرده و به آنان حیاتی دوباره ببخشد.
رادیوی انگلیس هم تلاوت سوره هود استاد رفعت را مدت سه روز ضبط کرد تا افتخاری برای موزه بزرگ انگلیس باشد. نقل است که پس از ضبط این تلاوت، افسری کانادایی از مدیر رادیو انگلیس درخواست می کند تا زمینه ملاقات او با شیخ محمد رفعت را فراهم آورد. او با شنیدن تلاوت استاد، مجذوب دین اسلام شده بود تا جایی که مدتی را کنار استاد زندگی کرد و پس از آن در خاطرات خود نوشت که رفعت، اولین و تنها قاری قرآنی است که تعداد بیشماری از غیرمسلمانان شیفته قرائت های زیبای او شدند.
نکته جالبی که درباره ضبط تلاوت های وی وجود دارد این است که با توجه به دو دقیقه و ۴۵ ثانیه بودن مدت زمان گنجایش صفحات گرامافون، وی به نحوی تلاوت می کرد که به هنگام تعویض این صفحات هیچ فرازی از استاد از دست نرود.
استاد رفعت، این ستاره درخشان آسمان تلاوت، پس از ۶۹ سال زندگی دنیوی، به دیدار معبود شتافت. مورخان بزرگی چون خیرالدین زرگلی، نام او را در تاریخ ثبت کردند. زرگلی در کتاب الاعلام خود چنین نوشته است: « محمد بن رفعت از مشهورترین قاریان عصر حاضر و آگاه ترین آنان به مواقع وقف و ابتداء در آیات قرآن کریم است. او در قاهره ولادت یافت و در همان جا به رحمت خداوند پیوست.» مفتی سوریه نیز پس از وفات وی در وصفش گفت: « اسلام با وجود او جوانی و نشاط را از سر گرفت.»
نقل است که محمد عبدالوهاب، یکی از مشهورترین موسیقی دانان جهان عرب در قرن بیستم، سبک موسیقی خود را از سبک تلاوت مرحوم رفعت تقلید کرده است. این بهره مندی شامل طریقه اختلاس نفس، تجزیه انواع و اشکال مختلف ادایی، سبک خاص او در قفله ها، امتداد صوتی و شیوه حرکت به سمت جواب ها و سپس نزول به قرارها و سرانجام شناخت چگونگی مکث ها و حرکت ها در مواضع مناسب می شود.
ابعاد فنی و هنری تلاوت ها
در مورد بررسی تخصصی ابعاد فنی و هنری تلاوت های شیخ محمد رفعت همین بس که صاحب نظران این حوزه اذعان دارند که استاد چنان قرآن را تلاوت می کرد که دستگاه ها و مقامات موسیقیایی کاملاً بر معانی قرآن منطبق بوده و همان گونه که ائمه معصومین سفارش کردند، وی قرآن را خاشع تلاوت می کرد.
شروع تلاوت های رفعت معمولاً با مقام بیات همراه با چاشنی صبا و حجاز است. وی از روش صعود درجه به درجه صوت استفاده می کند. در حالتی که پس از هربار صعود به درجه بالاتر، تمایل بازگشت به سمت قرار در تلاوت او به چشم می خورد.
انتقال مکرر از مقام بیات به مقامات هم درجه ای چون صبا و حجاز، همچنین شاخه های فرعی بیات و سپس بازگشت به مقام بیات و استفاده نادر از جوابات (یا همان جواب جواب) با شیوه ای منحصر به فرد و انجام صعودها و نزول هایی که غالباً در یک ردیف یا نغمه است از دیگر خصوصیات فنی تلاوت های وی به شمار می رود.
استادان فن مساحت طبیعی صدای او را حدود ۲/۵ اکتاو (دیوان) یا ۱۸ درجه صوتی برآورد کرده اند که قادر است از طریق تصنعی، سه درجه دیگر نیز بر آن بیفزاید و به این ترتیب به جواب جواب درجه La (حسینی) برسد.
شاید نتوان همانند طنین و زنگ صدای استاد محمد رفعت را در صدای دیگری یافت؛ صدایی با زنگ خاص که گوش انسان را به شدت تحت تأثیر حزن ذاتی خود قرار داده و سرشار از تحریرهای ریز و درشتی است که هر لحظه قادر است از درجه ای به درجه دیگر منتقل شود. وی از جمله قاریانی است که ارتفاع صوتی افزون تری را در استخدام الحان قرآنی درآورده است.
صاحب نظران عمر تلاوت استاد رفعت را به دو دوره تقسیم می کنند. دوره نخست، پیش از سال ۱۹۳۲ میلادی و ظهور میکروفن است که وی با وجود هنرنمایی و اجرای ظرایف فنی در تلاوت، به دلیل کمبود قوت و رسایی صوت نتوانسته بود تمامی هنر و استعداد خود را بروز داده و مخاطبان فراوانی را جذب کند و همواره در سایه قاریان بزرگ عصر خود، همچون علی محمود و عبدالفتاح شعشاعی که از قوت صدای بسیار بیشتری برخوردار بودند، قرار داشته است.
اما دوره دوم حیات استاد مربوط می شود به پس از ظهور میکروفن که به واسطه انتقال صدای وی به مسافت های بیشتر، ظرافت های تلاوت وی ظهور و بروز بیشتری یافت و به عنوان قاری اول مصر مطرح شد.
تلاوت هایی که اکنون به دست ما رسیده اند، غالباً تغییر یافته و کیفیت خود را از دست داده اند. ولی با این وجود همان تلاوت ها از آن چنان قدرت و جذابیتی برخوردارند که میراث گرانبهایی برای عاشقان قرآن کریم به شمار می روند.
نظر استادان ایرانی درباره استاد رفعت
امیر قاریان بود
از آنجا که تلاوت های استاد رفعت تأثیر بسزایی بر فن تلاوت قرآن در کشورمان گذاشته است، خواندن نظر استادان فن، قدرت و تاثیرگذاری این استاد گرانقدر را بیش از پیش نشان می دهد:
استاد غلامرضا شاه میوه
استاد برجسته صوت و لحن و داور بین المللی
مرحوم رفعت به طور کلی صدای ممتازی داشت که در تقسیم بندی اصوات قرآنی جزء اصوات خاشع به حساب می آمد. صوت خاشع یعنی صوتی که بر شنونده تأثیر می گذارد و در او حالت خشوع به وجود می آورد؛ صوتی که حزن را به شنونده انتقال می دهد.
استاد مهدی دغاغله
مدرس برجسته صوت و لحن قرآنم کریم
یکی از دلایلی که تقلید از سبک استاد رفعت را سخت می کند، تحریرها و صدای فوق العاده وی است که قابل تقلید نیست. در واقع لحن و آهنگ تلاوت محمد رفعت با صدای این استاد زیباست و با صدای دیگری زیبا جلوه نمی کند.
استاد احمد لیایی
مدیر باشگاه قرآنی رادیو قرآن
نقل می کنند سفیر انگلستان در مصر با وجود اینکه مسلمان نبوده، بسیار به تلاوت های استاد رفعت علاقه مند بوده و با دستگاه گرامافونی که در اختیار داشته تلاوت این استاد را ضبط کرده است.
استاد مهدی قره شیخلو
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم
ایشان با توجه به معنی و مفهوم قرآن بسیار قابل توجه تکنیک های صوتی را اجرا می کند و تکنیک های لحنی که دارد همه نکاتی است که قاریان می توانند با تمرین این تکنیک های سخت، آنها را تجربه کرده و با آنها مأنوس شوند تا خود نیز توانایی پیاده کردن آن را پیدا کنند.
استاد محمدرضا پورزرگری
نفر اول مسابقات بین المللی قرآن کریم
در مورد نغمات مورد استفاده استاد باید گفت رفعت وقتی شروع به تلاوت در مقام بیات می کند، چاشنی صبا را نیز در قرائت بیات اعمال می کند، وی صعود درجه به درجه صوت را در تلاوت خود جای می دهد. انتقال مکرر به مقامات بیات، حجاز و صبا در تلاوت رفعت به چشم می خورد. وی همچنین از شاخه های فرعی مقام بیات نیز استفاده می کرده است.
نسل اول قاریان
با ورود میکروفن به عرصه تلاوت قرآن، هنر تلاوت به عنوان یک علم شناخته شد و قاریان آن موقع را نسل اولی های تلاوت قرآن کریم نامیدند. به غیر از رفعت، علی محمود، محمد عکاشه، عبدالفتاح شعشاعی، احمد نداء، احمد السیسی و چند تن دیگر هم به عنوان قاریان نسل اول مصر شناخته شدند اما آنچه مسلم بود، صدای آسمانی رفعت بود که او را در درجه بالاتری از هم نسلان خود قرار می داد. این مسأله برای دیگران مهم بود اما نه برای رفعت. کسی که غیر از حافظ و قاری قرآن بودن، عامل به آن هم بود. خاشع بود و متواضع، غرور به خود راه نمی داد ولی آنچنان اعتماد به نفسی داشت که همانند یک انسان بینا تلاش می کرد و شکر نعمت.
بانگاهی به:
- «پژوهشی در جلوه های موسیقیایی هنر تلاوت»، نوشته غلامرضا شاه میوه.
- «الزمن الجمیل» نوشته سید امین میرزایی
- ایکا، مرکز فعالیت های قرآنی جوانان کشور
- ایکنا، خبرگزاری قرآنی جمهوری اسلامی ایران
- وبلاگ امام القراء مرحوم محمد رفعت.
منبع: نشریه همشهری قرآن (آیه) شماره۲
]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d9%86/feed/ 0
خاشع قاریان قرآن http://shefa-qoran.ir/%d8%ae%d8%a7%d8%b4%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ http://shefa-qoran.ir/%d8%ae%d8%a7%d8%b4%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/#comments Fri, 18 Apr 2014 06:33:01 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48176
نگاهی به زندگی و سبک تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
خیلی از ما از کودکی عاشق تلاوت قرآن بودیم و اکثرا به دنبال تحقق این آرزو که بتوانیم قاری قرآن شویم، به جلسات قرآنی شهر و محله خود می رفتیم. خیلی با قاریان و پیشکسوتان قرآنی آشنایی نداشتیم. ولی جاذبه صوت دلنشین قرآن که از صدا و سیما پخش می شد، ما را بر آن داشت تا هرچه استاد جلسه می گفت، به جان و دل بخریم و سرلوحه کارمان قرار دهیم تا بشویم مثل یکی از قاریان خوب و قرآن را آن چنان که شایسته است تلاوت کنیم. بی شک یکی از مهم ترین قاریانی که استاد جلسه به تازه کاران این عرصه توصیه می کرد، قاری ای بود که هیچ گاه تلاوت تصویری او از تلویزیون پخش نشده بود؛ استاد محمد صدیق منشاوی.

چهره استاد منشاوی را کمتر دیده ایم ولی نامش برایمان آشناست؛ کسی که تلاوت هایش به وفور یافت می شد و تقلید از سبک تلاوتش آسان بود و به اصطلاح قاری ساز بود. منشاوی کسی است که بسیاری از قاریان کنونی جهان اسلام، به نوعی مدیون او هستند و قاری شدنشان به نحوی از جاده وی می گذرد. در این راستا نگاهی به زندگی و سبک فنی تلاوت های این استاد برجسته جهان اسلام خالی از لطف نیست.
استاد محمد صدیق منشاوی در سال ۱۲۹۹ هجری شمسی در شهر «منشات» استان سوهاج مصر در خانواده ای مذهبی و عارف مسلک به دنیا آمد. پدرش شیخ صدیق منشاوی یکی از قاریانی بود که هرگز در ازای تلاوتش مزد و پاداشی از دیگران نمی خواست. به همین جهت فرزندش محمد را نیز با چنین سیاقی پرورش داد تا تلاوت را تنها به جهت آنکه متعلق به کتاب قدسی قرآن کریم است، برگزیند. دیگران نیز شیخ صدیق منشاوی را فردی در کمال خشوع و خضوع می دانند و اذعان دارند که او چنان فرد مومن و باتقوایی بود که هرگز در هیچ تلاوتی از اجر و پاداش آن سخن نمی گفت. برای تلاوت آیات کلام الله تنها در محل حاضر می شد و پس از تلاوت با وقاری سرشار از خشیت الهی بازمی گشت. حتی شنیده می شود به دلیل این خضوع، کمتر جلوی دوربین های تلویزیونی و رسانه ها قرار می گرفت و همین امر باعث شده که اکنون تصویر چندانی از او در دست نیست.
محمد صدیق در شهر خود با تشویق و تعلیم پدر به آموزش معارف قرآنی و تعلیم قرائت های مختلف پرداخت. وی از همان ابتدا به حفظ کامل قرآن آشنا شد که توانست از نه سالگی در ماه مبارک رمضان مراسم شبی با قرآن را برگزار کند. این امر تا سنین جوانی استاد ادامه داشت تا اینکه تلاوت احسن او موجب معروفیت او در مصر شد.
شهرت و زیبایی تلاوت او زبانزد مردم مصر بود و زمانی که مسوولان رادیو از آن آگاه شدند، از او درخواست کردند تا به رادیو بیاید و به عنوان قاری رادیو به فعالیت بپردازد ولی شیخ، این دعوت را نپذیرفت و گفت:« نمی خواهم در رادیو قرائت کنم چرا که به شهرت آن احتیاجی ندارم و هرگز نمی پذیرم که از من امتحان بگیرند.»
این طور شد که برای مدیر رادیو چاره ای نماند جز آنکه تجهیزات رادیو را به محل تلاوت ایشان منتقل کند. در یکی از شب های ماه مبارک رمضان زمانی که شیخ در روستایی از روستاهای مصر برای خانواده ای در حال تلاوت بود، گروهی از برنامه سازان رادیو برای ضبط تلاوت او به آن محل رفتند و تلاوت ایشان را ضبط کردند. این برای اولین بار در تاریخ بود که رادیو، تجهیزات، کارکنان و مهندسان خود را برای ضبط تلاوت یکی از قاریان قرآن به جایی اعزام می کرد.
پس از چندی و با تلاش و در خواست های فراوان، به ورودش به رادیوی عربی مصر و پخش تلاوت هایش، به شهرت او افزوده شد تا جایی که به عنوان یکی از قاریان مشهور مصر معرفی شد.
به قول یکی از استادان قرآنی کشورمان استاد منشاوی نمونه بارز تحقق این حدیث است که اگر به دنیا پشت کنید، دنیا به دنبال شما می آید و این درسی است برای قاریان و حافظان که سعی کنند تا به قول فرمایش حضرت امام خمینی (ره) انجام وظیفه کرده و آن چیزی که حاصل می شود به مشیت خداوند گذشته شود.
استاده به واسطه زندگی کوتاهش به کشورهای معدودی مسافرت کرده است. از آن جمله به سوریه، کویت و برخی از کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس می توان اشاره کرد که در مساجد مختلف این کشورها به تلاوت قرآن کریم پرداخته است. متاسفانه مردم ایران هیچ گاه توفیق میزبانی این قاری بزرگ قرآن کریم را پیدا نکردند.
سرانجام استاد محمد صدیق منشاوی در سال ۱۳۴۸ هجری شمسی در ۴۹ سالگی در قاهره جان به جان آفرین تسلیم کرد؛ هرچند که امروزه پس از گذشت سال ها آوای ملکوتی او زینت بخش محافل و مجالس قرآنی و پرورش دهنده استعدادهای نهفته در این مسیر است. برخی علت مرگ وی را حسادت اطرافیان به وی می دانند که او را مسموم کردند تا به عمد جهان اسلام را از وجود وی محروم کنند. شاید به همین دلیل باشد که وی را شهید القراء می نامند.
سبک تلاوت
استاد محمد صدیق منشاوی از مفاخر بزرگ جهان اسلام و مبتکر الحان گوناگون قرآنی به شمار می رود. سبک تلاوت، صوت زیبا، لحن گرم و حزین، تلفظ صحیح و بیان قوی کلمات از مشخصات قرائت وی است که با مهارت کامل و تسلطی فوق العاده شنونده را متوجه آیات الهی می سازد. او چنان تسلطی به قرائات سبعه و عشره و راویان قرآن کریم دارد که به عنوان یکی از بهترین استادان این فن در جهان اسلام شناخته شده است.
در برخی از تلاوت های قاریان قرآن، پدیده منحصر به فردی وجود دارد که از آن با نام «تصویرسازی صوتی» یاد می شود. در این حوزه از فنون صوتی و لحنی، قاری با تبحر بسیار زیاد تلاش می کند تا با کمک لحن خود ضمن حفظ و رعایت وقف و ابتدا به شنونده از فضای معنوی مورد نظر در آیات، تصویری را ارائه کند که تا حد زیادی منطبق بر مفهوم خوانده شده باشد. مرحوم محمد صدیق منشاوی، تلاوت های خارق العاده خود را بر مبنای همین مفهوم طراحی کرده است.
استفاده مناسب و منطبق بر معنا از نغمات و موسیقی کلامی، محمد صدیق منشاوی را در قله تصویرسازی صوتی و لحنی آیات کریمه الهی قرار داده و با روایت گری آیات، آنها را نمی خواند بلکه تصویر می کند.
در تلاوت های استاد، هدف ارائه نغمات نبوده بلکه تلاش وی در جهت نزدیک شدن به معانی قرآن و تحزین خوانی راهی را بر او گشوده است که ما امروزه به آن تغمیم یا محزون خوانی می گوییم.
سبک تلاوت استاد منشاوی به تعبیری سهل و ممتنع است، سهل یعنی سبک این استاد به شکلی است که هر فردی که چند تلاوت از ایشان گوش دهد، می تواند قاری قرآن شود. گوش دادن به تلاوت های منشاوی اصل و مقدمه قاری شدن است اما ممتنع یعنی اینکه محال است فردی عین منشاوی بخواند. این قاری مصری یک مجموعه ویژگی های صوتی دارد که محال است فردی مثل او شود. در تلاوت های منشاوی ضعفی نیست. او با تمام وجود می خواند و تلاوتش تفکر مستمع را به عالم ملکوت عروج می دهد.
مرحوم منشاوی قرآن را تلاوت می کرد، نه قرائت؛ فرق است بین تلاوت و قرائت. هر تلاوتی قرائت ولی هر قرائتی، تلاوت نیست که این موضوع بحث مفصلی را می طلبد.
در همین رابطه شنیدن نظر استادان قرائت کشورمان پیرامون استاد محمد صدیق منشاوی، تبحر او را در فن تلاوت قرآن کریم نمایان تر می کند.
استاد محمدرضا ستوده نیا
یکی از دلایلی که از تلاوت های استاد منشاوی فیلم برداری انجام نشده، عدم همکاری ایشان با رسانه های مصری است که شاید این از همان باب خضوع و خشوع استاد بوده. البته شنیده شده که فیلمی از تلاوت ایشان موجود است. همین تعداد تلاوت هایی که از منشاوی باقی مانده، بیشتر در اواخر عمر شریفشان ثبت و ضبط شده است و ترتیل مشهورش را نیز در پنج سال آخر عمر ارائه کرد.
پدر و دیگر اعضای خانواده محمدصدیق منشاوی همه قاری بوده اند و منشاوی سبک و تلاوتش، سبکی موروثی و منطقه ای است که در مصر بوده و جالب اینجاست که وقتی به پدر ایشان مراجعه می کنند تا صدایش را ضبط کنند، پدرش می گوید که از این فامیل یک نفر کافی است که در رادیو قرآن بخواند و آن هم محمد صدیق است.
رفتار همراه را خضوع و فروتنی منشاوی و بی توجه بودن به مادیات، خشم عده ای را برانگیخت و حسادت ها به ویژه وقتی ترتیلش را خواند، افزایش یافت و همین مساله و رفتار بسیار پسندیده استاد و علاقه مردم به ایشان باعث شد که حسادت ها برانگیخته شود و بر اساس مصاحبه ای که با پسر ایشان شده است، سه بار می خواستند ایشان را مسموم کنند و آیا دفعه آخر گرفتار این توطئه ها شده یا خیر، محل بحث است؛ اینک یک باره مری ایشان دچار عارضه سرطان می شود و به این نحو ایشان با اندک فرصتی از بین می رود که حتی جمال عبدالناصر دستور می دهد ایشان را بلافاصله به بیمارستانی در لندن برای عمل جراحی منتقل کنند ولی تا کارهایش ویزا و برنامه سفر ایشان را مهیا کنند، استاد منشاوی فوت می کند.
استاد حبیب مهکام
این استاد به نام مصری بیشتر تلاوت هایش را به روایت «حمزه بن حبیب کوفی» یکی از قرای سبعه انجام داده است. حمزه ایرانی الاصل و شیعی بود و تلاوتش را از حضرت امام جعفر صادق(ع) اخذ کرده و این عاملی است تا حلاوت، طراوت و نشاط دیگری در قرائت های منشاوی باشد اما فردی که تلاوت های مرحوم منشاوی را گوش دهد، در اصل می توان آیه را تجسم کند؛ مثل تلاوت او از آیه۶۳و۶۴ سوره واقعه که انسان را در صحنه کشاورزی و رویش قرار می دهد که در تلاوت های دیگر استادان نیست. استاد منشاوی شخصی بود خوش سیما، نورانی، خوش صوت و خوش لحن و بسیار مهربان و اهل اخلاق و تقوا و انسان وقتی تفسیر قرآن را بداند و با مفاهیم آشنا شود، قطعا در رنگ تلاوت او تاثیرگذار است. اگر استعاذه قاری از ابتدا تا انتهای تلاوت یک استعاذه مستمر باشد، به طور حتم در حس او خیلی تاثیرگذار خواهد بود.
نکته مهم توجه به معنا و خواندن آیات قرآن توسط اوست. سپس خضوع و خشوع و خشیت خاصی است که در تلاوت هایش قابل مشاهده است. هر قاری که می خواهد آیاتی از قرآن را تلاوت کند، انتخاب آیات بیانگر و نشانگر تفکر، سلیقه و هدف اوست. با بیان این مطلب می خواهم بگویم که بیشتر تلاوت های مرحوم منشاوی آیاتی است که رنگ توحیدی دارند و این در خون مرحوم منشاوی اصالت داشته است. در تحلیل تلاوت این قاری باید به این نکته توجه کرد که در اجرای مقام «رست» در بین همه استادان امتیاز ویژه ای دارد. صوت و لحن شیوا و ارائه تحریرهای متصلی که در تلاوت هایش دارد، حالت خاصی را پدید آورده که هیچ استادی شبیه آن را نمی تواند تلاوت کند. اینها همان جاذبه هایی است که افراد را جذب این شخصیت کرده است. بی علت نیست که منتخبان و ممتازان عرصه تلاوت قرآن، استاد منشاوی را الگوی خود تعیین می کنند.
حال و هوای استاد
استاد «شهریار پرهیزگار» می گوید: به نوجوانان توصیه می کنم اگر صدایشان مطابقت دارد، استفاده از اسلوب و سبک منشاوی را فراموش نکنند و از نظر لحن هم ایشان فوق العاده خوب می خوانند و باید ایشان را جزو ده نفر ممتاز در عالم تلاوت نام ببریم که قطعا در مرتبه بالا همین استاد منشاوی است. در بحث به کارگیری نغمات و الحان بسیار زیبا و فوق العاده است. موردی که از تلاوت ایشان احساس می شود، این است که ایشان در حال و هوای خاصی تلاوت می کرده و فقط یک سری ارائه توانایی های هنری در بحث لحن نبوده است.
منابع:
- ایکا، مرکز فعالیت های قرآنی جوانان کشور
- ایکنا، خبرگزاری قرآنی جمهوری اسلامی ایران
منبع: نشریه همشهری قرآن (آیه)شماره۱

 

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%ae%d8%a7%d8%b4%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/feed/ 0
بررسی اذان جناب آقای حجت الله خدامرادی http://shefa-qoran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c/#comments Thu, 17 Apr 2014 20:30:07 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48193 حجت الله خدامرادی

اذان آقای حجت الله خدامرادی

=======================================

برادر عزیزم جناب آقای خدامرادی سلام علیکم:

اذان زیبای شما را گوش داده و لذت معنوی لازم را بردم. الحمدلله اذان اثرگذار و جذابی را اجرا کردید که از شما سپاسگذارم. صدای شما از شدت و زنگ بسیار خوب و مناسبی برخوردار است. امیدوارم که قدر صدای خوب خود را بدانید و به درستی از صدایتان استفاده کرده و روز به روز بر کیفیت آن بی افزایید. موارد و نقاط قوت و گاهاً ضعفی را در اذان شما دیدم که خدمتتان عرض میکنم، ان شاءالله که مفید فایده قرار گیرد:

 ۱ – سرعت اجرای نغمه در ابتدای اذان مقداری تند بود که بهتر است مقداری از سرعت اجرای آن کاهش یابد. اگر سرعت اجرا، کمتر شود و نغمه به صورت پخته تر در کلمات ابتدایی اجرا گردد به مراتب اذان شما زیباتر و جذابتر خواهد بود. به نظر بنده، سرعت اجرا مقداری بسیار جزئی باید کندتر شود.

۲ – از نظر پرده صوتی، پرده بسیار خوب و عالی ای را انتخاب کردید و همین انتخاب باعث جذابیت اذان شده بود. احسنت. همیشه سعی کنید با همین پرده صوتی اذان را اجرا کنید. این پرده صوتی در گام بسیار مناسب و قسمت مطبوع و مطلوب صدای شما قرار داشت. سعی کنید همیشه با همین گام صوتی اذان را اجرا نمایید.

۳ – از نظر فصاحت و روان بودن اجرای نغمه در کلمات، در بعضی از کلمات مقداری تکلف وجود داشت. این تکلف در اجرای تحریرها قابل لمس بود. برای مثال در همان جمله ابتدای اذان در کلمه جلاله (الله) که صدا به طبقه بالا منتقل شد و شما اقدام به تحریر زدن کردید، مقداری تحریرها با تکلف اجرا گردید. روی روان بودن تحریرها تمرین بفرمایید.

۴ – از کیفیت صدایی که ضبط کردید احساس می کنم اندازه غنوی بودن صدا مقداری از حالت استاندارد و حرفه ای بودن خارج می شد و طابع صدا را به نحو نامحسوسی تغییر می داد که البته به هیچ وجه قابل تشخیص برای افراد نیست ولی با مقداری دقت متوجه منظور بنده خواهید شد. سعی کنید مقداری حالت غنوی بودن صدا را کاهش دهید تا زیبایی و شدت صدای خوش طنین شما جذاب تر شود.

۵ – از نظر مقدار و کمیت تحریرها، اجرای اذان، کم تحرک بود. یعنی باید حتماً مقدار تحریرها در کلمات و بخصوص کلمات آخر که همراه با کشش صوت می باشد بیشتر شود تا جذابیت اجرا افزایش یابد. اذان با این کیفیت باید از مصادیق و جلوه های صوتی و لحنی غنی باشد تا کلاس و سطح کیفی اجرا حفظ شود. برای مثال در اجرای جمله حی علی الصلوه (اول) بسیار خوب عمل کردید.

۶ – در بعضی از جملات، آخرین کلمه را خیلی کم می کشیدید و مد می دادید که این مسئله در اذان های حرفه ای مرسوم نیست. آخرین کلمه را همراه با مدت (کشش) بیشتر و تحریرهای زیباتر زینت دهید.

۷ – در اشهد ان محمد رسول الله (ص) دوم مقداری خارج لحنی وجود داشت که با دقتی که دارید ان شاءالله برطرف خواهد شد. همچنین در کلمه (علی) در اشهد ان علی ولی الله (اول) نیز مقداری خارج وجود داشت.

۸ – کیفیت حی علی الصلوه دوم و حی علی الفلاح اول نیز بسیار زیبا و عالی بود. احسنت.

۹ – در کلمه (الفلاح) حی علی الفلاح (دوم) نیز خارج لحنی وجود داشت. دقت کنید.

۱۰ – اجرای کلمه (العمل) در جمله حی علی خیرالعمل (اول) نیز  قوی نبود.

۱۱ –  از تحریرهای توگلویی ای که استفاده کردید بیشتر استفاده کنید و تعداد آن را در جملات بیشتر کنید.

۱۲ – کلمه (الله) در آخرین جمله می توانست قوی تر و جذاب تر باشد.

۱۳ – از نظر فاصله درجات صوتی، میان اجرای نت پایانی در جمله العلی العظیم در جملات مقدمه ای اذان و نت رکوز جمله الله اکبر که اجرا کردید نشاز یا خارج وجود داشت. یعنی درجه صوتی ای که برای الله اکبر انتخاب کردید به جمله قبلی نمی خورد و همین مسئله موجب ایجاد خروج از ردیف صوتی شد. به نظر بنده یا جملات ابتدایی را پایین تر بگویید تا پرده صوتی جمله اول اذان در اکتاو آن قرار گیرد، یا جملات اولیه را حذف کنید و یا آن جملات را در پرده صوتی اذان بگویید که البته این مورد آخر نه حرفه ای است و نه فنی. به نظر بنده بهترین روش همان روش اول است یعنی مقداری پایین تر بگویید که از نظر درجه صوتی در درجه اکتاو قرار گیرد. زمانی که شما اذان را اجرا می کنید، آن حالت تنافر صوتی ایجاد نخواهد گشت.

۱۴ – سعی کنید زمان سکوت میان قطعات و جملت اذان را مقداری و بسیار جزئی بیشتر کرده و سرعت اجرای نغمات را نیز مقداری کاهش دهید. اینکار موجب جذابیت بیشتر اذان تان خواهد شد ان شاءالله.

موفق باشید

محمدکاکاوند

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c/feed/ 0
ترتیل آقای محمدرضا اسدی و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/#comments Wed, 16 Apr 2014 12:19:31 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48141 علیرضا صادقی

ترتیل آقای محمدرضا اسدی و توضیحات استاد حنیفی

جلسه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۳

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/feed/ 0
ترتیل آقای محمدحسین بهزادفر و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81/#comments Wed, 16 Apr 2014 12:06:55 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48137 http://s5.picofile.com/file/8120232476/Hanifi_2_18_.jpg

ترتیل آقای بهزادی و توضیحات استاد حنیفی

جلسه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81/feed/ 0
استاد محمود صدیق منشاوی – سوره حشر آیات ۱۸ تا ۲۴ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d8%b4%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-18-2/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d8%b4%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-18-2/#comments Wed, 16 Apr 2014 11:30:54 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48132 محمود صدیق منشاوی

محمود صدیق المنشاوی – سوره حشر آیات ۱۸ تا ۲۴ 

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d8%b4%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-18-2/feed/ 0
ترتیل آقای حسین بلبلی و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%a8%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%a8%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad/#comments Wed, 16 Apr 2014 11:19:22 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48126 حسین بلبلی

ترتیل آقای حسین بلبلی و توضیحات استاد حنیفی

جلسه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۳

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%a8%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad/feed/ 0
تلاوت آقای علیرضا امانی و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/#comments Tue, 15 Apr 2014 20:30:12 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48128 علیرضا امانی

تلاوت آقای علیرضا امانی و توضیجات استاد حنیفی

جلسه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۳

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/feed/ 0
استاد محمود خلیل الحصری – سوره انفطار http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b7%d8%a7%d8%b1/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b7%d8%a7%d8%b1/#comments Sun, 13 Apr 2014 08:07:28 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48059 حصری

استاد محمود خلیل الحصری – سوره انفطار

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b7%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
استاد محمدصدیق منشاوی – سوره شعراء ۶۹ تا ۹۰ و فجر ۱ تا ۱۶ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%a1-69-%d8%aa%d8%a7-90-%d9%88/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%a1-69-%d8%aa%d8%a7-90-%d9%88/#comments Sat, 12 Apr 2014 19:50:00 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48042 منشاوی

محمد صدیق منشاوی – سوره شعراء آیات ۶۹ تا ۹۰ و سوره فجر آیات ۱ تا ۱۶

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%a1-69-%d8%aa%d8%a7-90-%d9%88/feed/ 0
اهمیت بررسی تلاوت های علی محمود – استاد غلامرضا شاهمیوه http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/#comments Thu, 10 Apr 2014 07:36:16 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47991 شاهمیوه

اهمیت بررسی تلاوت های علی محمود – استاد غلامرضا شاهمیوه

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/feed/ 0
آموزش نغمه بیات شوری – استاد غلامرضا شاهمیوه http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87/#comments Thu, 10 Apr 2014 07:30:44 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47983 غلامرضا شاهمیوه

آموزش نغمه بیات شوری – استاد غلامرضا شاهمیوه

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87/feed/ 0
توضیح اصطلاحات قرار، جواب و جواب الجواب – استاد غلامرضا شاهمیوه http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7/#comments Thu, 10 Apr 2014 07:29:04 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47981 شاهمیوه

آشنایی با اصطلاحات قرار، جواب و جواب الجواب – استاد غلامرضا شاهمیوه

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7/feed/ 0
عبدالفتاح طاروطی – سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۳۷ http://shefa-qoran.ir/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-21-%d8%aa%d8%a7-37/ http://shefa-qoran.ir/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-21-%d8%aa%d8%a7-37/#comments Wed, 09 Apr 2014 18:06:06 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47877 طاروطی

عبدالفتاح طاروطی – سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۳۷

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-21-%d8%aa%d8%a7-37/feed/ 0
ترتیل آقای محمدحسین بهزادفر و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81/#comments Wed, 09 Apr 2014 15:59:48 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47866 بهزادی

تلاوت آقای بهزادی و توضیحات استاد حنیفی

جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81/feed/ 0
تلاوت آقای محمدرضا زاهدی و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comments Wed, 09 Apr 2014 15:57:21 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47861 زاهدی

تلاوت آقای محمدرضا زاهدی و توضیحات استاد حنیفی

جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/ 0
توضیح مختصر در خصوص طول و عرض صدا – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Wed, 09 Apr 2014 15:51:53 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47859 حنیفی 2

توضیح مختصر در خصوص طول و عرض صدا – استاد علی اکبر حنیفی

توضیحات استاد پیرو سؤال بنده (محمد کاکاوند) از ایشان مطرح گردیده است.

جلسه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
خداوند به چه انفاقی پاداش ۷۰۰ برابری می دهد؟ http://shefa-qoran.ir/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b4-%db%b7%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c/ http://shefa-qoran.ir/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b4-%db%b7%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c/#comments Mon, 07 Apr 2014 17:41:01 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47817 قرآن در سوره بقره – آیات ۲۶۶ – ۲۶۱ – چهار تمثیل را مطرح کرده که هر یک برای خود پیام خاصی دارد. در تشبیه نخست – مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فىِ کلُ‏ِّ سُنبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ یُضَاعِفُ لِمَن یَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ/ مثَل آنان که مال خود را در راه خدا انفاق مى‏کنند، مثَل دانه‏اى است که هفت خوشه برآورد و در هر خوشه‏اى صد دانه باشد. خدا پاداش هر که را که بخواهد، چند برابر مى‏کند. خدا گشایش‏دهنده و داناست- انفاق انسان را به بذری تشبیه می کند که به ۷۰۰ دانه تبدیل می گردد.
در تشبیه دوم – یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِکُم بِالْمَنّ‏ِ وَ الْأَذَى‏ کاَلَّذِى یُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَ لَا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الاَْخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْدًا لَّا یَقْدِرُونَ عَلىَ‏ شىَ‏ْءٍ مِّمَّا کَسَبُواْ وَ اللَّهُ لَا یَهْدِى الْقَوْمَ الْکَافِرِین / اى کسانى که ایمان آورده‏اید، همانند آن کس که اموال خود را از روى ریا و خودنمایى انفاق مى‏کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد، صدقه‏هاى خویش را به منّت نهادن و آزار رسانیدن باطل مکنید. مثَل او مثَل سنگ صافى است که بر روى آن خاک نشسته باشد. به ناگاه بارانى تند فرو بارد و آن سنگ را هم چنان کشت ناپذیر باقى گذارد. چنین کسان از آنچه کرده‏اند سودى نمى‏برند، که خدا کافران را هدایت نمى‏کند – انفاق ریاکاران و کسانی را که پس از انفاق منت می گذارند یا آزار می رسانند به بذری تشبیه می کند که بر قطعه سنگی که روی آن خاک نازکی باشد بذر بر ان افشانده شود سپس باران درشت ببارد خاک وبذر را بشوید.


در تشبیه سوم – وَ مَثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِیتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کَمَثَلِ جَنَّةِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فََاتَتْ أُکُلَهَا ضِعْفَینْ‏ِ فَإِن لَّمْ یُصِبهَْا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر / و مثَل کسانى که اموال خویش را براى طلب رضاى خدا از روى یقین و اعتقاد انفاق مى‏کنند، مثَل بوستانى است بر تپه‏اى، که بارانى تند، بر آن بارد و دو چندان میوه دهد، و اگر نه بارانى تند که نرم بارانى بر آن بارد. خدا به کارهاى شما بیناست – انفاق افراد بااخلاص را به باغی تشبیه می کند که در نقطه بلندی قرار گیرد و باران درشت به آن برسد و میوه خود را دو چندان دهد.
در تشبیه چهارم – َ یَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِیلٍ وَ أَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُ فِیهَا مِن کُلّ‏ِ الثَّمَرَاتِ وَ أَصَابَهُ الْکِبرَُ وَ لَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِیهِ نَارٌ فَاحْترََقَتْ کَذَالِکَ یُبَینِ‏ُّ اللَّهُ لَکُمُ الاَْیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ / آیا از میان شما کسى هست که دوست داشته باشد که او را بوستانى از خرما و انگور بوده باشد، و جویها در پاى درختانش جارى باشد، و هر گونه میوه‏اى دهد، و خود پیر شده و فرزندانى ناتوان داشته باشد، به ناگاه گرد بادى آتشناک در آن بوستان افتد و بسوزد؟ خدا آیات خود را براى شما اینچنین بیان مى‏کند، باشد که بیندیشید – بار دیگر انفاق ریاکاران و گروه منت گذار و آزاررسان پس از انفاق را به باغی تشبیه می کند که از هر میوه ای در آن موجود است اما ناگاه باد سوزاننده ای به آن برخورد کند و بسوزد.
این تشبیهات چهارگانه که همگی بر محور انفاق دور می زند جنبه تربیتی دارد و علاوه بر انفاق، راه و رسم آن را می آموزد و در صورت عدم تمکن از انفاق، شیوه برخورد با فقیر را تذکر می دهد و بر اخلاص در عمل و نیت و دوری از ریا و منت و آزار تأکید می شود.
بیان یک شبهه و پاسخ به آن
خداوند در آیه اول – آیه ۲۶۱ بقره – انسان انفاق گر را به دانه تشبیه می کند ولی از نظر تحلیل حقیقت به شکل دیگر است. به این صورت که انسان انفاقگر، بسان کشاورز است که دانه می کارد. از سوی دیگر انفاق این انسان، بسان دانه است که کشاورز آن را در دل زمین پنهان می کند و سرانجام این که همان طور که دانه به ۷۰۰ دانه تبدیل می شود انفاق انسان نیز ده ها برابر می گردد اما ممکن است سوال شود اگر واقعیت تمثیل همین است که در سه بخش آمده پس چرا قرآن خود شخص انفاقگر را به دانه تشبیه می کند در حالی که شخص باید به زارع و انفاق به دانه تشبیه شود. پاسخ این سوال این است که عمل هر انسانی پرتوی از وجود اوست مثلا ایمان مومن و کفر کافر، نمونه روحیات اوست و عمل هرچه توسعه پیدا کند تو گویی ذات انسان گسترش یافته است. بنابراین هر دو تشبیه صحیح است خواه منفق را به دانه تشبیه کنیم یا عمل او را، تو گویی ذات و عمل دو رو از یک سکه اند که گاهی به آن ذات گفته می شود و احیانا عمل. ممکن است در این مورد وجه دیگری نیز باشد و آن این که افراد نیکوکار بر اثر فزونی اعمال نیک، مجسمه انفاق باشند که واقعیت جز نیکی و احسان ندارند لذا تشبیه شخص به دانه بسان تشبیه انفاق به دانه است.


خداوند انفاق را به شرطها و شروطها می پذیرد

در حالی که انفاق و کمک به افتادگان و بینوایان عمل نیکی است اما اسلام انفاق را به هر صورتی نمی پذیرد و تنها به انفاقی پاداش می دهد که انگیزه آن خدا باشد و طبعا کاری که برای خدا باشد باید از هر نوع پیرایه ای پیراسته باشد مثلا هرگاه بینوایی را کمک کرد و منت بر او نگذارد یا او را آزار و اذیت نکرد زیرا در این صورت، عمل قداست خود را از دست داده و فاقد پاداش خواهد بود.
اصولا انفاق به افراد همره با منت و آزار، سبب شکست روحی و تحقیر طرف می شود و در این صورت اگر هم لقمه نانی به او داده شود در برابر سرمایه روحی او از دستش ستانده شده است زیرا این فرد آنچنان احساس حقارت در خود می کند که این لقمه نان جبران آن کوچکی را نمی کند لذا در آیه ۲۶۲ بقره می فرماید: “الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنًّا وَ لَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ / مزد کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى‏کنند و پس از انفاق منّتى نمى‏نهند و آزارى نمى‏رسانند با پروردگارشان است. نه بیمناک مى‏شوند و نه اندوهگین”
این آیه ناظر به آداب انفاق توانگران است که باید عمل نیک آنان پیراسته از منت و آزار باشد. آیه بعدی ناظر به آداب گروهی است که از آن ها درخواست کمک می شود ولی توانایی کمک ندارند، وظیفه این گروه چیز دیگری است و آن این که با زبان خوش، سائلان را رد کنند و از آن ها معذرت و پوزش بخواهند، چنان که می فرماید: “قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَیرٌْ مِّن صَدَقَةٍ یَتْبَعُهَا أَذًى وَ اللَّهُ غَنىِ‏ٌّ حَلِیمٌ / گفتار نیکو و بخشایش، بهتر از صدقه‏اى است که آزارى به دنبال داشته باشد. خدا بى‏نیاز و بردبار است”

برگرفته از: کتاب “مثل های آموزنده قرآن – در تبیین پنجاه و هفت مثل قرآنی” آیت الله شیخ جعفر سبحانی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b4-%db%b7%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c/feed/ 0
چرا خداوند برای مَثَل به یک پشه متوسل می شود؟ http://shefa-qoran.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%8e%d8%ab%d9%8e%d9%84-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%84-%d9%85%db%8c/ http://shefa-qoran.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%8e%d8%ab%d9%8e%d9%84-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%84-%d9%85%db%8c/#comments Sun, 06 Apr 2014 10:24:52 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47782 قرآن حکیم در آیه ۲۶ سوره بقره می فرماید: إِنَّ اللَّهَ لَا یَسْتَحْىِ أَن یَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّذِینَ کَفَرُواْ فَیَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَ یَهْدِى بِهِ کَثِیرًا وَ مَا یُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ / خدا ابایى ندارد که به پشه و کمتر از آن مثل بزند. آنان که ایمان آورده‏اند مى‏دانند که آن مثل درست و از جانب پروردگار آنهاست. و امّا کافران مى‏گویند که خدا از این مثل چه مى‏خواسته است؟ بسیارى را بدان گمراه مى‏کند و بسیارى را هدایت. امّا تنها فاسقان را گمراه مى کند.
این آیه مبارکه خدا را با جمله “لا یستحیی” توصیف می کند و یادآور می شود که خدا از زدن برخی از مثل ها که جنبه های هدایتی دارند شرم نمی کند.

اکنون سوال می شود: شرم کردن یا نکردن از صفات موجود امکانی است که پذیرای تأثر از عوامل درونی و برونی باشد در حالی که ذات اقدس خدا فراتر از آن است که پذیرای تأثیر باشد. در واقع شرم یا حیا یک حالت روانی است که با گرفتگی روح همراه بوده و اثر آن در اعضای انسان بالاخص چهره ظاهر می گردد و خدای بزرگ بالاتر از ماده تأثیرگذار است تا نفیا و اثباتا محور این نوع امور روانی باشد.
این پرسش به حیا اختصاص ندارد بلکه در تمام پدیده های روانی که از فعل و انفعال ذات خبر می دهد نیز مطرح است مانند خشنودی و خشمگینی خدا که در برخی از آیات وارد شده است از باب نمونه: “لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک / خدا آنگاه که مومنان با تو بیعت می کردند خشنود گردید” یا “غضب الله علیهم / خدا بر آنان – یهود – غضب کرد” در حالی که خشنودی و خشمگینی که در زبان عربی به آن رضا و غضب می گویند دو حالت روانی است که شرایط مساعد و نامساعد پدیدآورنده آن دو است و در نتیجه ذات تحت تأثیر عوامل برون از خود قرار می گیرد.
پاسخ در این موارد یک کلمه بیشتر نیست و آن این که نتیجه را باید گرفت و مقدمه را باید رها ساخت.
حقایق و معارف فراتر از جهان ماده – واقعیت اسماء و صفات خدا – وقتی در قالب الفاظی که بشر برای رفع نیازهای روزمره خود آن ها را وضع کرده است درآمد برای خود چنین حالتی پیدا می کند و این قصور و کوتاهی لسان بشری است که آن را یارای بیان حقایق جهان بالا نیست و اگر برای بشر امکان آشنایی با زبان متناسب با معارف الهی بود به کارگیری این الفاظ نیازی نبود.
از طرفی چون سنت الهی بر این تعلق گرفته که با زبان مردم سخن بگوید و تمام پیامبران با زبان قوم خود برانگیخته شده اند برای تفهیم یک رشته معارف از به کارگیری این الفاظ که معنی ظاهری آن ها با ذات اقدس الهی مناسبت ندارد چاره ای نیست ولی در عین حال افراد کنجکاو و آشنا به زبان قرآن می توانند با ضمیمه کردن دیگر آیات به اهداف این آیات پی ببرند و بدانند که مقصود از وصف الهی با این اوصاف این نیست که ذات اقدس الهی، کانون این نوع پدیده های روانی است بلکه هدف گزارش از واکنش های متناسب با این دو پدیده است نه واقعیت خود آن ها.
از این بیان هدف از به کارگیری واژه حیا درباره خدا و سلب آن از وی روشن می شود. مقصود نفی واکنش های این پدیده روانی است، زیرا انسان خجول در سایه تحول روانی دچار گرفتگی چهره و زبان می گردد در حالی که خدا از این واکنش پیراسته است لذا مقصود خود را پوست کنده می گوید و می فرماید “ان الله لا یستحیی” یعنی او از گفتن حقایق پروایی ندارد همچنان که افراد غیر خجول نیز چنین اند، لذا در برخی از آیات می فرماید: ” … ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق … / جلوس طولانی شما در خانه پیامبر مایه ناراحتی او می گردد و از بازگویی این حقیقت شرم می کند ولی خدا از بیان حق شرم نمی کند”
قرآن در آیاتی برای تحقیر خدایان مشرکان و عمل آنان، دو مثل کوبنده زده که مایه ناراحتی مشرکان گردیده است. گاهی برای ترسیم ناتوانی خدایان دروغین آنان می فرماید: خدایان دروغین مشرکان به اندازه ای ناتوانند که نمی توانند مگسی را بیافربننند و اگر مگسی چیزی از آن ها بگیرد قدرت پس گرفتن آن را ندارند چنان که می فرماید ” … ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعو له و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه … / آنان که جز خدا را می پرستند نمب توانند مگسی را بیافرینند هر چند دیت به دین هم بدهمند هذگاه مگسی چیزی از آنان سلب کرد نمی توانند پس گیرند”
در آیه دیگر خود مشکران را به عنکبوت و خدایان آنان را به لانه آن ها تشبیه می کند و می فرماید: “مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون / آنان که اولیایی جز خدا برای خود انتخاب کرده اند بسان عنکبوتی هستند که برای خود لانه ای ساخته و – بر آن اعتماد می کند – در حالی که سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است”
این نوع مثل ها مایه ناراحتی مشرکان عصر رسالت گردید و زبان به اعتراض گشوده و گفتند هدف از این ضرب المثل ها چیست؟ تو گویی وحی الهی را بالاتر از آن می دانستند که این نوع حشرات را مطرح کند و در اطراف آن ها سخن بگوید ولی غافل از یک نکته و آن این که برای تحقیر خدایان مشرکان و خود آن ها یک چنین تشبیه هایی عین بلاغت و ایراد سخن بر وفق اقتضای مقام است.
در واقع جامعه شرک از این مثال های کوبنده سخت برآشفته بودند زیرا این نوع تمثیل ها کار ده ها برهان و دلیل فلسفی را انجام می دهد و به مغز، حرکت و بینش می بخشد تا از این نوع موجودات پست تر از مگس دست بردارند و بر خانه های سست بسان عنکبوت تکیه ننمایند.
ملاک صحت و استواری تمثیل این است که به مقصود عقلانی و انسانی گوینده تجسم ببخشد و امر عقلانی را در لباسی حسی درآورد. هرگاه گوینده در مقام بیان عظمت آفرینش و آفریدگار باشد باید از کهکشان ها و منظومه شمسی و آفرینش انسان و جهان سخن بگوید در این گونه موارد، مطرح کردن پشه و مگس و لانه عنکبوت دور از بلاغت است هر چند آفرینش همگان حاکی از قدرت بی پایان خالق آن هاست ولی چون نگرش جامعه به آن ها نگرش تحقیری است نباید در این مقام از آن ها سخن گفت، ولی هرگاه هدف بیان تحقیر و بی ارزش جلوه دادن بت ها و خدایان چوبین و فلزی مشرکان باشد هیچ تشبیهی بلیغ تر و گویاتر از تمثیل های یاد شده نیست.
برگرفته از: کتاب “مثل های آموزنده قرآن – در تبیین پنجاه و هفت مثل قرآنی” آیت الله شیخ جعفر سبحانی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%8e%d8%ab%d9%8e%d9%84-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b4%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%84-%d9%85%db%8c/feed/ 0
استاد محمد عبدالعزیز حصان – سوره محمد (ص) آیات ۱ تا ۱۷ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5/#comments Sat, 05 Apr 2014 19:01:23 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47763 حصان

محمد عبدالعزیز حصان – سوره ی محمد آیات ۱ تا ۱۷

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5/feed/ 0
توضیحاتی در خصوص مراحل تقلید – درس جلسه هفتگی محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84/#comments Thu, 03 Apr 2014 20:16:17 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47738 کاکاوند

توضیحاتی در خصوص مراحل تقلید – درس جلسه هفتگی محمد کاکاوند

مطرح شده در جلسه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84/feed/ 0
استاد شحّات محمد انور – سوره شوری آیات ۱ تا ۱۹ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%ad%d9%91%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1-%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%ad%d9%91%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1-%d8%aa/#comments Wed, 02 Apr 2014 19:35:04 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47729 شحات

شحّات محمد انور – سوره شوری آیات ۱ تا ۱۹ 

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%ad%d9%91%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1-%d8%aa/feed/ 0
استاد راغب مصطفى غلوش – سوره مریم آیات ۱ تا ۳۶ و سوره نصر http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%a8-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ba%d9%84%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1-%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%a8-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ba%d9%84%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1-%d8%aa/#comments Sun, 30 Mar 2014 10:57:46 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47704 غلوش

راغب مصطفى غلوش - سوره مریم آیات ۱ تا ۳۶ و سوره نصر

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%a8-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d8%ba%d9%84%d9%88%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1-%d8%aa/feed/ 0
توضیح مختصر در خصوص زمینه چینی لحنی در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa/#comments Tue, 25 Mar 2014 10:26:17 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47590 احمد ابوالقاسمی

توضیح مختصر در خصوص زمینه چینی لحنی در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa/feed/ 0
توضیح مختصر در خصوص تبعیت یا عدم تبعیت از یک سیاق مشخص در تلاوت – استاد عبدالرضا صدیق http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7/#comments Tue, 25 Mar 2014 10:24:41 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47588 عبدالرضا صدیق (1)

توضیح مختصر در خصوص تبعیت یا عدم تبعیت از یک سیاق مشخص در تلاوت -

استاد عبدالرضا صدیق

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7/feed/ 0
توضیح مختصر در خصوص ویژگی سبک استاد صدیق سیدمنشاوی – استاد عبدالرضا صدیق http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d8%af%db%8c/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d8%af%db%8c/#comments Tue, 25 Mar 2014 10:22:54 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47583 عبدالرضا صدیق

توضیح مختصر در خصوص ویژگی سبک استاد صدیق سید منشاوی – استاد عبدالرضا صدیق

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d8%af%db%8c/feed/ 0
استاد طه الفشنی – سوره نحل آیات ۵۱ تا ۸۱ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b4%d9%86%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%ad%d9%84-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-51-%d8%aa%d8%a7-81/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b4%d9%86%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%ad%d9%84-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-51-%d8%aa%d8%a7-81/#comments Sun, 23 Mar 2014 07:01:11 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47511 طه الفشنی

طه الفشنی – سوره نحل آیات ۵۱ تا ۸۱

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b4%d9%86%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%ad%d9%84-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-51-%d8%aa%d8%a7-81/feed/ 0
استاد مصطفی اسماعیل – سوره کهف آیات ۱۳ تا ۳۲ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%da%a9%d9%87%d9%81-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-13-%d8%aa%d8%a7-3/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%da%a9%d9%87%d9%81-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-13-%d8%aa%d8%a7-3/#comments Sun, 23 Mar 2014 06:58:39 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47509 مصطفی اسماعیل

مصطفی اسماعیل – سوره کهف آیات ۱۳ تا ۳۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%da%a9%d9%87%d9%81-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-13-%d8%aa%d8%a7-3/feed/ 0
انور شحات انور – سوره قصص آیات ۱ تا ۲۱ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1-%d8%aa%d8%a7-21/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1-%d8%aa%d8%a7-21/#comments Sun, 23 Mar 2014 06:56:43 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47505 انور شحات انور

انور شحات انور – سوره قصص آیات ۱ تا ۲۱

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1-%d8%aa%d8%a7-21/feed/ 0
استاد محمد بدرحسین – سوره آل عمران آیات ۱ تا ۹ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1-2/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1-2/#comments Sun, 23 Mar 2014 06:53:20 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47503 بدر حسین

محمد بدرحسین – سوره آل عمران آیات ۱ تا ۹

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1-2/feed/ 0
تعریف مختصر در خصوص ذوق در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3/#comments Sat, 22 Mar 2014 13:49:20 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47499 احمد ابوالقاسمی

تعریف ذوق در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3/feed/ 0
توضیحی مختصر در خصوص اهمیت شناخت جایگاه تحریرها در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7/#comments Sat, 22 Mar 2014 13:47:29 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47496 احمدابوالقاسمی 0

توضیحی مختصر در خصوص اهمیت شناخت جایگاه تحریرها در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7/feed/ 0
توضیحی مختصر در خصوص مقام عجم و صبا – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%ac%d9%85-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%ac%d9%85-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/#comments Sat, 22 Mar 2014 13:45:59 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47493 احمد ابوالقاسمی

توضیحی مختصر در خصوص مقام عجم و صبا – استاد احمد ابوالقاسمی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%ac%d9%85-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/feed/ 0
توضیحاتی در خصوص مفاهیم قرار، جواب و جواب الجواب – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%88/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%88/#comments Sat, 22 Mar 2014 11:30:56 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47487 احمد ابوالقاسمی

توضیحاتی در خصوص مفاهیم قرار، جواب و جواب الجواب – استاد احمد ابوالقاسمی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%88/feed/ 0
مرزهای جذابیت در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7/#comments Fri, 21 Mar 2014 21:02:04 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47478 احمدابوالقاسمی 0

مرزهای جذابیت در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7/feed/ 0
ویژگی های فنی صوت استاد رفعت – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%aa/#comments Fri, 21 Mar 2014 20:30:19 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47483 احمدابوالقاسمی 0

ویژگی های فنی صوت استاد محمد محمود رفعت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%aa/feed/ 0
اهمیت بررسی تلاوت های علی محمود – استاد علامرضا شاهمیوه http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Wed, 19 Mar 2014 20:30:54 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47986 شاهمیوه 2

اهمیت بررسی تلاوت های علی محمود – استاد علامرضا شاهمیوه

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
بررسی تلاوت سوره طه آقای علی اکبر عربکوتی از ورامین http://shefa-qoran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d9%87-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%da%a9%d9%88/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d9%87-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%da%a9%d9%88/#comments Tue, 18 Mar 2014 13:19:21 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47456 علی اکبر عربکوتی

تلاوت سوره طه – آقای علی اکبر عربکوتی

============================================

برادر عزیزم آقای عربکوتی سلام علیکم:

تلاوت سوره طه که به تقلید از استاد شحات تلاوت فرمودید را گوش دادم. احسنت. ان شآءالله هرجا هستید موفق و منصور باشید. الحمدلله به برکت وجود دوستان قرآنی در شهر ورامین، این توفیق نصیب بنده شده است که با عزیزانی همچون شما آشنا شوم و بسیار نیز خرسندم. الحمدلله شما از استعداد بسیار خوبی برخوردار هستید. به قول معروف خمیرمایه کار را دارید و نیاز به یک استاد و یک طریق و شیوه مناسب دارید تا این خمیرمایه را شکل داده و از آن به نحو شایسته استفاده نمایید. با توجه به تجربه ای که بنده دارم و با عزیزان همسن و سال شما زیاد کار کرده ام، تقلید از استاد شحات را برای شما اصلاً مناسب نمی دانم (به دلایل زیاد). شما نیازمند سبکی متقن، فصیح، اصیل، باتحرک متوسط و … می باشید که ابتدا فصاحت و تجوید شما را بسازد سپس تعداد خارج های لحنی شما را کاهش دهد، توانمندی های صدای شما شامل ارتقاع، شدت، انعطاف و … را افزایش دهد و همچنین کیفیت نفس شما را بهبود بخشد. دلایل دیگری نیز وجود دارد که باید در جای خود مطرح گردد. توصیه می کنم حتماً از سبک استاد منشاوی شروع کرده و ابتدا سوره انسان استاد را که در مجموعه تلاوت های تحقیق استودیویی اجرا کرده اند را تقلید نمایید و سپس تلاوتتان را برای بنده ارسال کنید. در این تلاوت اشکالات زیر وجود داشت که به صورت تیتروار عرض می کنم:

۱ – اجرای دقیق تر تلاوت. تقلید باید دقیق باشد.

۲ – رفع خارج های لحنی. به دلیل استفاده زیاد و تحرک لحنی استاد شحات، خارج های شما نیز زیاد و البته طبیعی بود.

۳ – کار کردن مسائل تجویدی. حتماً نسبت به مسائل تجویدی حساس باشید و به صورت جدی کار کنید.

۴ – کنترل تحریرها

۵ – تغییر طابع صدا در قطعاتی که صدا به طبقات بالاتر منتقل میشد.

۶ – بهبود و ارتقاء سطح کیفی نفس. حداقل نفس استاندارد، ۳۰ ثانیه می باشد (یعنی ۱۵ کلمه).

۷ – بهبود و ارتقاء قدرت انعطاف صدا با تمرینات بر روی تحریرها.

۸ – بهبود و ارتقاء کیفیت ارتفاع صدا.

موفق باشید

محمد کاکاوند

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b7%d9%87-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%da%a9%d9%88/feed/ 0
محدودیت و مشروعیت در نغمات و شرایط استفاده از آنها – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c/ http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c/#comments Sun, 16 Mar 2014 18:42:14 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47425  

حنیفی 2

مبحث محدودیت و مشروعیت در نغمات و شرایط استفاده از آنها – استاد علی اکبر حنیفی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c/feed/ 0
درباره کتاب البرهان فی ترتیب سور القرآن http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2/ http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2/#comments Sun, 16 Mar 2014 18:29:14 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47423 قرآن

درباره کتاب البرهان فی ترتیب سور القرآن

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2/feed/ 0
زبان تمثیلی در قرآن http://shefa-qoran.ir/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%ab%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ http://shefa-qoran.ir/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%ab%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/#comments Sun, 16 Mar 2014 18:27:53 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47421 قرآن

زبان تمثیلی در قرآن

 

 

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%85%d8%ab%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/feed/ 0
معنا شناسی تاریخی و توصیفی واژه «سبیل» در قرآن کریم http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a8%db%8c%d9%84/ http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a8%db%8c%d9%84/#comments Sun, 16 Mar 2014 18:25:32 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47417 قرآن

معنا شناسی تاریخی و توصیفی واژه «سبیل» در قرآن کریم

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a8%db%8c%d9%84/feed/ 0
تغییر پذیری و تغییر ناپذیری خداوند در قرآن و سنت http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%82/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%82/#comments Sun, 16 Mar 2014 18:23:26 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47415 قرآن

تغییر پذیری و تغییر ناپذیری خداوند در قرآن و سنت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%82/feed/ 0
شرایط مقبولیت و مشروعیت نغمات در تلاوت – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa/#comments Sun, 16 Mar 2014 18:15:19 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47413 حنیفی 1

مشروعیت و مقبولیت نغمات در تلاوت – استاد علی اکبر حنیفی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa/feed/ 0
سخت ترین لحظه مرگ، رسیدن جان به استخوان گلوست http://shefa-qoran.ir/47405/ http://shefa-qoran.ir/47405/#comments Sun, 16 Mar 2014 17:39:35 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47405 محمدحسین سعیدیان

استاد محمدحسین سعیدیان، قاری بین‌المللی کشورمان در جلسه هفتگی آموزش قرآن خود با اشاره به مضامین آیات سوره مبارکه قیامت پیرامون احواg انسان پس از مرگ گفت: چیزی که لحظه‌ مرگ را برای آدمی سخت و دشوار می‌کند تعلقات او به مال، خانواده‌ و غیره است. متأسفانه مشکل همه انسان‌ها دلبستگی به مادیات از جمله مال، زن و فرزند است و اگر انسان تبدیل به مؤمن واقعی شود تمام تعلقات‌اش به خدا و ائمه اطهار(ع) معطوف می‌شود آن‌وقت مرگ برای آدمی بسیار راحت و همچون بوییدن گل می‌ماند.

این استاد برجسته کشور با اشاره به سخنان حضرت علی (ع) پیرامون مرگ تصریح کرد: حضرت علی (ع) می‌فرماید لحظه مرگ برای آدمی رجوع‌پذیر نیست، آنچه که بر انسان می‌گذرد غیرقابل وصف‌شدن است، بدن‌ها سست و رنگ‌ها دگرگون می‌شود، آن لحظه زمانی است که زبان از کار می‌افتد و روح، گوش و چشم کارآیی ندارد.

استاد سعیدیان با بیان این مطلب که همواره باید در راستای رضایت ائمه اطهار (ع) زندگی کنیم، عنوان کرد: اکنون که در ایام شهادت حضرت زهرا (س) قرار داریم خوب است بدانیم که روایات بسیاری نقل است و بر این نکته تاکید شده خشنودی و غضب حضرت زهرا (س) رضایت و غضب پروردگار عالم را به دنبال دارد لذا ما نیز برای آنکه راه سعادت را پیش گیریم لازم است رضایت حضرت زهرا (س) را جلب کنیم.

وی با اشاره به ادامه آیات سوره مبارکه قیامه و داستان ابوجهل با پیامبر (ص) تصریح کرد: آیات ۳۱ تا آخر سوره مبارکه قیامه در مورد ابوجهل نازل شده است، روزی پیامبر (ص) گریبان او را گرفت و نفرین کرد، ابوجهل در پاسخ گفت نه تو و نه خدایت نمی‌توانی به من آزاری برسانی و این آیات در مورد ویژگی‌های کسی است که مورد غضب الهی قرار گرفته و با تکبر و غرور به سوی خانواده‌اش برمی‌گردد.

سعیدیان افزود: خداوند در این آیات می‌فرماید آیا انسان فکر می‌کند به حال خودش رها می‌شود؟ آیا از نطفه‌ای بی‌مقدار خلق‌اش نکردیم؟ خدا او را خلق و تصفیه کرد و او را از دو جنس زن و مرد آفرید، آیا خدا قادر نیست او را دوباره زنده کند؟

قاری بین‌المللی کشورمان با اشاره به حقیقت مرگ به عنوان تجربه‌ای غیر قابل انکار برای همه انسان‌ها عنوان کرد: مرگ موضوعی است که همه بشریت به آن اذعان دارند، گاهی ما انسان‌ها زنده‌ایم اما آن‌قدر مدت زندگی در دنیا کوتاه است گویی که هم‌اکنون مرده‌ایم. در مقابل انسانی که از معارف اهل بیت (ع) فاصله گرفته و در سرسرای غفلت عمرش را به تاراج گذاشته است مرگ را به سختی می‌گذراند.

وی خاطرنشان کرد: خداوند در سوره قیامه می‌فرماید وقتی جان آدمی به استخوان گلو می‌رسد سخت‌ترین لحظات برای انسان است، زمانی که انسان به حالت اضطراب از دنیا جدا شده و ملائکه به امر خداوند به سوی او می‌آیند.

]]>
http://shefa-qoran.ir/47405/feed/ 0
توضیحاتی در خصوص ارکان لحن – درس جلسه هفتگی محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%ad%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%ad%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81/#comments Thu, 13 Mar 2014 10:13:01 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47302 مسابقات سفیر آسمانی (8)

توضیحاتی در خصوص ارکان و ساختار لحن – درس جلسه هفتگی محمد کاکاوند

جلسه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%ad%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81/feed/ 0
نگاهی به منش قاریان اخلاق‌مدار مصری – استاد محسن بادپا http://shefa-qoran.ir/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%e2%80%8c%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%e2%80%8c%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%a7/#comments Wed, 12 Mar 2014 07:39:14 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47239 محسن بادپا

نگاهی به منش قاریان اخلاق‌مدار مصری – استاد محسن بادپا

برگرفته از سایت شورای عالی قرآن

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%e2%80%8c%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%a7/feed/ 0
مطلبی مختصر در خصوص خارج لحنی در تحریرها – درس جلسه هفتگی محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87/ http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87/#comments Tue, 11 Mar 2014 08:28:44 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47230 محمد کاکاوند (23)

مطلبی مختصر در خصوص مسئله فالش در تحریرها – درس جلسه محمد کاکاوند

جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87/feed/ 0
استاد محمد صدیق منشاوی – سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۳۴ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa/#comments Sat, 08 Mar 2014 18:41:38 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47090 منشاوی

محمد صدیق منشاوی – سوره احزاب آیات ۲۱ تا ۳۴

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa/feed/ 0
استاد سید متولی عبدالعال – سوره حشر آیات ۱۸ تا ۲۴ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d8%b4%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d8%b4%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa/#comments Sat, 08 Mar 2014 18:39:22 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47088 متولی

سید متولی عبدالعال – سوره حشر آیات ۱۸ تا ۲۴

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d8%b4%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa/feed/ 0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره انبیاء آیات ۸۳ تا ۱۱۲ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86/#comments Sat, 08 Mar 2014 18:37:17 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47086 عبدالباسط 2

عبدالباسط محمد عبدالصمد – سوره ی انبیاء آیات ۸۳ تا ۱۱۲ 

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%b7-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%85%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86/feed/ 0
استاد محمد بدرحسین – سوره آل عمران آیات ۱ تا ۹ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1/#comments Sat, 08 Mar 2014 18:35:29 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47084 بدر حسین

محمد بدرحسین – سوره آل عمران آیات ۱ تا ۹

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-1/feed/ 0
توضیحات مختصر در خصوص ردیف لحنی در تلاوت – درس جلسه هفتگی محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%81-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%81-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88/#comments Sat, 08 Mar 2014 08:05:57 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47054 قرآن کریم (1)

توضیحات مختصر در خصوص ردیف لحنی در تلاوت – درس جلسه محمد کاکاوند

جلسه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%81-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88/feed/ 0
ترتیل آقای هاشمی و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c/#comments Thu, 06 Mar 2014 10:09:09 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46995 هاشمی

ترتیل آقای هاشمی و توضیحات استاد حنیفی

جلسه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c/feed/ 0
تلاوت آقای کیانوش محمودی و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-3/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-3/#comments Thu, 06 Mar 2014 10:07:47 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46993 محمودی

تلاوت آقای کیانوش محمودی و توضیحات استاد حنیفی

جلسه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-3/feed/ 0
تلاوت آقای محمد جواد کاشفی و توضیحات استاد حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/#comments Thu, 06 Mar 2014 09:45:14 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46988 محمدجواد کاشفی

تلاوت آقای محمد جواد کاشفی و توضیحات استاد حنیفی

جلسه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/feed/ 0
تلاوت‌های استاد محمدصدیق منشاوی؛ مرجع تلاوت‌های اصیل و مبتنی بر معنا http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b1%d8%ac/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b1%d8%ac/#comments Mon, 03 Mar 2014 19:57:31 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46949 یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد در تلاوت‌های مرحوم محمدصدیق منشاوی محزون‌خوانی است. شاید به قاطعیت بتوان این نکته را گفت که هیچ کسی تاکنون نتوانسته است محزون‌خوانی را در تلاوت قرآن به حد و پایه ایشان به کمال برساند، نه آن‌قدر حزین باشد که دچار اغلاط فاحش تلاوتی شود و نه آنقدر تصنعی که اصلاً ارتباطی نداشته باشد و مخاطب را از دست بدهد.

همان‌طور که در مقاله نخست اشاره کردیم، در تلاوت‌های محمد صدیق منشاوی آوا فرع بر معناست. البته هنوز کسی نمی‌داند که این الحان چگونه بر ذهن او نقش می‌بسته و آن‌ها را ابداع می‌کرده است و این راز تا ابد سر به مهر باقی می‌ماند.

در تلاوت‌های منشاوی هیچ بویی از بازی با الحان و موسیقی به چشم نمی‌خورد. در حالی که درست برعکس وی، در تلاوت‌های مرحوم مصطفی اسماعیل، نغمه‌سازی رکن اصلی تلاوت است و فردی که به نغمات این استاد گوش می‌دهد، دقیقاً احساس می‌کند که استاد مصطفی اسماعیل در طراحی‌های تلاوت خود از بسیاری از الحان و طبقات صوتی برای القاء تلاوت بر مخاطب استفاده می‌کند.

ترکیب و تجزیه فراوانی انجام می‌دهد، بسیط خوانی‌های مفصلی انجام می‌دهد و پیوسته درصدد است تا با ایجاز و ابتکار در نغمات و آواها، ذهن مخاطب را تخلیه کرده و به اعجاز قرآن کریم جذب کند و صد البته کسی نتوانسته مانند وی در زمینه تنوع الحان و نغمات به حد و کمال مصطفی اسماعیل تلاوت کند.

اما در تلاوت‌های استاد محمدصدیق منشاوی، هدف ارائه نغمات نبوده، بلکه تلاش وی در جهت نزدیک شدن به معانی قرآن و تحزین‌خوانی راهی را بر او گشوده است که ما امروزه به آن تغمیم یا محزون‌خوانی می‌گوییم.

لحن گرم و سنگین این استاد مانع از آن بوده که بخواهد پیام معنوی قرآن را با ارائه الحان متعدد (به سبک مرحوم مصطفی اسماعیل) ارائه کند و حتی در این میان از بسیاری از طبقات صوتی بالا مانند طبقاتی که در جواب جواب یا در محدوده‌های صوتی استاد عبدالباسط اجرا می‌شده، صرفه‌نظر کرده است.

نظر به این که طبق اسناد موجود (عکس‌هایی که از سفرهای استاد محمد صدیق منشاوی و استاد عبدالباسط وجود دارد) هر دو این بزرگان در کنار هم به تلاوت می‌پرداختند و طبعاً تلاوت‌های یکدیگر را می‌شنیدند و ضمن حظ وافی و کافی، به نقد و بررسی و مطالعه آن‌ها می‌پرداختند، بنابراین این احتمال وجود دارد که بسیاری از تلاوت‌های این بزرگان، ضمن برخوردار بودن از حالت شهود الهی و هوشیاری عرفانی آن‌ها در حین تلاوت، نتیجه تمرینات تحزینی آن‌ها بوده و برای تهییج قلوب مستمعان و شنوندگان حاضر در مجلس، موسیقی‌گذاری شده باشند!

در تلاوت‌های استاد محمد صدیق منشاوی، هدف ارائه نغمات نبوده، بلکه تلاش وی در جهت نزدیک شدن به معانی قرآن و تحزین‌خوانی راهی را بر او گشوده است که ما امروزه به آن تغمیم یا محزون‌خوانی می‌گوییم.

به عبارت دیگر‌، آن‌ها متوجه شده بودند که بهترین و برترین روش برای تأثیر بر ذهن و روان مخاطب این است تا با ایجاد بغض و غم در نغمات، ابتدا فضای تلاوت‌های خود را گرم و حزین کنند و سپس در صورتی که نیاز بود به ابداع الحان و طبقات صوتی بپردازند و در غیر این صورت صرفه‌نظر کنند.

تلاوت معجزه‌آسای سوره مبارکه مریم مشهور و مجلسی استاد عبدالباسط و شروع بسیار سنگین و غمگین و نفس‌های بسیار بلند و درخشان و باورنکردنی در طبقات اوج صدا با نهایت غمگین و حزین بودن، مخاطب را قبض روح می‌کند به‌طرز کاملاً ملموسی می‌ترساند و به گریه نزدیک می‌کند. (هنوز با اینکه بیش از بیست سال است که این تلاوت را شنیده‌ام ولی واقعاً هر بار که می شنوم منقلب شده و موهای تنم سیخ می‌شود!).

در تلاوت‌های استاد محمد صدیق منشاوی این فشار سنگین طبقات صوتی وجود ندارد و از همان ابتدا مخاطب با شنیدن لحن گرم وی، دل و دیده را تقدیم آیات می‌کند و به استماع آیات کریمه می‌پردازد.

در این تلاوت‌ها، مخاطب از حجم سنگین طبقات صوتی (به شیوه عبدالباسط یا مصطفی اسماعیل) کمتر اثری را مشاهده می‌کند و جز در مواردی که محتوای معنوی ایجاب کند، از ارائه هر نوع فشار آکوستیکی و صوتی بر شنونده پرهیز می‌کند، زیرا آن نیاز جذب مخاطب را با داشتن لحن گرم و غمگین برآورده می‌کند، فقط با ارائه کمی تنغیمات متداول کار خود را پیش می‌برد، گویی استاد محمد صدیق منشاوی همواره برای شنونده دل خودش و گوش جان خودش تلاوت کرده است و این امر را شما در تمامی تلاوت‌های مجلسی و استودیویی وی مشاهده می‌کنید.

از سوی دیگر این امر نیز وجود دارد که تغییرات الحان بر حسب نیاز معنوی آیات باشد نه بر اساس نیاز موسیقایی تلاوت! و این دقیقاً در جهت مخالف تلاوت‌های مرحوم مصطفی اسماعیل و امثال اوست.

در حقیقت در تلاوت‌های استادانی مانند محمد صدیق منشاوی و تا حدی مرحوم عبدالباسط، به علت فضای غمناک و محزون تلاوت‌ها، دیگر نیازی نبوده تا مخاطب را با انواع و اقسام الحان و طبقات صوتی گرم کنند تا او به لذات تلاوت قرآن و پیام آیات برسد.

در تلاوت‌های استاد محمد صدیق منشاوی نیاز معنوی مخاطب به‌صورت اتوماتیک و خودکار توسط لحن گرم و غمناک وی تأمین می‌شود و در همان ابتدای تلاوت گوش جان مستمع مجذوب این کلام اعجازآور شده و دل و دامن از کف می‌دهد.

در تلاوت‌های استادانی مانند محمد صدیق منشاوی و تا حدی مرحوم عبدالباسط، به علت فضای غمناک و محزون تلاوت‌ها، دیگر نیازی نبوده تا مخاطب را با انواع و اقسام الحان و طبقات صوتی گرم کنند تا او به لذات تلاوت قرآن و پیام آیات برسد.

دست از همه چیز می‌شوید و نگاه به نگاه با آیات همراه می‌شود تا ببیند که این نجوای غمگین و ضجه‌های عاشقانه چه می‌گویند، گویی که این نغمه قرآنی که می‌شنود، حرف دل خود اوست.

نوای نی او رنج‌ها و غصه‌های نیستان را حکایت می‌کند، از حقایقی سخن می‌گوید که همواره می‌دانستیم ولی این بار از زبان موجود دیگری انتشار می‌یابد که به اعماق جانمان نفوذ می‌کند و این‌ها همه از معجزات قرآن است.

وجود صدا و لحن غمگین و سوزناک در تلاوت‌های استاد محمد صدیق منشاوی به حد لازم مخاطب را برای استماع آیات تحریک می‌کند و بدین ترتیب دیگر بسیاری از طبقات صوتی و بازی با الحان و نغمات در تلاوت او حذف می‌شود، زیرا پیشاپیش دل مخاطب خود را بدست آورده و تأثیر مورد نظر را ایجاد کرده است.

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b1%d8%ac/feed/ 0
تلاوت های جلسه استاد حنیفی و توضیحات ایشان http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c/#comments Tue, 25 Feb 2014 20:30:47 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46847 جلسه استاد حنیفی (17)

جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید …

محمد مختاری

تلاوت اول – آقای محمد مختاری

تلاوت دوم