خرید vpn

خرید کریو

خرید vpn

خرید کریو

خرید vpn

خرید وی پی ان

خرید kerio

دانلود فیلم

پایگاه قرآنی و آموزشی شفا » آموزش و آشنایی با مقامات موسیقایی تلاوت http://shefa-qoran.ir پایگاه آموزش تخصصی تلاوت قرآن کریم Wed, 23 Apr 2014 07:10:45 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.8.2 تعریف مقام و جنس – استاد غلامرضا شاهمیوه http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87/#comments Sat, 19 Apr 2014 17:32:07 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48240 غلامرضا شاهمیوه

تعریف مقام و جنس – استاد غلامرضا شاهمیوه

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87/feed/ 0
دلایل ضعف و قوت اصوات در تلاوت قاریان مصری و ایرانی – استاد عبدالرضا صدیق http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d9%88-%d9%82%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5/ http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d9%88-%d9%82%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5/#comments Sat, 19 Apr 2014 17:30:34 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48237 عبدالرضا صدیق (1)

دلایل ضعف و قوت اصوات در تلاوت قاریان مصری و ایرانی – استاد عبدالرضا صدیق

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d9%88-%d9%82%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5/feed/ 0
توضیحی مختصر در خصوص اهمیت تحریرها در تلاوت – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/#comments Sat, 19 Apr 2014 17:28:16 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=48234 حنیفی

توضیحی مختصر در خصوص اهمیت تحریرها در تلاوت – استاد علی اکبر حنیفی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/feed/ 0
اهمیت بررسی تلاوت های علی محمود – استاد غلامرضا شاهمیوه http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/#comments Thu, 10 Apr 2014 07:36:16 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47991 شاهمیوه

اهمیت بررسی تلاوت های علی محمود – استاد غلامرضا شاهمیوه

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/feed/ 0
آموزش نغمه بیات شوری – استاد غلامرضا شاهمیوه http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87/#comments Thu, 10 Apr 2014 07:30:44 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47983 غلامرضا شاهمیوه

آموزش نغمه بیات شوری – استاد غلامرضا شاهمیوه

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87/feed/ 0
توضیح اصطلاحات قرار، جواب و جواب الجواب – استاد غلامرضا شاهمیوه http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7/#comments Thu, 10 Apr 2014 07:29:04 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47981 شاهمیوه

آشنایی با اصطلاحات قرار، جواب و جواب الجواب – استاد غلامرضا شاهمیوه

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7/feed/ 0
توضیح مختصر در خصوص طول و عرض صدا – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Wed, 09 Apr 2014 15:51:53 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47859 حنیفی 2

توضیح مختصر در خصوص طول و عرض صدا – استاد علی اکبر حنیفی

توضیحات استاد پیرو سؤال بنده (محمد کاکاوند) از ایشان مطرح گردیده است.

جلسه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
توضیحاتی در خصوص مراحل تقلید – درس جلسه هفتگی محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84/#comments Thu, 03 Apr 2014 20:16:17 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47738 کاکاوند

توضیحاتی در خصوص مراحل تقلید – درس جلسه هفتگی محمد کاکاوند

مطرح شده در جلسه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84/feed/ 0
توضیح مختصر در خصوص زمینه چینی لحنی در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa/#comments Tue, 25 Mar 2014 10:26:17 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47590 احمد ابوالقاسمی

توضیح مختصر در خصوص زمینه چینی لحنی در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa/feed/ 0
توضیح مختصر در خصوص تبعیت یا عدم تبعیت از یک سیاق مشخص در تلاوت – استاد عبدالرضا صدیق http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7/#comments Tue, 25 Mar 2014 10:24:41 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47588 عبدالرضا صدیق (1)

توضیح مختصر در خصوص تبعیت یا عدم تبعیت از یک سیاق مشخص در تلاوت -

استاد عبدالرضا صدیق

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7/feed/ 0
توضیح مختصر در خصوص ویژگی سبک استاد صدیق سیدمنشاوی – استاد عبدالرضا صدیق http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d8%af%db%8c/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d8%af%db%8c/#comments Tue, 25 Mar 2014 10:22:54 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47583 عبدالرضا صدیق

توضیح مختصر در خصوص ویژگی سبک استاد صدیق سید منشاوی – استاد عبدالرضا صدیق

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b5%d8%af%db%8c/feed/ 0
تعریف مختصر در خصوص ذوق در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3/#comments Sat, 22 Mar 2014 13:49:20 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47499 احمد ابوالقاسمی

تعریف ذوق در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3/feed/ 0
توضیحی مختصر در خصوص اهمیت شناخت جایگاه تحریرها در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7/#comments Sat, 22 Mar 2014 13:47:29 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47496 احمدابوالقاسمی 0

توضیحی مختصر در خصوص اهمیت شناخت جایگاه تحریرها در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7/feed/ 0
توضیحی مختصر در خصوص مقام عجم و صبا – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%ac%d9%85-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%ac%d9%85-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/#comments Sat, 22 Mar 2014 13:45:59 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47493 احمد ابوالقاسمی

توضیحی مختصر در خصوص مقام عجم و صبا – استاد احمد ابوالقاسمی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%ac%d9%85-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3/feed/ 0
توضیحاتی در خصوص مفاهیم قرار، جواب و جواب الجواب – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%88/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%88/#comments Sat, 22 Mar 2014 11:30:56 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47487 احمد ابوالقاسمی

توضیحاتی در خصوص مفاهیم قرار، جواب و جواب الجواب – استاد احمد ابوالقاسمی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ac%d9%88/feed/ 0
مرزهای جذابیت در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7/#comments Fri, 21 Mar 2014 21:02:04 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47478 احمدابوالقاسمی 0

مرزهای جذابیت در تلاوت – استاد احمد ابوالقاسمی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7/feed/ 0
ویژگی های فنی صوت استاد رفعت – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%aa/#comments Fri, 21 Mar 2014 20:30:19 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47483 احمدابوالقاسمی 0

ویژگی های فنی صوت استاد محمد محمود رفعت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%aa/feed/ 0
اهمیت بررسی تلاوت های علی محمود – استاد علامرضا شاهمیوه http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Wed, 19 Mar 2014 20:30:54 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47986 شاهمیوه 2

اهمیت بررسی تلاوت های علی محمود – استاد علامرضا شاهمیوه

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
محدودیت و مشروعیت در نغمات و شرایط استفاده از آنها – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c/ http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c/#comments Sun, 16 Mar 2014 18:42:14 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47425  

حنیفی 2

مبحث محدودیت و مشروعیت در نغمات و شرایط استفاده از آنها – استاد علی اکبر حنیفی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c/feed/ 0
شرایط مقبولیت و مشروعیت نغمات در تلاوت – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa/#comments Sun, 16 Mar 2014 18:15:19 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47413 حنیفی 1

مشروعیت و مقبولیت نغمات در تلاوت – استاد علی اکبر حنیفی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa/feed/ 0
توضیحاتی در خصوص ارکان لحن – درس جلسه هفتگی محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%ad%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%ad%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81/#comments Thu, 13 Mar 2014 10:13:01 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47302 مسابقات سفیر آسمانی (8)

توضیحاتی در خصوص ارکان و ساختار لحن – درس جلسه هفتگی محمد کاکاوند

جلسه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%ad%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81/feed/ 0
نگاهی به منش قاریان اخلاق‌مدار مصری – استاد محسن بادپا http://shefa-qoran.ir/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%e2%80%8c%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%e2%80%8c%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%a7/#comments Wed, 12 Mar 2014 07:39:14 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47239 محسن بادپا

نگاهی به منش قاریان اخلاق‌مدار مصری – استاد محسن بادپا

برگرفته از سایت شورای عالی قرآن

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%e2%80%8c%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%a7/feed/ 0
مطلبی مختصر در خصوص خارج لحنی در تحریرها – درس جلسه هفتگی محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87/ http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87/#comments Tue, 11 Mar 2014 08:28:44 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47230 محمد کاکاوند (23)

مطلبی مختصر در خصوص مسئله فالش در تحریرها – درس جلسه محمد کاکاوند

جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87/feed/ 0
توضیحات مختصر در خصوص ردیف لحنی در تلاوت – درس جلسه هفتگی محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%81-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%81-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88/#comments Sat, 08 Mar 2014 08:05:57 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=47054 قرآن کریم (1)

توضیحات مختصر در خصوص ردیف لحنی در تلاوت – درس جلسه محمد کاکاوند

جلسه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%81-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88/feed/ 0
آشنایی با نغمه راست نوروز در تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/#comments Tue, 25 Feb 2014 20:30:37 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46851 کامل یوسف

یکی از نغماتی که در تلاوت های استاد کامل یوسف بهتیمی مورد استفاده قرار گرفته است، نغمه راست نوروز می باشد که از اتصال دو جنس بیات و راست تشکیل شده است. شیوه بکارگیری این نغمه توسط ایشان، بسیار شبیه و متأثر از شیوه استاد مصطفی اسماعیل می باشد. استاد کامل یوسف در بسیاری از تلاوت های خویش، پس از اجرای نغمات و ردیف های اولیه مقام بیات، نفمه راست نوروز را اجرا می کنند. ایشان برای استقرار در درجات اوج صدای خویش از شیوه های متفاوت و متنوعی استفاده می کنند که یکی از این روش ها، استفاده از نغمه راست نوروز می باشد. استاد معمولاً از این نغمه برای ورود به مقام راست و گاهاً بیات دوکا و بیات کرد در درجه اکتاو استفاده می کند. در این بخش قطعاتی که استاد در نغمه راست نوروز تلاوت کرده اند ارائه شده است. ان شاءالله مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

کامل یوسف بهتیمی – راست نوروز ۱

کامل یوسف بهتیمی – راست نوروز ۲

کامل یوسف بهتیمی – راست نوروز ۳

کامل یوسف بهتیمی – راست نوروز ۴

کامل یوسف بهتیمی – راست نوروز ۵

کامل یوسف بهتیمی – راست نوروز ۶

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات شوری در تلاوت استاد مصطفی اسماعیل http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Tue, 25 Feb 2014 20:30:10 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46849 مصطفی اسماعیل

یکی از نغمات بسیار پرکاربرد در تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل، نغمه بیات شوری می باشد که از اتصال دو جنس بیات و حجاز تشکیل شده است. بعضی از صاحب نظران، شیوه متفاوت بکارگیری این نغمه توسط استاد مصطفی اسماعیل را شیوه ای جدید دانسته و معتقدند شیوه خلاقانه و جدید وی در بکارگیری این نغمه نوعی خلق اثر به شمار آمده و بدیع می باشد. استاد مصطفی اسماعیل در بسیاری از تلاوت های خویش، پس از اجرای نغمات و ردیف های اولیه مقام بیات، نفمه بیات شوری را نیز اجرا می کنند. استاد معمولاً از این نغمه برای ورود به نغمات راست نوروز و یا بیات دوکا در درجه اکتاو استفاده می کند. ایشان پس از استقرار در مقام بیات در قسمت های توسط صدا وارد قسمت های اوج صدا شده و همین نغمه را در درجات اوج اجرا می کنند. در این بخش قطعاتی که استاد در نغمه بیات شوری تلاوت کرده اند ارائه شده است. ان شاءالله مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد. محمد کاکاوند

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری ۱

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری ۲

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری ۳

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری ۴

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری ۵

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری ۶

===============================

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری (قسمت اوج) ۱

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری (قسمت اوج) ۲

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری (قسمت اوج) ۳

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری (قسمت اوج) ۴

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری (قسمت اوج) ۵

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری (قسمت اوج) ۶

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری (قسمت اوج) ۷

استاد مصطفی اسماعیل – بیات شوری (قسمت اوج) ۸

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات شوری در تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7-2/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7-2/#comments Tue, 25 Feb 2014 20:30:04 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46854 کامل یوسف

یکی از نغماتی که در تلاوت های استاد کامل یوسف بهتیمی مورد استفاده قرار گرفته است، نغمه بیات شوری می باشد که از اتصال دو جنس بیات و حجاز تشکیل شده است. شیوه بکارگیری این نغمه توسط ایشان، بسیار شبیه و متأثر از شیوه استاد محمدصدیق منشاوی می باشد. استاد کامل یوسف در بسیاری از تلاوت های خویش، پس از اجرای نغمات و ردیف های اولیه مقام بیات، نفمه بیات شوری را نیز اجرا می کنند. ایشان برای استقرار در درجات اوج صدای خویش از شیوه های متفاوت و متنوعی استفاده می کنند. استاد معمولاً از این نغمه برای ورود به نغمات راست نوروز و یا بیات دوکا و بیات کرد در درجه اکتاو استفاده می کند. ایشان پس از استقرار در مقام بیات در قسمت های توسط صدا وارد قسمت های اوج صدا شده و معمولاً همین نغمه را به شیوه استاد مصطفی اسماعیل در درجات اوج اجرا می کنند. در این بخش قطعاتی که استاد در نغمه بیات شوری تلاوت کرده اند ارائه شده است. ان شاءالله مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

کامل یوسف بهتیمی – بیات شوری ۱

کامل یوسف بهتیمی – بیات شوری ۲

کامل یوسف بهتیمی – بیات شوری ۳

کامل یوسف بهتیمی – بیات شوری ۴

کامل یوسف بهتیمی – بیات شوری ۵

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7-2/feed/ 0
آشنایی با مقام راست رهاوی با صدای اساتید عبدالباسط، منشاوی، طبلاوی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af/#comments Tue, 11 Feb 2014 12:39:26 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46439 قدماء اعتقاد داشتند که حکمای عجم (فارس) مقامات را براساس دوازده برج اختراع کرده و به آنها نسبت داده اند که به منزله اصول و ارکان قرار گرفته اند, آنها را در جدول زیر ملاحظه می کنیم .

حمل (فروردین) راست

ثور( اردیبهشت )  اصفهان

 جوزا ( خرداد ) عراق

سرطان ( تیر)  کوچک

 اسد   ( مرداد)  بزرگ

سنبله ( شهریور ) حجاز

میزان ( مهر ) بوسلیک

عقرب ( آبان) عشاق

قوس(آذر)  حسینی

جدی (دی) زنگوله

دلو (بهمن)  نوا

حوت (اسفند) رهاوی

توضیح: همانگونه که ملاحظه می شود براساس این نگاه و عقیده و قاعده هر مقامی تنها در یکی از ماهها قابل استفاده است و اگر بخواهیم چنین قاعده ای را در قرائت قرآن حاکم کنیم در حقیقت در هر ماهی یازده قسمت از دوازده قسمت دیگر قرآن قابل قرائت نبود و معلوم است که چنین تصوری جزء موهومات است بلکه حتی اگر شعر هم بخواهیم بخوانیم نیز چنین قاعده ای واقع گرایانه نیست .

در خصوص این مقام موسیقایی میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد:

۱ – بعضی معتقدند که این مقام، مقامی مستقل و از نغمات زیرمجموعه مقام راست می باشد.

۲ – بعضی معتقدند که این مقام در اصل مقامی ترکی است و مستقل می باشد که وارد دیوان موسیقی عربی شده است.

۳ – بعضی معتقدند که این مقام وجود خارجی ندارد و صرفاً اسمگذاری قراء است.

۴ – بعضی معتقدند که این مقام زیرمجموعه مقام عجم می باشد.

۵ – بعضی نیز معتقدند که این مقام زیرمجموعه مقام سگا می باشد.

با بررسی هایی که توسط اساتید و محققین صورت گرفته است می توان گفت که این مقام، دراصل مقامی ترکی می باشد. در گذشته با عنوان راه آبی و سپس راهابی مطرح بوده است که در طول زمان به رهاوی معروف شده است. محققین معتقدند که این مقام از نغماتی بوده که خوانندگان کاروان ها در ترکیه امروزی و در کنار راه های آبی ارتباطی میان ملت ها اجرا می کردند که به مرور وارد دیوان موسیقی عرب شده است. در واقع این نغمه، نغمه ای ترکی – عربی می باشد. این نغمه در میان قاریان مصری به راست رهاوی معروف است و از نظر سلم نغمی دارای سلم مستقل نمی باشد. در منابع موسیقی عربی نیز از این مقام نامی برده نشده است. در واقع قاریان مصری و بعضی از کشورهای شمال آفریقا، اجرای چنین فرم نغمی در مقام راست را رهاوی نامگذاری کرده اند. در این نغمه، فضای سگا و عجم در کنار راست به صورت مداوم و ترکیبی شنیده می شود و گاهاً فضای سگا بر راست و گاهاً فضای عجم بر راست غلبه دارد. در نمونه های موجود از اساتید گاهاً هر سه فضای راست، سگا و عجم در کنار یکدیگر اجرا شده و یکی بر دو تای دیگری غلبه بیشتری دارد لذا در شناسایی این نغمه اشتباه می شود. برای نمونه می توان به تلاوت های استاد طبلاوی اشاره کرد که در میان اجرای مقام سگا وارد این مقام شده و ترکیبات زیبایی را اجرا می کنند. این نغمه فارق از ریشه علمی آن، از نغمات بسیار زیبای تلاوت قرآن می باشد که قابلیت تنغیم زیادی هم دارد. در زیر به نمونه هایی که از تلاوت های اساتید عبدالباسط، منشاوی و طبلاوی آماده شده است توجه نمایید. از عزیران نیز تقاضامندم اگر نمونه هایی در اختیار دارند برای بنده ارسال نمایند. با تشکر. موفق باشید. محمد کاکاوند

عبدالباسط 1

استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد – راست رهاوی

منشاوی

استاد محمدصدیق منشاوی – راست رهاوی

طبلاوی

استاد محمدمحمود طبلاوی – راست رهاوی ۱

استاد محمدمحمود طبلاوی – راست رهاوی ۲

استاد محمدمحمود طبلاوی – راست رهاوی ۳

استاد محمدمحمود طبلاوی – راست رهاوی ۴

استاد محمدمحمود طبلاوی – راست رهاوی ۵

استاد محمدمحمود طبلاوی – راست رهاوی ۶

استاد محمدمحمود طبلاوی – راست رهاوی ۷

استاد محمدمحمود طبلاوی – راست رهاوی ۸

م. صادقی مدیر سایت

]]> http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af/feed/ 0 آشنایی با نغمه بیات نوا در تلاوت استاد محمود علی البنا http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/#comments Thu, 06 Feb 2014 08:28:33 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46294 محمود علی البنا

همانطور که همه می دانیم یکی از قوانین عرفی رایج در میان کلیه قراء و بخصوص قاریان معروف و مشهور، شروع تلاوت با مقام بیات می باشد.  بدو و شروع مقام بیات نیز با مقاماتی همچون دوکا، نوا، حسینی، بیاتین و … می باشد. در میان نغمات بدوی مقام بیات، نغمه نوا نیز مانند بیات دوکا از شهرت زیادی برخوردار بوده و بسیاری از قراء ممتاز و معروف جهان اسلام، تلاوت خود را با این مقام آغاز نموده اند. استاد محمود علی البنا نیز در ابتدای خیلی از تلاوت های خویش از این مقام استفاده نموده اند. البته ایشان شیوه های بسیار متفاوتی در آغاز تلاوت دارند که در نوع خود جالب و جدید است. برای مثال ایشان تلاوت های خویش را با مقاماتی حسینی، نوروز، راست، بیاتین، راست نوا و … آغاز نموده اند. معمولاً قاریانی که قصد رسیدن سریعتر به متن تلاوت و قطعات توسط صدای خویش را دارند از این نغمه در ابتدای تلاوت استفاده می کنند. نغمه نوا دومین نغمه ای است که بعد از دوکا و در فاصله چهارم صوتی مقام بیات (درجه چهارم) اجرا می شود. همچنین مناسب است در ابتدای تلاوت های کوتاه (زیر ۸ دقیقه)، متوسط (زیر۱۵ دقیقه) و بلند (زیر ۳۰ دقیقه) از این مقام استفاده شود. قسمت های اکتاوی این نغمه نیز در متن تلاوت استفاده می شود که دارای فرم ها و اشکال مختلف و زیبای لحنی می باشد. موفق باشید. محمد کاکاوند.

محمود علی البنا – بیات نوا ۱

محمود علی البنا – بیات نوا ۲

محمود علی البنا – بیات نوا ۳

محمود علی البنا – بیات نوا ۴

محمود علی البنا – بیات نوا ۵

محمود علی البنا – بیات نوا ۶

محمود علی البنا – بیات نوا ۷

محمود علی البنا – بیات نوا ۸

محمود علی البنا – بیات نوا ۹

محمود علی البنا – بیات نوا ۱۰

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات دوکا در تلاوت استاد محمود علی البنا http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Thu, 06 Feb 2014 08:09:34 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46290 علی البنا

همانطور که همه می دانیم یکی از قوانین عرفی رایج در میان کلیه قراء و بخصوص قاریان معروف و مشهور، شروع تلاوت با مقام بیات می باشد.  بدو و شروع مقام بیات نیز با مقاماتی همچون دوکا، نوا، حسینی، بیاتین و … می باشد. در میان نغمات بدوی مقام بیات، نغمه دوکا از شهرت بیشتری برخوردار بوده و بسیاری از قراء ممتاز و معروف جهان اسلام، تلاوت خود را با این مقام آغاز نموده اند. استاد محمود علی البنا نیز در ابتدای بسیاری از تلاوت های خویش از این مقام استفاده نموده اند. البته ایشان شیوه های بسیار متفاوتی در آغاز تلاوت دارند که در نوع خود جالب است. معمولاً قاریانی که از صدای مناسبی در طبقات پایین صوتی برخوردار هستند از این نغمه در ابتدای تلاوت خویش استفاده کرده و در میان تلاوت نیز از درجه اکتاو همین مقام وارد قسمت های دیگر تلاوت می شوند. نغمه دوکا اولین نغمه ای است که در اولین فاصله صوتی مقام بیات اجرا می شود. همچنین مناسب است در ابتدای تلاوت های متوسط (زیر۱۵ دقیقه)، بلند (زیر ۳۰ دقیقه) و مطول (بالای ۳۰ دقیقه) از این مقام استفاده شود. موفق باشید. محمد کاکاوند.

محمود علی البنا – بیات دوکا ۱

محمود علی البنا – بیات دوکا ۲

محمود علی البنا – بیات دوکا ۳

محمود علی البنا – بیات دوکا ۴

محمود علی البنا – بیات دوکا ۵

محمود علی البنا – بیات دوکا ۶

محمود علی البنا – بیات دوکا ۷

محمود علی البنا – بیات دوکا ۸

محمود علی البنا – بیات دوکا ۹

محمود علی البنا – بیات دوکا ۱۰

محمود علی البنا – بیات دوکا ۱۱

محمود علی البنا – بیات دوکا ۱۲

محمود علی البنا – بیات دوکا ۱۳

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
مباحثی پیرامون تقلید (۱) – مطرح شده در جلسه محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87/ http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87/#comments Sun, 02 Feb 2014 17:33:58 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46181 محمد کاکاوند

مباحثی پیرامون تقلید

========================================

فایل صوتی توضیحات آقای محمد کاکاوند مدرس مجمع قاریان قرآن کریم در خصوص مباحثی پیرامون تقلید – (مطرح شده در جلسه  آموزشی و هفتگی محمد کاکاوند) – جلسه ۱۱ – ۱۱ –۱۳۹۲

بخش دوم این مبحث در جلسه آتی مطرح خواهد شد

WWW.Jalase-majma.ir

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87/feed/ 0
درجات کیفی نفس در تلاوت – مطرح شده در جلسه محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%a9/ http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%a9/#comments Sat, 01 Feb 2014 18:01:33 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=46152

درجات کیفی نفس در تلاوت قرآن کریم

================================================

فایل صوتی توضیحات آقای محمد کاکاوند مدرس مجمع قاریان قرآن کریم در خصوص درجات کیفی نفس در تلاوت قرآن کریم – (مطرح شده در جلسه  آموزشی و هفتگی محمد کاکاوند) – جلسه ۱۱ – ۱۱ – ۱۳۹۲

WWW.Jalase-majma.ir

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%a9/feed/ 0
توضیحات استاد علی اکبر حنیفی در خصوص نقش تحریرها در تنغیم http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87/#comments Wed, 22 Jan 2014 09:46:21 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=45898 حنیفی 1

توضیحات استاد حنیفی در خصوص نقش تحریرها در تنغیم

توصیحات استاد، پیرو سؤال حقیر (محمد کاکاوند) از ایشان در جلسه مطرح شده است.

جلسه ۱ بهمن۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87/feed/ 0
مراحل آموزش مباحث تنغیمی در تلاوت – درس جلسه محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%aa%d9%86%d8%ba%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%aa%d9%86%d8%ba%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/#comments Sat, 18 Jan 2014 19:47:32 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=45825 http://jalase-majma.ir/wp-content/uploads/2013/01/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-17.jpg

مراحل آموزش مباحث تنغیمی در تلاوت قرآن کریم

============================================

فایل صوتی توضیحات آقای محمد کاکاوند مدرس مجمع قاریان قرآن کریم در خصوص مراحل آموزش مباحث تنغیمی در تلاوت قرآن کریم – (درس جلسه  آموزشی و هفتگی محمد کاکاوند) – جلسه ۲۷ – ۱۰ – ۱۳۹۲

WWW.Jalase-majma.ir

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d8%aa%d9%86%d8%ba%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/feed/ 0
پارامترهای کیفی تحریرها و آرایه های لحنی – درس جلسه محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad/ http://shefa-qoran.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad/#comments Sun, 12 Jan 2014 20:30:28 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=45526 http://jalase-majma.ir/wp-content/uploads/2013/01/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-17.jpg

پارامترهای کیفی تحریرها و آرایه های لحنی – محمد کاکاوند

============================================

فایل صوتی توضیحات آقای محمد کاکاوند مدرس مجمع قاریان قرآن کریم در خصوص پارامترهای کیفی تحریرها و آرایه های لحنی– (درس جلسه  آموزشی و هفتگی محمد کاکاوند) – جلسه ۲۰ – ۱۰ – ۱۳۹۲

WWW.Jalase-majma.ir

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad/feed/ 0
توضیحاتی مختصر در خصوص مفهوم مخالف سگا – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%b3%da%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%b3%da%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Wed, 25 Dec 2013 07:59:50 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=45212 جلسه استاد حنیفی (29)

توضیحاتی مختصر در خصوص مخالف سگا – استاد علی اکبر حنیفی

جلسه ۳ آذر ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%b3%da%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
توضیحاتی مختصر در خصوص افعال بیرونی و حالات گردن در قرائت – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%84/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%84/#comments Wed, 25 Dec 2013 07:55:56 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=45207 حنیفی

توضیحاتی مختصر در خصوص افعال بیرونی تلاوت و حالات گردن در قرائت –

استاد علی اکبر حنیفی

جلسه ۳ آذر ماه ۱۳۹۲

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%84/feed/ 0
روش صحیح نفس‌گیری در تلاوت قرآن – جهانبخش فرجی http://shefa-qoran.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d9%81%d8%b3%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a8/ http://shefa-qoran.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d9%81%d8%b3%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a8/#comments Sat, 21 Dec 2013 05:33:46 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=45028

روش صحیح نفس‌گیری در تلاوت قرآن

برگرفته از سایت شورای عالی قرآن کریم

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%86%d9%81%d8%b3%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%a8/feed/ 0
نصاب برتر صوت در تلاوت استادانه – استاد احمد ابوالقاسمی http://shefa-qoran.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Mon, 16 Dec 2013 07:14:25 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44908 جلسه احمد ابوالقاسمی (8)

نصاب برتر صوت در تلاوت استادانه

برگرفته از سایت شورای عالی قرآن

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
آشنایی با مقام حجاز دیوان در تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7/#comments Wed, 11 Dec 2013 20:57:49 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44848 کامل یوسف

بی شک یکی از بهترین، زیباترین و قوی ترین قطعات لحنی ای که استاد کامل یوسف بهتیمی در تلاوت های خویش آز خود به یادگار گذاشته اند، قطعات لحنی اجرا شده در مقام حجاز حسینی می باشد. ایشان با بهره گیری از تحریرهای توگولیی زیبا و جذاب و همچنین با بهره گیری از صدای خوش طنین خویش، قطعات ماندگاری را از خود به یادگار گذاشته اند. استاد کامل یوسف در ردیف تلاوت خویش پس از اجرای قطعات مختلف مقام صبا یا وارد مقام نهاوند شده و یا وارد مقام حجاز می شوند.

ایشان قطعات متعددی در مقام حجاز حسینی اجرا کرده اند که در اکثر این نمونه ها، بالا بودن پردن صوتی، جاذبه پرده صوتی و قدرت ایشان در اجرای آن پرده ها مشهود می باشد. این مقام با عنوان حجاز دیوان و در میان قراء به جواب حجاز مصطلح است. این مقام به لحاظ علمی در درجه پنجم مقام حجاز یعنی در درجه Sol اجرا می شود لذا بعضی افراد به این مقام، مفام حجاز سل نیز می گویند. در این مقام، مقامات دیگری نیز اجرا می شوند که باید در جای خود به آن اشاره کرد.  با توجه به اینکه این مقام، امکان تحرک زیاد لحنی در پرده صوتی بالا را دارا می باشد لذا دارای اهمیت می باشد و فراگیری آن برای افراد ضروری به نظر می رسد. در زیر چند نمونه از اجراهای ایشان در مقام حسینی ارائه شده است که امیدوارم مورد استفاده عزیزان قرار گیرد. موفق باشید. محمد کاکاوند

استاد کامل یوسف بهتیمی – حجاز حسینی (۱)

استاد کامل یوسف بهتیمی – حجاز حسینی (۲)

استاد کامل یوسف بهتیمی – حجاز حسینی (۳)

استاد کامل یوسف بهتیمی – حجاز حسینی (۴)

استاد کامل یوسف بهتیمی – حجاز حسینی (۵)

استاد کامل یوسف بهتیمی – حجاز حسینی (۶)

استاد کامل یوسف بهتیمی – حجاز حسینی (۷)

استاد کامل یوسف بهتیمی – حجاز حسینی (۸)

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7/feed/ 0
بررسی عوامل عدم پیشرفت در تلاوت قرآن کریم – درس جلسه محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85/#comments Sat, 07 Dec 2013 16:55:06 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44748 مجمع قاریان قرآن کریم

بررسی عوامل عدم پیشرفت در تلاوت قرآن کریم

فایل صوتی توضیحات آقای محمد کاکاوند در خصوص بعضی از عوامل دخیل در عدم پیشرفت هنر تلاوت قرآن کریم – درس جلسه هفتگی مجمع قاریان قرآن کریم (جلسه آموزشی و هفتگی محمد کاکاوند) – جلسه ۱۵ – ۹ – ۱۳۹۲

WWW.Jalase-majma.ir

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85/feed/ 0
توضیحات مختصر در خصوص ارتفاع صوت – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Wed, 04 Dec 2013 14:11:51 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44661 http://s4.picofile.com/file/8101781968/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81%DB%8C_6_10_.jpg

توضیحات مختصر در خصوص ارتفاع صوت – استاد علی اکبر حنیفی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
درس های لحنی (۷) – سه نمونه اجرای فن قطع النَغم با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-7-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8e%d8%ba%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-7-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8e%d8%ba%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7/#comments Mon, 02 Dec 2013 08:03:28 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44633 عبدالباسط

یکی از آرایه های مهم و زیبا که در تلاوت قرآن کریم توسط قاریان مختلف مورد استفاده قرار گرفته است، فن قطع النغم یا قطع النغمه می باشد. معمولاً قاریان قران کریم از این فن در میان ملودی و انتهای ملودی استفاده می کنند. اجرای این فن در ابتدای ملودی کمتر مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد چون صدای حاصل شده از کشش صدا در انتهای ملودی به نوعی فالش ممکن است محسوب شود. در اجرای این فن، ملودی قطع شده و صدا مقداری ادامه و کشش پیدا می کند. در اجرای این فن معمولاً فنون دیگری مانند تفقیق نیز اجرا می شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

کشش صدای بعد از قطع ملودی معمولاً حداکثر ۱ ثانیه یا کمتر از آن ادامه می یابد و کشش بیشتز از مقدار مذکور باعث افت جذابیت شده و خارج لحنی محسوب می شود. این فن توسط بسیاری از قراء مطرح جهان اسلام مورد استفاده قرار گرفته است. نکته مهم این است که این فن در قطعات بم به هیچ وجه اجرا نمی شود. اجرای این فن در قطعات بم باعث افت جذابیت و ایجاد خلل کیفی در طابع صوت (مطبوع بودن صوت) و طنین صدا خواهد شد. لذا باید توجه نمود که فن مذکور در طبقات توسط و اوج صدا و در میان ملودی و قفلات لحنی قابل اجرا می باشد. مسئله مهم بعدی این است که از نظر کمیت و تعداد اجرای این فن در تلاوت نیز باید دقت و توجه نمود. استفاده زیاد و پشت سر هم این فن و همچنین سایر فنون دیگر صوت و لحنی، باعث افت جذابیت شده و ارزش کیفی اجرای آنها را کاهش خواهد داد. سه نمونه زیر برگرفته از تلاوت زیبایی سوره مائده استاد عبدالباسط می باشد که ایشان در کل تلاوت خویش، سه بار از این فن در قفلات لحنی خویش استفاده نموده اند. امیدوارم سه نمونه ارائه شده مورد استفاده علاقمندان هنر تلاوت قرار گیرد. موفق باشید. محمد کاکاوند

استاد عبدالباسط – فن قطع النغم ۱

استاد عبدالباسط – فن قطع النغم ۲

استاد عبدالباسط – فن قطع النغم ۳

م. صادقی مدیر سایت

]]> http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-7-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8e%d8%ba%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7/feed/ 0 توضیحات استاد علی اکبر حنیفی در خصوص طابع صوت http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b7%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b7%d8%a7/#comments Wed, 27 Nov 2013 07:47:03 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44516

توضیحات استاد حنیفی در خصوص طابع صوت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b7%d8%a7/feed/ 0
اخلاق حرفه‌ای در تلاوت قرآن – استاد محمود لطفی نیا http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85/#comments Tue, 26 Nov 2013 09:56:13 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44490 محمود لطفی نیا

اخلاق حرفه‌ای در تلاوت قرآن – استاد محمود لطفی نیا

برگرفته از سایت شورای عالی قرآن

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات نوا در تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9/#comments Tue, 26 Nov 2013 08:55:43 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44481 عبدالباسط 2

در ادامه ارائه درس های آموزش نغمات با صدای اساتید قرآن کریم، در این بخش چند نمونه از اجرای نغمه بیات نوا با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد به حضورتان ارائه می گردد. استاد عبدالباسط در تلاوت های خویش از این مقام در شروع و در میان تلاوت استفاده نموده اند. ایشان در ابتدای تلاوت معمولاً پس از اجرای نغمات دوگاه و گاهاً حسینی، وارد این نغمه می شوند. اجرای نغمه بیات نوا در ردیف های ابتدایی تلاوت استاد عبدالباسط تقریباً همیشه ثابت است و کمتر شده است که ایشان این نغمه را اجرا نکنند که عدم اجرای آن ممکن است به دلیل تغییر روش تلاوت ایشان باشد که این مسئله کمتر اتفاق می افتد. همچنین ایشان در میان تلاوت خود نیز از این مقام به نحو بسیار زیبا و جذاب استفاده نموده اند. بیات نوا در تلاوت های ایشان به لحاظ روش اوج گیری از نقش مهمی برخوردار است. از لحاظ قفلات لحنی نیز ایشان در اجرای این نغمه،  قفلات متنوع، زیبا و در عین حال ساده را اجرا نموده اند. در این بخش چند نمونه از اجرای نغمه بیات نوا توسط ایشان که مربوط به ردیف های ابتدایی تلاوت می باشد را خدمتتان ارائه می کنیم. ان شاءالله که مورد استفاده عزیزان قرار گیرد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد. موفق باشید. محمد کاکاوند

استاد عبدالباسط – بیات نوا ۱

استاد عبدالباسط – بیات نوا ۲

استاد عبدالباسط – بیات نوا ۳

استاد عبدالباسط – بیات نوا ۴

استاد عبدالباسط – بیات نوا ۵

استاد عبدالباسط – بیات نوا ۶

استاد عبدالباسط – بیات نوا ۷

استاد عبدالباسط – بیات نوا ۸

استاد عبدالباسط – بیات نوا ۹

استاد عبدالباسط – بیات نوا ۱۰

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9/feed/ 0
ویژگی ها و خصوصیات تلاوت قاریان قدیم – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85-%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85-%d8%a7/#comments Mon, 25 Nov 2013 20:30:10 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44495 جلسه-استاد-حنیفی-11

 ویژگی ها و خصوصیات تلاوت قاریان قدیم – استاد علی اکبر حنیفی بخش۲

ویژگی ها و خصوصیات تلاوت قاریان قدیم – استاد علی اکبر حنیفی بخش ۱

]]> http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85-%d8%a7/feed/ 0 آشنایی با مقام صبانوا در تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/#comments Mon, 11 Nov 2013 17:43:00 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44264 منشاوی

بی شک یکی از بهترین و زیباترین قطعات لحنی ای که استاد محمد صدیق منشاوی در تلاوت های خویش از آز خود به یادگار گذاشته اند، قطعات لحنی اجرا شده در مقام صبانوا می باشد. ایشان با بهره گیری از فنون زیبا و مختلف لحنی و همچنین با بهره گیری از صدای خوش طنین خویش، قطعات بسیار زیبا و ماندگاری را از خود به یادگار گذاشته اند. استاد تقریباً در اکثر تلاوت های خویش این مقام را اجرا نموده اند. همجنین ایشان از این مقام به عنوان یکی از عناصر تقریباً همیشه ثابت در تلاوت خویش استفاده کرده اند. البته بر اساس سبک لحنی استاد، این مقام در ردیف های ابتدایی تلاوت و بعد از اجرای ردیف های مقام بیات اجرا می شود ولی در تعداد زیادی از تلاوت ها هم ایشان بر خلاف رویه لحنی خویش از این مقام استفاده کرده و در ادامه تلاوت بعد از انجام مدولاسیون های مختلف لحنی وارد این مقام می شوند که توجه به این مسئله مخصوصاً برای افرادی که از استاد منشاوی تقلید می کنند دارای اهمیت می باشد. استاد در ردیف های ابتدایی تلاوت، بعد از اجرای اکتاو بیات دوگا و اجرای مقام الحسین صبا وارد این مقام می شوند. تنوع لحنی و بکارگیری قفلات مختلف و تحریرهای زیبا بر زیبایی و تنوع اجرای این مقام در تلاوت های ایشان افزوده است. قطعات بسیار مشهور ایشان در تلاوت های سور غافر، قصص، یوسف، روم و … به عنوان زیباترین نمونه ها می تواند مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد. امیدوارم قطعات ارائه شده مورد استفاده عزیزان قرار گیرد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد. محمد کاکاوند

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۱

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۲

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۳

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۴

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۵

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۶

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۷

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۸

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۹

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۱۰

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۱۱

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۱۲

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۱۳

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۱۴

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۱۵

محمد صدیق منشاوی – صبانوا ۱۶

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/feed/ 0
آشنایی با مقام بیات حسینی در تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/#comments Wed, 06 Nov 2013 12:18:06 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44184 کامل یوسف

پیرو درخواست علاقمندان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی در مقام بیات حسینی را جهت استفاده شما عزیزان قرار داده ایم. استاد کامل یوسف بهتیمی در ردیف های ابتدایی تلاوت خویش پس از اجرای مقاماتی همچون دوگا، نوا، عجمی، شوری و … وارد بیات حسینی شده و از این مقام استفاده می کنند. ایشان در اجرای این مقام از استاد محمد صدیق منشاوی نیز تأثیراتی گرفته و به شیوه وی این مقام را اجرا می کند که البته بسیار زیبا و جذاب است. ایشان گاهاً این مقام را به بیات کرد و یا بیات دوگاه متصل کرده و وارد قسمت اکتاو صدی خویش می شوند. جهت آشنایی با این مقام با صدای استاد کامل یوسف بر روی گزینه های زیر کلیک کرده و استفاده کنید. موفق باشید. محمد کاکاوند

 

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات حسینی ۱

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات حسینی ۲

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات حسینی ۳

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات حسینی ۴

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات حسینی ۵

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات حسینی ۶

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات حسینی ۷

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات حسینی ۸

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات حسینی ۹

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات حسینی ۱۰

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/feed/ 0
آشنایی با مقام راست کُردان با صدای استاد شحات محمد انور http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%8f%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%8f%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/#comments Wed, 06 Nov 2013 11:04:49 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44180 شحات

پیرو درخواست علاقمندان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد شحات محمد انور در مقام راست کردان را جهت استفاده شما عزیزان قرار داده ایم. استاد شحات در قطعاتی که در مقام راست تلاوت می کنند معمولاً از این مقام نیز استفاده می نمایند. این مقام به طور در تلاوت ایشان همیشه مورد استفاده قرار نمی گیرد و قطعات دیگر مقام راست مانند راست نوا، زنکران و … را اجرا می نمایند. این مقام در بین قراء به جواب الجواب مقام راست مشهور است. موفق باشید. محمد کاکاوند

 

استاد شحات محمد انور – راست کردان ۱

استاد شحات محمد انور – راست کردان ۲

استاد شحات محمد انور – راست کردان ۳

استاد شحات محمد انور – راست کردان ۴

استاد شحات محمد انور – راست کردان ۵

 

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%8f%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/feed/ 0
آشنایی با مقام راست نوروز با صدای استاد شحات محمد انور http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Tue, 05 Nov 2013 20:30:43 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=44177 تصاویر استاد شحات محمد انور (80)

پیرو درخواست  علاقمندان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد شحات محمد انور در مقام راست توروز را جهت استفاده شما عزیزان قرار داده ایم. استاد شحات در قطعات ابتدایی تلاوت های خویش از این مقام استفاده کرده و بعد وارد مقام راست می شوند. ایشان تقریباً همیشه از این مقام به عنوان یک قطعه لحنی که باعث انتقال به درجات بالاتر صدا می شود به طور ثابت استفاده می کنند. این مقام از نظر ساختار موسیقایی از اتصال دو جنس راست + بیات تشکیل یافته و در درجه هفتم مقام بیات مورد استفاده قرار می گیرد. این مقام می تواند به عنوان تمهید (مقدمه یا درآمد) مقام راست مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید. محمد کاکاوند

شحات محمد انور – نوروز ۱

شحات محمد انور – نوروز ۲

شحات محمد انور – نوروز ۳

شحات محمد انور – نوروز ۴

شحات محمد انور – نوروز ۵

شحات محمد انور – نوروز ۶

شحات محمد انور – نوروز ۷

شحات محمد انور – نوروز ۸

شحات محمد انور – نوروز ۹

شحات محمد انور – نوروز ۱۰

شحات محمد انور – نوروز ۱۱

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
توضیحات مختصر و اجرای فن لگاتو – محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86-%d9%84%da%af%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%a9%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86-%d9%84%da%af%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%a9%d8%a7/#comments Wed, 30 Oct 2013 18:12:03 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=43763 محمد کاکاوند (4)

با سلام و عرض ادب:

در پی درخواست یکی از عزیزان مبنی بر ارائه اجرای فن لگاتو با صدای جناب آقای کاکاوند، پس از جستجو در قطعاتی لحنی موجود از ایشان، یک نمونه جهت استفاده ارائه می گردد. توضیحات مختصر جناب آقای کاکاوند در خصوص این فن در زیر ارائه می شود. م. صادقی مدیر سایت

به طور کلی، ارزشیابی و سطح بندی درجه کیفی انعطاف صدا در اجرای بعضی از فنون صوتی، لحنی و بعضی از تحریرها نمود پیدا می کند. یکی از مصادیق بارز انعطاف صدا، اجرای فن لگاتو می شود. زمانی که پرده های صوتی به صورت پیوسته و بدون قطع صدا از پایین به بالا و یا از بالا به پایین اجرا شود به چنین روشی لگاتو می گویند. لگاتوی ناقص در حد یک جنس یعنی ۴ درجه صوتی و لگاتوی کامل در حد یک اکتاو اجرا می شود. در اجرای لگاتو، فواصل صوتی باید به صورت کاملاً مرتب و بدون هرگونه فالش صوتی اچرا شود. این فن با سرعت های مختلفی اجرا می شود که سرعت استاندارد آن همان نمونه هایی است که در تلاوت قراء معروف مورد استفاده قرار گرفته است.

در اجرای این فن نباید بین هر فاصله صوتی، فضای خالی صوتی ایجاد شود که چنین حالتی از لحاظ فنی مشکل لحنی دارد مگر اینکه این فضا را با تحریرها پر کرد. همچنین در حین انتقال از یک درجه به درجه دیگر نیز می توان از تحریرها استقاده کرد که استفاده از تحریرها دارای عوامل کیفی مخصوص به خود هستند. مثلاً اینکه تحریرها باید کاملاً روان و بدون تکلف، شمره و واضح اجرا شده و به راحتی از درجه ای به درجه دیگر منتقل شود. بعضی از قراء اصوات تشکیل دهنده یک لگاتو را تکرار کرده و از فن موتیف خوانی نیز در حین اجرای این فن استفاده می کنند. برای مثال فرض کنید لگاتوی زیر از چنین اعدادی تشکیل شده است:

۱ – ۲ – ۳ – ۴

بسیاری از قراء مانند استاد شحات در تلاوت سوره نساء و …، استاد حصان در تلاوت سوره اعلی و … استاد محمد عمران در تلاوت سوره یوسف و … هر صدا را چند بار تکرار می کنند که این تکرارها قطعاً و همیشه با تحریر همراه است. هر سه استاد مذکور در اجرای این فن بسیار متبحرانه عمل می نمایند که شایسته است عزیزان به تلاوت این اساتید مراجعه نمایند. این اساتید در اجرای این فن مانند ساختار زیر عمل می کنند:

۱۱۱ (به همراه تحریر و انتقال به درجه بعدی) ۲۲۲ (به همراه تحریر و انتقال به درجه بعدی)

۳۳۳ ( به همراه تحریر و انتقال به درجه بعدی) ۴۴۴ (به همراه تحریر و انتقال به درجه بعدی)

اجرای فن لگاتو نیازمند توضیحاتی دیگری می باشد که فکر می کنم تا این حد جهت استفاده عزیزان کافی باشد. موفق باشید محمد کاکاوند

==================================

فن لگاتو – محمد کاکاوند

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86-%d9%84%da%af%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%da%a9%d8%a7/feed/ 0
توضیحاتی مختصر در خصوص لحن محض و مسائل مربوط به آن http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%84%d8%ad%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b6-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%84%d8%ad%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b6-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85/#comments Tue, 29 Oct 2013 10:46:32 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=43734

توضیحاتی در خصوص لحن محض و مسائل مربوط به آن

فایل ارائه شده مربوط به توضیحات جناب آقای کاکاوند می باشد که در میان تلاوت یکی از شرکت کنندگان در جلسه ایشان ارائه شده است. ایشان با شرح مسائل کیفی و مربوط به لحن محض به توضیحات در اینباره پرداخته اند. فایل مذکور مربوط به جلسه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۲ مجمع قاریان قرآن کریم می باشد.

 

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%84%d8%ad%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b6-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%85/feed/ 0
پارامترهای کیفی اصوات موسیقایی در تلاوت – جلسه قرآنی محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7/#comments Sat, 26 Oct 2013 10:45:56 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=43671 محمد کاکاوند (13)

پارامترهای کیفی اصوات موسیقایی در تلاوت

جلسه مجمع قاریان قرآن کریم: ۳ آبان ۱۳۹۲

WWW.Jalase-majma.ir

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات نوا در تلاوت استاد محمد عمران http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85/#comments Fri, 18 Oct 2013 06:40:18 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=43445 محمد عمران

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر ارائه فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد محمد عمران که در مقام بیات نوا اجرا شده است خدمتتان ارائه می شود. استاد محمد عمران در بیشتر تلاوت های خویش از این مقام استفاده نموده اند. این مقام در ابتدای تلاوت های استاد بسیار پرکاربرد و در عین حال پرتنوع می باشد. ایشان در خلال اجرای این مقام، مقامات دیگری همچون بیات کرد، بیات شوری و … را نیز با این مقام ترکیب می کنند که در نوع خود زیبا و بدیع می باشد. ایشان معمولاً پس از اجرای نغمه دوکاه وارد این مقام می شوند. موفق باشید. محمد کاکاوند

استاد محمد عمران – بیات نوا ۱

استاد محمد عمران – بیات نوا ۲

استاد محمد عمران – بیات نوا ۳

استاد محمد عمران – بیات نوا ۴

استاد محمد عمران – بیات نوا ۵

استاد محمد عمران – بیات نوا ۶

استاد محمد عمران – بیات نوا ۷

استاد محمد عمران – بیات نوا ۸

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات حسینی در تلاوت استاد محمد عمران http://shefa-qoran.ir/43388/ http://shefa-qoran.ir/43388/#comments Thu, 17 Oct 2013 20:39:59 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=43388 محمد عمران

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر ارائه فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد محمد عمران که در مقام بیات حسینی اجرا شده است خدمتتان ارائه می شود. استاد محمد عمران در بیشتر تلاوت های خویش از این مقام استفاده نموده اند. این مقام در تلاوت های استاد بسیار پرکاربرد، با حس و حال، زیبا و جذاب و در عین حال پرتنوع می باشد. ایشان پس از اجرای نغماتی همچون دوکاه، نوا، شوری و …. وارد این مقام می شوند. ایشان از این مقام برای ورود به قسمت های اوج تلاوت خود استفاده می کنند. البته روش اوج گیری استاد پس از ورود به این مقام به چند روش مختلف است که باید در جای خود به آن پرداخته شود. توصیه اینجانب به عزیزان علاقمند به تلاوت این است که به روش اوج گیری استاد دقت کرده و به عنوان یک نمونه لحنی از آن در تلاوت های خود استفاده نمایند. است. موفق باشید. محمد کاکاوند

محمد عمران – بیات حسینی ۱

محمد عمران – بیات حسینی ۲

محمد عمران – بیات حسینی ۳

محمد عمران – بیات حسینی ۴

محمد عمران – بیات حسینی ۵

محمد عمران – بیات حسینی ۶

محمد عمران – بیات حسینی۷

محمد عمران – بیات حسینی ۸

محمد عمران – بیات حسینی ۹

محمد عمران – بیات حسینی ۱۰

محمد عمران – بیات حسینی ۱۱

محمد عمران – بیات حسینی ۱۲

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/43388/feed/ 0
توضیحات استاد علی اکبر حنیفی در خصوص بکارگیری نغمات در آیات http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5/#comments Tue, 08 Oct 2013 20:30:19 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=43144 جلسه استاد حنیفی (14)

توضیحات و نظر استاد علی اکبر حنیفی در خصوص بکارگیری نغمات در آیات

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%86%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5/feed/ 0
توضیحاتی در مورد تمهید مقام حجاز – درس جلسه قرآنی محمد کاکاوند http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d9%85%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%88%d8%b3/ http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d9%85%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%88%d8%b3/#comments Sat, 05 Oct 2013 20:06:41 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=43050 کاکاوند

توضیحاتی در خصوص تمهید نغمات – بخش ۱

توضیحاتی در خصوص تمهید نغمات – بخش ۲

م. صادقی مدیر سایت

توضیح: فایل صوتی ارائه شده مربوط به جلسه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۲ در جلسه مجمع قاریان قرآن کریم (جلسه هفتگی جناب آقای کاکاوند) می باشد.

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d9%85%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%88%d8%b3/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات دوکا در تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b1/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b1/#comments Wed, 25 Sep 2013 20:30:34 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=42834 غلوش

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد راغب مصطفی غلوش که در مقام بیات دوکا اجرا شده است خدمتتان ارائه می شود. استاد راغب مصطفی غلوش در بیشتر تلاوت های خویش برای شروع تلاوت از این مقام استفاده می کنند. این مقام در تلاوت های استاد بسیار پرکاربرد بوده و ایشان در این مقام، مانورهای لحنی زیاد و متنوعی را به نمایش می گذارند.  موفق باشید. محمد کاکاوند

استاد راغب مصطفی غلوش – بیات دوکا ۱

استاد راغب مصطفی غلوش – بیات دوکا ۲

استاد راغب مصطفی غلوش – بیات دوکا ۳

استاد راغب مصطفی غلوش – بیات دوکا ۴

استاد راغب مصطفی غلوش – بیات دوکا ۵

استاد راغب مصطفی غلوش – بیات دوکا ۶

استاد راغب مصطفی غلوش – بیات دوکا ۷

استاد راغب مصطفی غلوش – بیات دوکا ۸

استاد راغب مصطفی غلوش – بیات دوکا ۹

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b1/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات دوکا در تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4/#comments Wed, 25 Sep 2013 20:30:14 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=42826 صیاد

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد که در مقام بیات دوکا اجرا شده است خدمتتان ارائه می شود. استاد شعبان عبدالعزیز صیاد در بیشتر تلاوت های خویش برای شروع تلاوت از این مقام استفاده می کنند. این مقام در تلاوت های استاد بسیار پرکاربرد بوده و ایشان در این مقام، مانورهای لحنی زیاد و متنوعی را به نمایش می گذارند. در ردیف های ابتدایی تلاوت نیز ایشان به اشکال مختلف این مقام اجرا می کنند. موفق باشید. محمد کاکاوند

شعبان عبدالعزیز صیاد – بیات دوکا ۱

شعبان عبدالعزیز صیاد – بیات دوکا ۲

شعبان عبدالعزیز صیاد – بیات دوکا ۳

شعبان عبدالعزیز صیاد – بیات دوکا ۴

شعبان عبدالعزیز صیاد – بیات دوکا ۵

شعبان عبدالعزیز صیاد – بیات دوکا ۶

شعبان عبدالعزیز صیاد – بیات دوکا ۷

شعبان عبدالعزیز صیاد – بیات دوکا ۸

شعبان عبدالعزیز صیاد – بیات دوکا ۹

شعبان عبدالعزیز صیاد – بیات دوکا ۱۰

شعبان عبدالعزیز صیاد – بیات دوکا ۱۱

شعبان عبدالعزیز صیاد – بیات دوکا ۱۲

]]> http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4/feed/ 0 ویژگی های صدای لحنی (بخش ۲) – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9/ http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9/#comments Wed, 25 Sep 2013 08:33:36 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=42767 حنیفی

ویژگی های صدای لحنی (بخش ۲) – استاد علی اکبر حنیفی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9/feed/ 0
مطلب آموزشی در خصوص تحریرها در تلاوت – تدریس توسط آقای امین پویا http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%ac/ http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%ac/#comments Wed, 18 Sep 2013 21:33:33 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=42661 جلسه امین پویا (15)

مطلب آموزشی در خصوص تحریرها در تلاوت

برگرفته از سایت الذکر – http://amin-pooya.com

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%ac/feed/ 0
ویژگی های صدای لحنی (بخش ۱) – استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-1/ http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-1/#comments Wed, 11 Sep 2013 19:43:02 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=42445 جلسه استاد حنیفی (18)

ویژگی های صدای لحنی (بخش ۱)

ندریس توسط استاد حاج علی اکبر حنیفی داور بین المللی قرآن کریم

(مبحث آموزشی جلسه ۱۹ شهریور ماه)

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-1/feed/ 0
درس های لحنی (۶) – تحریرهای توگلویی تلاوت سوره مبارکه یوسف استاد سید متولی عبدالعال http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-6-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-6-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa/#comments Thu, 05 Sep 2013 20:30:39 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=42379 متولی 1

پیرو آغاز درج مباحث لحنی تلاوت قرآن کریم در پایگاه قرآنی و آموزشی شفا، در این قسمت، کلیه نمونه هایی که استاد سید متولی عبدالعال در تلاوت سوره مبارکه یوسف علیه السلام از تحریرهای توگلویی استفاده کرده اند را برای شما قرار داده ایم. گستردگی استفاده از این تحریر در تلاوت های قاریان مصری قابل توجه و قابل تأمل است. البته شناخت موضع مناسب، زمان مناسب و تعداد بکارگیری آن در تلاوت بسیار مهم است. استفاده از این تحریر نباید باعث افت جذابیت و به اصطلاح لوث شدن آن شود. استفاده از این تعداد تحریر در یک تلاوت حدوداً ۱۵ دقیقه ای قابل تأمل است. بسیاری از قراء عزیز هموطنمان در تلاوت خود، بسیار محدود از این تحریر استفاده می کنند. استفاده از این تعداد تحریر در تلاوت یک قاری مصری مانند استاد متولی عبدالعال بسیار بیشتر است و همین مسئله باعث زیبایی و جذابیت بیشتر تلاوت ایشان شده است. از سایر مطالب دیگری که در این خصوص در سایت قرار داده شده است حتماً جهت بهره برداری مطلوب استفاده نمایید. موفق باشید. محمد کاکاوند.

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۲

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۳

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۴

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۵

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۶

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۷

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۸

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۹

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱۰

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱۱

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱۲

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱۳

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱۴

سوره یوسف – تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱۵

]]> http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-6-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa/feed/ 0 درس های لحنی (۵) – تحریرهای توگلویی با صدای استاد سید متولی عبدالعال http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-5-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-5-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7/#comments Thu, 05 Sep 2013 09:21:20 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=42331 متولی

یکی از پارامترها بسیار مهم در مقوله لحن مسئله تحریرها هستند. عوامل کیفی تحریرها بیش از ۵۰  مورد می باشد که باید در جای خود به آن بپردازیم. اما تحریرها دارای پنج عامل مهم کیفی هستند که در لحن از آن صحبت می شود. این پنج پارامتر به شرح زیر می باشد:

الف): سرعت

ب): کمیت و تعداد

ج): پرده صوتی ملودی

د): فرم و حالت

ذ): کیفیت و سلامت اجرا

در این بخش به یکی از فرم های تحریری که استاد سید متولی عبدالعال در تلاوت های خویش استفاده می کنند اشاره می شود. تحریرهای توگلویی معمولاً با عناوینی همچون تحریرهای درشت، تحریرهای بزرگ، چاک صوتی، چهچهه و … نیز یاد می شود. در تلاوت های استاد سید متولی عبدالعال از این نوع تحریر به تناوب و در مقامات مختلف موسیقایی استفاده می شود که در اینجا چند نمونه برای آشنایی شما عزیزان قرار داده ام. از این نوع تحریر در تلاوت قاریان ایرانی بسیار کم دیده می شود. معمولاً قاریان ایرانی بیشتر از تحریرها مالشی و یا تحریرهای ولومی که از نوع خطی محسوب می شوند استفاده می کنند و این در صورتی است که این نوع تحریرها علاوه بر ایجاد جذابیت، به علت استفاده کم توسط بسیاری از قراء بسیار خاص نیز می باشد. معمولاً از این نوع تحریرها برای ایجاد حزن و بکاء استفاده می شود. استفاده از این نوع تحریرها در کلیه مقامات بلامانع و باعث زیبایی و جذابیت آنها می شود. از این نوع تحریر می توان در کلیه قسمت های صدا یعنی بم، توسط و اوج استفاده نمود. در این قطعات، استاد عبدالعال از این نوع فرم تحریری در قسمت های مختلف صدای خویش استفاده نموده است. استفاده از این نوع فرم تحریری همیشه ممکن است همراه با یکسری از فنون لحنی و یا صوتی و یا ترکیب با سایر فرم های تحریری مانند تحریرهای ولومی نیز باشد. معمولاً قراء از این نوع فرم تحریری در میانه ی تلاوت خویش استفاده می کنند و استفاده از این نوع فرم تحریری در ابتدا و انتهای تلاوت خیلی شایع نیست. مسئله بسیار مهم صوتی در این نوع تحریرها این است که در ایجاد این نوع از تحریرها، دندانه های تحریرها باید کاملاً شفاف و واضح باشند و کوچکترین نارسایی و ضعف صدا از جذابیت و زیبایی آنها می کاهد. در ایجاد این نوع تحریرها باید حتماً و کاملاً شکاف صوتی یا همان چاک صوتی ایجاد شود. منظور از چاک یا شکاف این است که صدا در حال کشش است و حرکت تارهای صوتی باعث قطع و وصل ناگهانی صدا در ادامه آن می شود. عدم ایجاد چاک و شکاف صوتی اجرای این نوع فرم تحریری را ناقص کرده و از لحاظ لحنی نقص و افت محسوب می شود و اشتباه است. با استماع دقیق، تقلید و تمرین در قطعات زیر سعی کنید این نوع تحریر را در صدای خود ایجاد کرده و تلاوت کنید.

موفق باشید. محمد کاکاوند

============================================

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱

اجرا در کلمه علّام

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۲

اجرا در کلمات ملائکته – کتبه – رسله

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۳

اجرا در کلمه الینا

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۴

اجرا در اخفاء کلمه سراعاٌ – ذالک

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۵

اجرا در کلمه انعمت

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۶

اجرا در کلمه التی

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۷

اجرا در کلمه یغرنکم

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۸

اجرا در کلمه العلیم

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۹

اجرا در کلمه غنه کلمه من

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱۰

اجرا در صله میم کلمه زادهم الا (به روایت ورش)

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱۱

اجرا در کلمه سلیم

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱۲

اجرا در کلمات والذین – هادوا – صابئین

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱۳

اجرا در کلمه عمّا

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱۴

اجرا در صله میم جمع کلمه انفسکم ازواجاً (به روایت ورش)

تحریر توگلویی – استاد سید متولی عبدالعال ۱۵

اجرا در کلمه والتفت الساق

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-5-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7/feed/ 0
درس های لحنی (۴) – تحریرهای توگلویی با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-4-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-4-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7/#comments Thu, 29 Aug 2013 20:05:01 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=42215 کامل یوسف

یکی از پارامترها بسیار مهم در مقوله لحن مسئله تحریرها هستند. عوامل کیفی تحریرها بیش از ۵۰  مورد می باشد که باید در جای خود به آن بپردازیم. اما تحریرها دارای پنج عامل مهم کیفی هستند که در لحن از آن صحبت می شود. این پنج پارامتر به شرح زیر می باشد:

الف): سرعت

ب): کمیت و تعداد

ج): پرده صوتی ملودی

د): فرم و حالت

ذ): کیفیت و سلامت اجرا

در این بخش به یکی از فرم های تحریری که استاد کامل یوسف بهتیمی در تلاوت های خویش استفاده می کنند اشاره می شود. تحریرهای توگلویی معمولاً با عناوینی همچون تحریرهای درشت، تحریرهای بزرگ، چاک صوتی، چهچهه و … نیز یاد می شود. در تلاوت های استاد کامل یوسف از این نوع تحریر به تناوب و در مقامات مختلف موسیقایی استفاده می شود که در اینجا چند نمونه برای آشنایی شما عزیزان قرار داده ام. از این نوع تحریر در تلاوت قاریان ایرانی بسیار کم دیده می شود. معمولاً قاریان ایرانی بیشتر از تحریرها مالشی و یا تحریرهای ولومی که از نوع خطی محسوب می شوند استفاده می کنند و این در صورتی است که این نوع تحریرها علاوه بر ایجاد جذابیت، به علت استفاده کم توسط بسیاری از قراء بسیار خاص نیز می باشد. معمولاً از این نوع تحریرها برای ایجاد حزن و بکاء استفاده می شود. استفاده از این نوع تحریرها در کلیه مقامات بلامانع و باعث زیبایی و جذابیت آنها می شود. از این نوع تحریر می توان در کلیه قسمت های صدا یعنی بم، توسط و اوج استفاده نمود. در این قطعات، استاد کامل یوسف از این نوع فرم تحریری در قسمت های مختلف صدای خویش استفاده نموده است. استفاده از این نوع فرم تحریری همیشه ممکن است همراه با یکسری از فنون لحنی و یا صوتی و یا ترکیب با سایر فرم های تحریری مانند تحریرهای ولومی نیز باشد. معمولاً قراء از این نوع فرم تحریری در میانه ی تلاوت خویش استفاده می کنند و استفاده از این نوع فرم تحریری در ابتدا و انتهای تلاوت خیلی شایع نیست. مسئله بسیار مهم صوتی در این نوع تحریرها این است که در ایجاد این نوع از تحریرها، دندانه های تحریرها باید کاملاً شفاف و واضح باشند و کوچکترین نارسایی و ضعف صدا از جذابیت و زیبایی آنها می کاهد. در ایجاد این نوع تحریرها باید حتماً و کاملاً شکاف صوتی یا همان چاک صوتی ایجاد شود. منظور از چاک یا شکاف این است که صدا در حال کشش است و حرکت تارهای صوتی باعث قطع و وصل ناگهانی صدا در ادامه آن می شود. عدم ایجاد چاک و شکاف صوتی اجرای این نوع فرم تحریری را ناقص کرده و از لحاظ لحنی نقص و افت محسوب می شود و اشتباه است. با استماع دقیق، تقلید و تمرین در قطعات زیر سعی کنید این نوع تحریر را در صدای خود ایجاد کرده و تلاوت کنید.

موفق باشید. محمد کاکاوند

============================================

کامل یوسف بهتیمی – تحریرهای توگلویی ۱

اجرا در کلمات مغفرهجنتٌ

کامل یوسف بهتیمی – تحریرهای توگلویی ۲

اجرا در کلمه شئ

کامل یوسف بهتیمی – تحریرهای توگلویی ۳

اجرا در کلمه لیبلغ

کامل یوسف بهتیمی – تحریرهای توگلویی ۴

اجرا در کلمه من دونه (دوبار) – نفعاً

کامل یوسف بهتیمی – تحریرهای توگلویی ۵

اجرا در کلمه و اجنبنی

کامل یوسف بهتیمی – تحریرهای توگلویی ۶

اجرا در کلمه ءامناً – و اجنبنی

کامل یوسف بهتیمی – تحریرهای توگلویی ۷

اجرا در کلمه زقوم

کامل یوسف بهتیمی – تحریرهای توگلویی ۸

اجرا در کلمات اوزعنیانعمت

کامل یوسف بهتیمی – تحریرهای توگلویی ۹

اجرا در کلمه الکفار

کامل یوسف بهتیمی – تحریرهای توگلویی ۱۰

اجرا در کلمه و جعلنا

کامل یوسف بهتیمی – تحریرهای توگلویی ۱۱

اجرا در کلمه اعین

کامل یوسف بهتیمی – تحریرهای توگلویی ۱۲

اجرا در کلمه ایدیهم

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-4-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7/feed/ 0
درس های لحنی (۳) – تحریرهای توگلویی با صدای استاد احمد شبیب http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-3-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-3-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7/#comments Wed, 28 Aug 2013 20:51:34 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=42203 شبیب

یکی از پارامترها بسیار مهم در مقوله لحن مسئله تحریرها هستند. عوامل کیفی تحریرها بیش از ۵۰  مورد می باشد که باید در جای خود به آن بپردازیم. اما تحریرها دارای پنج عامل مهم کیفی هستند که در لحن از آن صحبت می شود. این پنج پارامتر به شرح زیر می باشد:

الف): سرعت

ب): کمیت و تعداد

ج): پرده صوتی ملودی

د): فرم و حالت

ذ): کیفیت و سلامت اجرا

در این بخش به یکی از فرم های تحریری که استاد محمد احمد شبیب در تلاوت های خویش استفاده می کنند اشاره می شود. تحریرهای توگلویی معمولاً با عناوینی همچون تحریرهای درشت، تحریرهای بزرگ، چاک صوتی، چهچهه و … نیز یاد می شود. در تلاوت های استاد شبیب از این نوع تحریر به تناوب و در مقامات مختلف موسیقایی و به خصوص مقام راست استفاده می شود که در اینجا چند نمونه برای آشنایی شما عزیزان قرار داده ام. از این نوع تحریر در تلاوت قاریان ایرانی بسیار کم دیده می شود. معمولاً قاریان ایرانی بیشتر از تحریرها مالشی و یا تحریرهای ولومی که از نوع خطی محسوب می شوند استفاده می کنند و این در صورتی است که این نوع تحریرها علاوه بر ایجاد جذابیت، به علت استفاده کم توسط بسیاری از قراء بسیار خاص نیز می باشد. معمولاً از این نوع تحریرها برای ایجاد حزن و بکاء استفاده می شود. استفاده از این نوع تحریرها در کلیه مقامات بلامانع و باعث زیبایی و جذابیت آنها می شود. از این نوع تحریر می توان در کلیه قسمت های صدا یعنی بم، توسط و اوج استفاده نمود. در این قطعات، استاد شبیب از این نوع فرم تحریری در قسمت های توسط صدای خویش استفاده نموده است. استفاده از این نوع فرم تحریری همیشه ممکن است همراه با یکسری از فنون لحنی و یا صوتی و یا ترکیب با سایر فرم های تحریری مانند تحریرهای ولومی نیز باشد. معمولاً قراء از این نوع فرم تحریری در میانه ی تلاوت خویش استفاده می کنند و استفاده از این نوع فرم تحریری در ابتدا و انتهای تلاوت خیلی شایع نیست. مسئله بسیار مهم صوتی در این نوع تحریرها این است که در ایجاد این نوع از تحریرها، دندانه های تحریرها باید کاملاً شفاف و واضح باشند و کوچکترین نارسایی و ضعف صدا از جذابیت و زیبایی آنها می کاهد. در ایجاد این نوع تحریرها باید حتماً و کاملاً شکاف صوتی یا همان چاک صوتی ایجاد شود. منظور از چاک یا شکاف این است که صدا در حال کشش است و حرکت تارهای صوتی باعث قطع و وصل ناگهانی صدا در ادامه آن می شود. عدم ایجاد چاک و شکاف صوتی اجرای این نوع فرم تحریری را ناقص کرده و از لحاظ لحنی نقص و افت محسوب می شود و اشتباه است. با استماع دقیق، تقلید و تمرین در قطعات زیر سعی کنید این نوع تحریر را در صدای خود ایجاد کرده و تلاوت کنید.

موفق باشید. محمد کاکاوند

============================================

استاد شبیب – تحریر توگلویی ۷

اجرا در کلمه فیطمع

=

استاد شبیب – تحریر توگلویی ۶

اجرا در کلمه یأتی

=

استاد شبیب – تحریر توگلویی ۵

اجرا در کلمه سائحاتٍ

=

استاد شبیب – تحریر توگلویی ۴

اجرا در کلمه جبرئیل

=

استاد شبیب – تحریر توگلویی ۳

اجرا در کلمه مولاه

=

استاد شبیب – تحریر توگلویی ۲

اجرا در کلمه الخبیر

=

استاد شبیب – تحریر توگلویی ۱

اجرا در کلمه حدیثاً

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-3-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7/feed/ 0
آموزش مقام لامی توسط استاد علی اکبر حنیفی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1/#comments Wed, 28 Aug 2013 16:11:45 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=42171 جلسه-استاد-حنیفی-11

آموزش مقام لامی توسط استاد علی اکبر حنیفی

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1/feed/ 0
درس های لحنی (۲) – فن تحویل با صدای استاد محمد عبدالعزیز حصان http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-2-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-2-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7/#comments Sat, 10 Aug 2013 12:15:51 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=41831 حصان

در پی آغاز آموزش های تخصصی مباحث کیفی لحن در تلاوت قرآن کریم در این بخش به یکی از اصول بسیار مهم در لحن که رعایت مسئله تنوع در استفاده از نغمات می باشد خواهیم پرداخت. مسئله تنوع در تلاوت تحت عنوان تحویل نغمی شناخته می شود. تحویل به معنی تغییر مایه موسیقایی ملودی می باشد. حال در یک نفس و یا در جمله لحنی. این عنوان با عنوان ترکیب نیز شناخته می شود. تعویض مایه موسیقایی نغمات باعث ایجاد جذابیت و خارج کردن تلاوت از یکنواختی خواهد شد. ذائقه انسانی همیشه بر این است که پس از استماع فضای خاص موسیقایی، فضای دیگری را استماع نماید.

البته باید در ایجاد تنوع نیز دقت نمود که ردیف تلاوت حالت پراکندگی نغمی به خود نگیرد و به اصطلاح خودمان لوث نشود. اصل بر این است که ایجاد تنوع در تلاوت به دو شرط اشباع صوتی و یا اشباع لحنی باشد. یعین صدا به حدی اشباع شده باشد که تکرار آن ملال آور تلقی شود. همچنین لحن. معمولاً قراء در تلاوت های خویش از این قاعده پیروی می کنند. برای مثال استاد مصطفی اسماعیل پس از اجرای قطعات زیادی در مقام بیات وارد مقام دیگری مانند صبا و یا حجاز می شوند و … اما در این میان افرادی هم مانند استاد حصان و یا علی محمود بوده اند که از این قاعده تبیعت نکرده و به اصطلاح تلاوتی پروانه وار داشته اند. ما هیچوقت نمی توانیم حرکت پروانه در آسمان را پیش بینی کنیم. چنین ویژگی لحنی را نیز استاد حصان در تلاوت های خویش دارند یعنی نمی توان از قبل پیش بینی کرد که سرانجام لحن به کجا خواهد رسید. همین ویژگی در تلاوت های استاد حصان ایشان را نسبت به بقیه قراء بسیار خاص کرده است به طوری که تاکنون کسی نتوانسته است به کیفیت ایشان به این صورت تلاوت نماید. در تلاوت های استاد حصان اصل تنوع نغمی به شدت انجام می شود و این در صورتی است که مستمع احساس نمی کند که ایشان از ردیف صوتی و یا لحنی خارج شده است. بخشی از دشواری های اجرای ردیف لحنی ایشان نیز به همین موضوع بستگی دارد. بر اساس نظر اساتید حاذق در رشته لحن، استاد حصان یکی  از اساتیدی است که در مقوله تحویل نغمی سرآمد بوده و مرجع بسیار متقن و گرانبهایی برای فراگیری این مسئله می باشد. برای فراگیری تحویلات نغمی در مقامات مختلف توصیه می شود که حتماً تلاوت های استاد حصان را استماع نمایید. تلاوت سورهایی مانند سبأ، انعام، فاطر و … دارای تحویلات مختلف نغمی می باشد. حال در این بخش چند نمونه از تحویلات نغمی استاد حصان را خدمتتان ارائه می کنم ان شاءالله که استفاده لازم را ببرید.

موفق باشید محمد کاکاوند  

=============================================

انتقال از بیات کرد به نهاوند

استاد حصان – فن تحویل ۱

انتقال از سیکا به حجاز نوا

استاد حصان – فن تحویل ۲

انتقال از حجاز کار به راست و بعد حجازکار

استاد حصان – فن تحویل ۳

انتقال از راست گردانیه به حجاز

استاد حصان – فن تحویل ۴

انتقال از حجاز به راست (سوزناک) به حجاز کار

استاد حصان – فن تحویل ۵

انتقال از بیات دوکا به حجاز

استاد حصان – فن تحویل ۶

انتقال از سیکا به نهاوند (اوشار)

استاد حصان – فن تحویل ۷

انتقال از بیات نوا به حجاز

استاد حصان – فن تحویل ۸

انتقال از راست به نهاوند (اصفهان)

استاد حصان – فن تحویل ۹

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-2-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7/feed/ 0
درس های لحنی (۱) – تحریرهای توگلویی با صدای استاد محمد اللیثی http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c/ http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c/#comments Fri, 09 Aug 2013 20:30:44 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=41821 لیثی

یکی از پارامترها بسیار مهم در مقوله لحن مسئله تحریرها هستند. عوامل کیفی تحریرها بیش از ۵۰  مورد می باشد که باید در جای خود به آن بپردازیم. اما تحریرها دارای پنج عامل مهم کیفی هستند که در لحن از آن صحبت می شود. این پنج پارامتر به شرح زیر می باشد:

الف): سرعت

ب): کمیت و تعداد

ج): پرده صوتی ملودی

د): فرم و حالت

ذ): کیفیت و سلامت اجرا

در این بخش به یکی از فرم های تحریری که استاد محمد اللیثی در تلاوت های خویش بسیار استفاده می کنند اشاره می شود. تحریرهای توگلویی معمولاً با عناوینی همچون تحریرهای درشت، تحریرهای بزرگ، چاک صوتی، چهچهه و … نیز یاد می شود. در تلاوت های استاد لیثی از این نوع تحریر به تناوب و در مقامات مختلف موسیقایی استفاده می شود که در اینجا چند نمونه برای آشنایی شما عزیزان قرار داده ام. از این نوع تحریر در تلاوت قاریان ایرانی بسیار کم دیده می شود. معمولاً قاریان ایرانی بیشتر از تحریرها مالشی و یا تحریرهای ولومی که از نوع خطی محسوب می شوند استفاده می کنند و این در صورتی است که این نوع تحریرها علاوه بر ایجاد جذابیت، به علت استفاده کم توسط بسیاری از قراء بسیار خاص نیز می باشد. معمولاً از این نوع تحریرها برای ایجاد حزن و بکاء استفاده می شود. استفاده از این نوع تحریرها در کلیه مقامات بلامانع و باعث زیبایی و جذابیت آنها می شود. از این نوع تحریر می توان در کلیه قسمت های صدا یعنی بم، توسط و اوج استفاده نمود. در این قطعات، استاد لیثی از این نوع فرم تحریری در قسمت های مختلف صدای خویش استفاده نموده است. استفاده از این نوع فرم تحریری همیشه ممکن است همراه با یکسری از فنون لحنی و یا صوتی و یا ترکیب با سایر فرم های تحریری مانند تحریرهای ولومی نیز باشد. معمولاً قراء از این نوع فرم تحریری در میانه ی تلاوت خویش استفاده می کنند و استفاده از این نوع فرم تحریری در ابتدا و انتهای تلاوت خیلی شایع نیست. مسئله بسیار مهم صوتی در این نوع تحریرها این است که در ایجاد این نوع از تحریرها، دندانه های تحریرها باید کاملاً شفاف و واضح باشند و کوچکترین نارسایی و ضعف صدا از جذابیت و زیبایی آنها می کاهد. در ایجاد این نوع تحریرها باید حتماً و کاملاً شکاف صوتی یا همان چاک صوتی ایجاد شود. منظور از چاک یا شکاف این است که صدا در حال کشش است و حرکت تارهای صوتی باعث قطع و وصل ناگهانی صدا در ادامه آن می شود. عدم ایجاد چاک و شکاف صوتی اجرای این نوع فرم تحریری را ناقص کرده و از لحاظ لحنی نقص و افت محسوب می شود و اشتباه است. با استماع دقیق، تقلید و تمرین در قطعات زیر سعی کنید این نوع تحریر را در صدای خود ایجاد کرده و تلاوت کنید.

موفق باشید. محمد کاکاوند

============================================

اجرا در کلمه نکون

تحریرهای توگلویی – استاد محمد اللیثی ۱۱

اجرا در کلمات قرءانه – قرءانه – علینا

تحریرهای توگلویی – استاد محمد اللیثی ۱۰

اجرا در کلمه و الانثی

تحریرهای توگلویی – استاد محمد اللیثی ۹

اجرا در کلمات السماء – فأخرجنا – شئ

تحریرهای توگلویی – استاد محمد اللیثی ۸

اجرا در کلمه جعلناکم

تحریرهای توگلویی – استاد محمد اللیثی ۷

اجرا در کلمات یدخل – قلوبکم ( به صورت ناقص)

تحریرهای توگلویی – استاد محمد اللیثی ۶

اجرا در کلمات بل – العاجله

تحریرهای توگلویی – استاد محمد اللیثی ۵

اجرا در کلمه ثیبات

تحریرهای توگلویی – استاد محمد اللیثی ۴

اجرا در کلمات توفنا – وعدتنا – رسلک

تحریرهای توگلویی – استاد محمد اللیثی ۳

اجرا در کلمات طلقکن – مسلمات

تحریرهای توگلویی – استاد محمد اللیثی ۲

اجرا در کلمات ثیبات و غنه ادغام کلمه ثیبات

تحریرهای توگلویی – استاد محمد اللیثی ۱

]]> http://shefa-qoran.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%ad%d9%86%db%8c-1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c/feed/ 0 آشنایی با نغمه بیات نوا با صدای استاد مصطفی اسماعیل http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5/#comments Fri, 26 Jul 2013 14:26:16 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=41339 مصطفی اسماعیل 2

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد مصطفی اسماعیل که در مقام بیات نوا اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. استاد مصطفی اسماعیل در اکثر تلاوت های خویش از مقام بیات نوا استفاده می کنند. بیات نوا در تلاوت استاد بسیار پرکاربرد بوده و ایشان در این مقام، مانورهای لحنی زیاد و متنوعی را به نمایش می گذارند. در ردیف های ابتدایی تلاوت، ایشان معمولاً از این مقام استفاده می کنند. جایگاه استفاده از این مفام در ابتدای تلاوت ایشان بعد از اجرای بیات دوکا می باشد. ایشان تلاوت های خویش را معمولاً و اکثراً با بیات دوکا ابتدا کرده اند. پس از اجرای این مقام وارد بیات نوا و سپس بیات حسینی می شوند. در بررسی هایی که بنده انجام داده ام به ندرت ایشان تلاوت خویش را با بیات کرد و یا بیات عجمی آغاز نموده اند. بیات نوا در تلاوت ایشان تقریباً یک عنصر همیشه ثابت می باشد. در زیر به چند قطعه بیات نوا که در ردیف های ابتدایی تلاوت های استاد اجرا شده است توجه شما را جلب می کنم. امیدوارم استفاده های لازم را ببرید. موفق باشید. محمد کاکاوند

=================================================

استاد مصطفی اسماعیل – بیات نوا ۱

استاد مصطفی اسماعیل – بیات نوا ۲

استاد مصطفی اسماعیل – بیات نوا ۳

استاد مصطفی اسماعیل – بیات نوا ۴

استاد مصطفی اسماعیل – بیات نوا ۵

استاد مصطفی اسماعیل – بیات نوا ۶

استاد مصطفی اسماعیل – بیات نوا ۷

استاد مصطفی اسماعیل – بیات نوا ۸

استاد مصطفی اسماعیل – بیات نوا ۹

استاد مصطفی اسماعیل – بیات نوا ۱۰

استاد مصطفی اسماعیل – بیات نوا ۱۱

استاد مصطفی اسماعیل – بیات نوا ۱۲

=================================================

م. صادقی مدیر سایت

 

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات حسینی با صدای استاد مصطفی اسماعیل http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Fri, 26 Jul 2013 14:09:00 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=41331 مصطفی اسماعیل 1

پیرو درخواست تعدادی از عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد مصطفی اسماعیل که در مقام بیات حسینی اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. استاد مصطفی اسماعیل در بسیاری از تلاوت های خویش از مقام بیات حسینی استفاده می کنند. البته ردیف های لحنی ابتدایی استاد بسیار متنوع است و استفاده از این مقام بستگی به درجه صوتی ای دارد که تلاوت خویش را با آن شروع می کنند. اگر ایشان از درجات صوتی پایین صدای خویش ابتدا کنند از این مقام استفاده می کنند ولی اگر از درجات بالاتر ابتدا نمایند از این مقام استفاده نکرده و پس از اجرای بیات دوکا و بیات نوا وارد بیات شوری می شوند که این ردیف در نوع خود بسیار جالب می باشد. در ذیل توجه شما را به چند قطعه بیات حسینی که با صدای استاد مصطفی اسماعیل قرار داده ایم جلب می نماییم.

 

موفق باشید. محمد کاکاوند

=================================================

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۱۳

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۱۲

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۱۱

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۱۰

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۹

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۸

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۷

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۶

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۵

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۴

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۳

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۲

استاد مصطفی اسماعیل – بیات حسینی ۱

=================================================

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
آشنایی با مقام بیات دوکا با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%da%a9/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%da%a9/#comments Mon, 22 Jul 2013 13:47:32 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=41256 کامل یوسف

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی در مقام بیات دوکا را جهت استفاده شما عزیزان قرار داده ایم. استاد کامل یوسف بهتیمی در شروع تلاوت خویش یا از مقام بیات نوا و یا بیات دوگاه یا دوکا و گاهاً از بیات حسینی استفاده می کنند. در شیوه لحنی قراء عصر طلایی، شروع تلاوت مبتنی بر استفاده از مقام بیات دوکا می باشد. حال و هوای اجرای این مقام در تلاوت های استاد کامل یوسف برگرفته از حال و هوای تلاوت های استاد محمد محمود رفعت است که حس و زیبایی خاصی را به آن بخشیده است. جهت استفاده و فراگیری این نغمه با صدای استاد کامل یوسف بر روی گزینه های زیر کلیک کنید.

موفق باشید. محمد کاکاوند

=======================================

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات دوکا ۱

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات دوکا ۲

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات دوکا ۳

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات دوکا ۴

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات دوکا ۵

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات دوکا ۶

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات دوکا ۷

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات دوکا ۸

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات دوکا ۹

استاد کامل یوسف بهتیمی – بیات دوکا ۱۰

=======================================

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%da%a9/feed/ 0
آشنایی با مقام بیات حسینی با صدای استاد شحات محمد انور http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Mon, 22 Jul 2013 13:10:59 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=41252 تصاویر استاد شحات محمد انور (77)

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد شحات محمد انور در مقام بیات حسینی را جهت استفاده شما عزیزان قرار داده ایم. استاد شحات در شروع تلاوت خویش، پس از اجرای بعضی از ردیف های مقام بیات از این مقام استفاده کرده و بعد وارد مقام راست نوروز می شوند. البته استفاده از این مقام در تلاوت های استاد شحات همیشه ثابت نیست. استاد شحات در ردیف های مقام بیات پس از اجرای این نغمه وارد مقام راست می شوند و یا بجای این مقام از بیات شوری استفاده می کنند. موفق باشید. محمد کاکاوند

استاد شحات محمد انور – بیات حسینی ۱

استاد شحات محمد انور – بیات حسینی ۲

استاد شحات محمد انور – بیات حسینی ۳

استاد شحات محمد انور – بیات حسینی ۴

استاد شحات محمد انور – بیات حسینی ۵

استاد شحات محمد انور – بیات حسینی ۶

استاد شحات محمد انور – بیات حسینی ۷

استاد شحات محمد انور – بیات حسینی ۸

استاد شحات محمد انور – بیات حسینی ۹

استاد شحات محمد انور – بیات حسینی ۱۰

استاد شحات محمد انور – بیات حسینی ۱۱

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
آشنایی با اجرای اکتاو مقام بیات دوکا با صدای استاد محمد صدیق منشاوی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7/#comments Wed, 10 Jul 2013 09:51:12 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=40912 منشاوی

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد محمد صدیق منشاوی که در اکتاو مقام بیات دوکا اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. استاد محمد صدیق منشاوی در تلاوت های خویش پس از اجرای مقام بیات نوا، یا وارد اکتاو بیات حسینی شده و یا وارد اکتاو بیات دوکا می شوند. ورود به اکتاو بیات دوکا یکی از روش های اوج گیری در تلاوت های ایشان است. استاد منشاوی زمانیکه به درجه اکتاو می رسند معمولاً وارد این مقام شده و سپس مقاماتی همچون بیات حسینی، الحسین صبا و … را نیز اجرا نموده و سپس وارد مقام صبا و یا حجاز می شوند. استاد منشاوی در بسیاری از تلاوت های خویش با بیات دوکا در دیوان اول آغاز کرده و سپس بعد از اجرای مقاماتی همچون بیات نوا، بیات حسینی، بیات شوری، بیات عجمی، راست قرار و راست نوروز وارد این مقام می شوند. این مقام، فاصله هشتم و یا اکتاو صدای آغازین تلاوت های ایشان و یا گاهاً همان بیات دوکا در دیوان اول را در دیوان دوم اجرا می کنند. در این بخش با استماع چند نمونه، با این مقام آشنا می شویم. موفق باشید. محمد کاکاوند

 

استاد منشاوی – اکتاو بیات دوکا ۱

استاد منشاوی – اکتاو بیات دوکا ۲

استاد منشاوی – اکتاو بیات دوکا ۳

استاد منشاوی – اکتاو بیات دوکا ۴

استاد منشاوی – اکتاو بیات دوکا ۵

استاد منشاوی – اکتاو بیات دوکا ۶

استاد منشاوی – اکتاو بیات دوکا ۷

استاد منشاوی – اکتاو بیات دوکا ۸

استاد منشاوی – اکتاو بیات دوکا ۹

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a7%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7/feed/ 0
آشنایی با نغمه نهاوند مُرَصَّع با صدای استاد محمد صدیق منشاوی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%8f%d8%b1%d9%8e%d8%b5%d9%91%d9%8e%d8%b9-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%8f%d8%b1%d9%8e%d8%b5%d9%91%d9%8e%d8%b9-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c/#comments Wed, 03 Jul 2013 20:04:19 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=40770 منشاوی

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد محمد صدیق منشاوی که در مقام نهاوند مرصع اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. استاد محمد صدیق منشاوی در اکثر تلاوت های خویش پس از اجرای مقام صبا وارد مقام نهاوند مرصع  می شوند. این مقام از دو جنس حجاز و نهاوند تشکیل شده است. استاد منشاوی در اجرای این نوع از فرم مقام نهاوند، مبدع و مبتکر به شمار می روند. اجرای این فرم از مقام نهاوند مرصع در تلاوت های دیگر دیده نشده و در تلاوت پیش از استاد منشاوی نیز سابقه ندارد. این مقام نیز توسط بسیاری از قراء مانند استاد مصطفی اسماعیل در تلاوت سوره قاف و یا بقره به زیبایی اجرا شده است. در این بخش، این مقام را با صدای استاد منشاوی فرا می گیریم. موفق باشید. محمد کاکاوند

محمد صدیق منشاوی – نهاوند مرصع ۱

محمد صدیق منشاوی – نهاوند مرصع ۲

محمد صدیق منشاوی – نهاوند مرصع ۳

محمد صدیق منشاوی – نهاوند مرصع ۴

محمد صدیق منشاوی – نهاوند مرصع ۵

محمد صدیق منشاوی – نهاوند مرصع ۶

محمد صدیق منشاوی – نهاوند مرصع۷م

حمد صدیق منشاوی – نهاوند مرصع ۸

محمد صدیق منشاوی – نهاوند مرصع ۹

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%8f%d8%b1%d9%8e%d8%b5%d9%91%d9%8e%d8%b9-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c/feed/ 0
آشنایی با نغمه نهاوند نوا با صدای استاد محمد صدیق منشاوی http://shefa-qoran.ir/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85/ http://shefa-qoran.ir/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85/#comments Sun, 30 Jun 2013 19:49:06 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=40722 منشاوی

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد محمد صدیق منشاوی که در مقام نهاوند نوا اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. استاد محمد صدیق منشاوی در تلاوت های خویش پس از اجرای مقام نهاوند مرصع وارد نهاوند نوا می شوند. البته استاد منشاوی در حین اجرای این مقام، مقام نکریز را نیز اجرا می کنند. از این مقام نیز بسیاری از قراء دیگر به زیبایی استفاده نموده اند. در این بخش، این مقام را با صدای استاد منشاوی فرا می گیریم. موفق باشید. محمد کاکاوند

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۱

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۲

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۳

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۴

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۵

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۶

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۷

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۸

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۹

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۱۰

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۱۱

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۱۲

محمد صدیق منشاوی – نهاوند نوا ۱۳

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85/feed/ 0
سه قطعه نغمه نهاوند کردی با صدای استاد محمد صدیق منشاوی http://shefa-qoran.ir/%d8%b3%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85/ http://shefa-qoran.ir/%d8%b3%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85/#comments Fri, 28 Jun 2013 09:00:13 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=40674 منشاوی

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد محمد صدیق منشاوی که در مقام نهاوند کردی اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. استاد محمد صدیق منشاوی در تلاوت های خویش پس از اجرای مقام نهاوند مرصع وارد نهاوند نوا و گاهاً وارد این مقام می شوند. از این مقام نیز بسیاری از قراء دیگر به زیبایی استفاده نموده اند. در این بخش، این مقام را با صدای استاد منشاوی فرا می گیریم. موفق باشید. محمد کاکاوند

محمد صدیق منشاوی – نهاوند کردی ۱

محمد صدیق منشاوی – نهاوند کردی ۲

محمد صدیق منشاوی – نهاوند کردی ۳

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%b3%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85/feed/ 0
آشنایی با نغمه راست نوا در تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85/#comments Sun, 23 Jun 2013 20:31:23 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=40523 منشاوی

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد محمد صدیق منشاوی که در مقام راست نوا اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. استاد محمد صدیق منشاوی در تمامی تلاوت های خویش پس از اجرای جنس راست یا راست قرار، وارد این مقام می شوند.این مقام یکی از مقامات بسیار مهم و کلیدی و اصلی در ردیف لحنی ایشان می باشد. در واقع استاد منشاوی از این مقام برای ورود به قطعات اوج خویش استفاده می نمایند. این مقام نقش بسیار مهمی در تلاوت های استاد دارد و شیوه اوچ گیری ایشان بر آن استوار می باشد. شیوه استفاده از درجه ۴ مقام بیات یکی از روش هایی است که توسط استاد منشاوی ابداع شده است. از این مقام نیز بسیاری از قراء دیگر به زیبایی استفاده نموده اند. در این بخش، این مقام را با صدای استاد منشاوی فرا می گیریم. موفق باشید. محمد کاکاوند

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۲۰

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۱۹

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۱۸

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۱۷

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۱۶

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۱۵

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۱۴

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۱۳

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۱۲

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۱۱

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۱۰

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۹

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۸

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۷

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۶

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۵

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۴

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۲

محمد صدیق منشاوی – راست نوا ۱

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85/feed/ 0
آشنایی با نغمه راست قرار در تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Sun, 23 Jun 2013 11:35:56 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=40483 منشاوی

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد محمد صدیق منشاوی که در مقام راست قرار یا جنس راست اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. استاد محمد صدیق منشاوی در غالب تلاوت های خویش پس از اجرای ردیف های مختلف مقام بیات وارد این مقام شده و از این مقام استفاده می کنند. اجرای این مقام در ردیف لحنی تلاوت های ایشان یک عنصر همیشه ثابت می باشد. از این مقام، بسیاری از قراء دیگر نیز استفاده نموده اند. در این بخش، این مقام را با صدای استاد منشاوی فرا می گیریم. موفق باشید. محمد کاکاوند

محمد صدیق منشاوی – راست قرار ۱۱

محمد صدیق منشاوی – راست قرار ۱۰

محمد صدیق منشاوی – راست قرار ۹

محمد صدیق منشاوی – راست قرار ۸

محمد صدیق منشاوی – راست قرار ۷

محمد صدیق منشاوی – راست قرار ۶

محمد صدیق منشاوی – راست قرار ۵

محمد صدیق منشاوی – راست قرار ۴

محمد صدیق منشاوی – راست قرار۳

محمد صدیق منشاوی – راست قرار ۲

محمد صدیق منشاوی – راست قرار ۱

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات حسینی در تلاوت استاد محمود علی البنا http://shefa-qoran.ir/40456/ http://shefa-qoran.ir/40456/#comments Thu, 20 Jun 2013 08:38:43 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=40456 محمود علی البنا

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد محمود علی البنا که در مقام بیات حسینی اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. استاد محمود علی البنا در بیشتر تلاوت های خویش پس از اجرای ردیف های مختلف مقام بیات از این مقام استفاده می کنند. اجرای این مقام در بخش ردیف مقام بیات تلاوت های ایشان یک عنصر همیشه ثابت می باشد. از این مقام، بسیاری از قراء دیگر نیز استفاده نموده اند. در این بخش، این مقام را با صدای استاد علی البنا فرا می گیریم. موفق باشید. محمد کاکاوند

محمود علی البنا – بیات حسینی ۶

محمود علی البنا – بیات حسینی ۵

محمود علی البنا – بیات حسینی ۴

محمود علی البنا – بیات حسینی ۳

محمود علی البنا – بیات حسینی ۲

محمود علی البنا – بیات حسینی ۱

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/40456/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات دوکا در تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88/#comments Thu, 20 Jun 2013 08:27:23 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=40452 عبدالباسط

پیرو درخواست تعدادی از عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد که در مقام بیات دوگاه یا دوکا اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. قراء مصری و بویژه استاد عبدالباسط در اکثر تلاوت های خویش از نغمه بیات دوکا ابتدا کرده و تلاوت خویش را با آن آغاز می کنند. در بحث شناخت ردیف های مقام بیات، مقام دوکا در رأس قرار دارد و قاری در اجرای این نغمه باید از درجه بم مطلوبی برخوردار باشد. البته استاد عبدالباسط نیز از درجات بم صدای خویش بهره می برد. بیات دوکا از نغمات اصلی در ردیف لحنی استاد عبدالباسط می باشد که ما در اینجا به چند قطعه بسنده کرده ایم. ایشان در میان تلاوت نیز اکتاو این مقام را خوانده و وارد سایر ردیف های مقام بیات و بعد صبا می شوند. موفق باشید. محمد کاکاوند

 

استاد عبدالباسط – بیات دوکا ۹

استاد عبدالباسط – بیات دوکا ۸

استاد عبدالباسط – بیات دوکا ۷

استاد عبدالباسط – بیات دوکا ۶

استاد عبدالباسط – بیات دوکا ۵

استاد عبدالباسط – بیات دوکا ۴

استاد عبدالباسط – بیات دوکا ۳

استاد عبدالباسط – بیات دوکا ۲

استاد عبدالباسط – بیات دوکا ۱

 

م. صادقی مدیر سایت

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88/feed/ 0
سه قطعه مقام حسینی گلعذار با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد http://shefa-qoran.ir/%d8%b3%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b9%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%b3%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b9%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Sat, 08 Jun 2013 06:29:38 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=40094 صیاد

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد که در نغمه بیات حسینی گلعذار اجرا شده است را ارائه کرده ایم. مقام حسینی یکی از زیرشاخه های مقام بیات بوده و خود نیز دارای چند ملودی زیرمجموعه می باشد. مقام حسینی از جمله مقامات بسیار زیبا و جذاب می باشد که توسط بسیاری از قراء اجرا شده است. این مقام در تلاوت های استاد صیاد به صورت مستمر مورد استفاده قرار می گیرد و استاد در این مقام به اشکال مختلف و متنوع و زیبا این مقام را اجرا کرده اند. در این بخش سه قطعه از این نغمه که برگرفته از تلاوت زیبای سوره مبارکه طه می باشد را ارائه نموده ایم. موفق باشید. محمد کاکاوند

حسینی گلعذار – شعبان عبدالعزیر صیاد ۱

حسینی گلعذار – شعبان عبدالعزیر صیاد ۲

حسینی گلعذار – شعبان عبدالعزیر صیاد ۳

 

 

م. صادقی مدیر سایت شفا

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%b3%d9%87-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b9%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات نوا در تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%da%a9/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%da%a9/#comments Sun, 02 Jun 2013 16:58:28 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=39832 کامل یوسف

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی که در مقام بیات نوا اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. استاد کامل یوسف بهتیمی در کلیه تلاوت های خویش پس از اجرای مقام بیات دوکا از این مقام استفاده می کنند. این مقام در تلاوت های استاد بهتیمی به صورت مداوم مورد استفاده قرار می گیرد. در قطعات زیادی نیز استاد بهتیمی از بیات نوا وارد اکتاو مقام بیات دوکا می شوند.  این مقام در بخش ردیف مقام بیات در تلاوت های ایشان یک عنصر ثابت می باشد. از این مقام، بسیاری از قراء دیگر نیز استفاده نموده اند. در این بخش، این مقام را با صدای استاد بهتیمی فرا می گیریم. موفق باشید. محمد کاکاوند

کامل یوسف بهتیمی – بیات نوا ۱

کامل یوسف بهتیمی – بیات نوا ۲

کامل یوسف بهتیمی – بیات نوا ۳

کامل یوسف بهتیمی – بیات نوا ۴

کامل یوسف بهتیمی – بیات نوا ۵

کامل یوسف بهتیمی – بیات نوا ۶

کامل یوسف بهتیمی – بیات نوا ۷

کامل یوسف بهتیمی – بیات نوا ۸

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%da%a9/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات نوا در تلاوت استاد محمد احمد شبیب http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85/#comments Sun, 02 Jun 2013 16:44:53 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=39827 شبیب

 

پیرو درخواست عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد محمد احمد شبیب که در مقام بیات نوا اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. استاد محمد احمد شبیب در کلیه تلاوت های خویش پس از اجرای مقام بیات دوکا از این مقام استفاده می کنند. اجرای این مقام در تلاوت های استاد شبیب به صورت مداوم مورد استفاده قرار می گیرد. این مقام در بخش ردیف مقام بیات تلاوت های ایشان یک عنصر ثابت می باشد. از این مقام، بسیاری از قراء دیگر نیز استفاده نموده اند. در این بخش، این مقام را با صدای استاد شبیب فرا می گیریم. موفق باشید. محمد کاکاوند

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۱۳

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۱۲

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۱۱

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۱۰

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۹

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۸

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۷

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۶

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۵

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۴

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۳

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۲

محمد احمد شبیب – بیات نوا ۱

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات دوکا (دوگاه) در تلاوت استاد مصطفی اسماعیل http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7/#comments Sun, 26 May 2013 11:06:47 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=39697 مصطفی اسماعیل

 

پیرو درخواست تعدادی از عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد مصطفی اسماعیل که در مقام بیات دوگاه یا دوکا اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. قراء مصری و بویژه استاد مصطفی اسماعیل در اکثر تلاوت های خویش از نغمه بیات دوکا ابتدا کرده و تلاوت خویش را با آن آغاز می کنند. در بحث شناخت ردیف های مقام بیات، مقام دوکا در رأس قرار دارد و قاری در اجرای این نغمه باید از درجه بم مطلوبی برخوردار باشد. البته استاد مصطفی اسماعیل از درجات بم مطلوبی برخوردار نبوده و به قول بعضی از اساتید از صدای فصه یا سایه در این قسمت تلاوت نموده است. ایشان برای رسیدن به درجات بالای صوتی از این مقوله استفاده کرده اند که البته مورد پذیرش همه نبوده و گاهاً نقد می شود. با این حال نغمه دوکا از نغمات اصلی در ردیف لحنی استاد مصطفی اسماعیل می باشد که ما در اینجا به چند قطعه بسنده کرده ایم. ایشان در میان تلاوت نیز اکتاو این مقام را خوانده و وارد سایر ردیف های مقام بیات می شوند. موفق باشید. محمد کاکاوند

 

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۱

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۲

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۳

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۴

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۵

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۶

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۷

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۸

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۹

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۱۰

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۱۱

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۱۲

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۱۳

بیات دوگاه – استاد مصطفی اسماعیل ۱۴

بیات دوگاه – استاد مصطی اسماعیل ۱۵
 


]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات حسینی در تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/#comments Thu, 23 May 2013 09:41:52 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=39688 منشاوی

 

یرو درخواست تعدادی از عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد محمد صدیق منشاوی که در مقام بیات حسینی اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. نغمه بیات حسینی در دو بخش از تلاوت استفاده می گردد. این نغمه در دسته بندی نغمات مربوط به نغمات بدوی (ابتدایی) و متنی (میانی) تلاوت می باشد. بعضی از قراء از این نغمه در اولین نفس لحنی خود در مسابقات و یا در تلاوت های مجلسی استفاده می کنند. استاد محمد صدیق منشاوی در تمامی تلاوت های خویش از این نغمه استفاده نموده اند. استاد معمولاً پس از اجرای مقام بیات دوگاه و بیات نوا در ابتدای تلاوت از این نغمه استفاده می کنند. این نغمه یکی از اسلوب های اصلی ردیف لحنی تلاوت های استاد منشاوی می باشد. در این بخش به فرم بدوی این مقام که در ابتدای تمام تلاوت های استاد منشاوی و سایر قراء وجود دارد می پردازیم. امیدوارم ارائه این فایل ها مفید فایده برای شما عزیزان واقع گردد. موفق باشید محمد کاکاوند.

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۱۶

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۱۵

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۱۴

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۱۳

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۱۲

 بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۱۱

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۱۰

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۹

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۸

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۷

بیات حسینی- محمد صدیق منشاوی ۶

بیات حسینی- محمد صدیق منشاوی ۵

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۴

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۳

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۲

بیات حسینی – محمد صدیق منشاوی ۱

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/feed/ 0
آشنایی با نغمه بیات نوا در تلاوت استاد شحات محمد انور http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4/#comments Thu, 23 May 2013 08:42:21 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=39683 تصاویر استاد شحات محمد انور (72)

 در ادامه ارائه درس های آموزش نغمات با صدای اساتید قرآن کریم، در این بخش چند نمونه از اجرای نغمه بیات نوا با صدای استاد شحات محمد انور به حضورتان ارائه می گردد. نغمه بیات نوا در دو بخش از تلاوت مورد استفاده قرار می گیرد. این نغمه در دسته بندی نغمات مربوط به نغمات بدوی (ابتدایی) و متنی (میانی) تلاوت می باشد. بسیاری از قراء از این نغمه در اولین نفس لحنی خود در تلاوت استفاده می کنند. استاد شحات محمد انور نیز در بسیاری از تلاوت های خویش از این نغمه ابتدا نموده اند. شیوه لحنی استاد شحات معمولاً با بیات دوگاه آغاز گشته و در نفس دوم لحنی خود وارد این مقام می شوند. البته در تلاوت های متعددی نیز ایشان با همین نغمه ابتدا نموده اند. در این بخش تعدادی از فرازهای استاد شحات که از این نغمه در بدو تلاوت خویش استفاده نموده اند درج شده است. بخش متنی این مقام نیز به زودی در سایت درج خواهد شد. امیدوارم ارائه این فایل ها مفید فایده برای شما عزیزان واقع گردد. موفق باشید محمد کاکاوند.

بیات نوا – استاد شحات ۱

بیات نوا – استاد شحات ۲

بیات نوا – استاد شحات ۳

بیات نوا – استاد شحات ۴

بیت نوا – استاد شحات ۵

بیات نوا – استاد شحات ۶

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4/feed/ 0
آشنایی با نغمه راست کُردان در تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#comments Thu, 23 May 2013 08:17:20 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=39670 غلوش

پیرو درخواست تعدادی از عزیزان مبنی بر درج فایل های آموزشی با رویکرد آشنایی با نغمات موسیقایی، در این بخش چند فراز با صدای استاد راغب مصطفی غلوش که در مقام راست کردان اجرا شده است را تهیه نموده و خدمتتان ارائه می کنم. نغمه راست کردان به دو صورت درجی و دفعی اجرا می گردد. استفاده از شیوه درجی این نغمه در بسیاری از تلاوت های قراء وجود داشته و دارد. اجرای دفعی این نغمه نیز معمولاً بعد از اجرای درجی مورد استفاده قرار می گیرد. استاد غلوش از هر دو شیوه در تلاوت های خویش بهره برده است که در این بخش تعدادی از فرازهای ایشان را خدمتتان ارائه نموده ام. ایشان معمولا پس از اجرای نغمات مختلف ردیف مقام راست یا به صورت درجی و یا به صورت مستقیم وارد بخش دفعی این نغمه می شود. توصیه می شود جهت فراگیری بهتر این نغمه و آشنایی با مدل های متنوع لحنی به تلاوت های استاد راغب مصطفی غلوش مراجعه شود. موفق باشید محمد کاکاوند.

اجرای-دفعی-گردانیه-راست-راغب-مصطفی-غلوش ۱

اجرای-دفعی-گردانیه-راست-راغب-مصطفی-غلوش ۲

اجرای-دفعی-گردانیه-راست-راغب-مصطفی-غلوش-۳

گردانیه-راست-راغب-مصطفی-غلوش-۱

گردانیه-راست-راغب-مصطفی-غلوش-۲

گردانیه-راست-راغب-مصطفی-غلوش-۳

گردانیه-راست-رالغب-مصطفی-غلوش-۴

گردانیه-راست-راغب-مصطفی-غلوش-۵

]]> http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/ 0 آشنایی با مقامات موسیقایی ترتیل استاد محمد حسین سبزعلی – بخش ۴ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-4/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-4/#comments Sat, 11 May 2013 19:01:18 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=39387 محمد حسین سبزعلی

 

آشنایی با مقامات موسیقایی ترتیل استاد محمد حسین سبزعلی – بخش ۴

منبع: سایت تنغیم


 

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-4/feed/ 0
آشنایی با مقامات موسیقایی ترتیل استاد محمد حسین سبزعلی – بخش ۳ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-3/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-3/#comments Sat, 11 May 2013 19:00:03 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=39385 محمد حسین سبزعلی

 

آشنایی با مقامات موسیقایی ترتیل استاد محمد حسین سبزعلی – بخش ۳

منبع: سایت تنغیم

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-3/feed/ 0
آشنایی با مقامات موسیقایی ترتیل استاد محمد حسین سبزعلی – بخش ۲ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/#comments Sat, 11 May 2013 18:50:34 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=39380 محمد حسین سبزعلی

 

آشنایی با مقامات موسیقایی ترتیل استاد محمد حسین سبزعلی – بخش ۲

منبع: سایت تنغیم

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-2/feed/ 0
آشنایی با مقامات موسیقایی ترتیل استاد محمد حسین سبزعلی – بخش ۱ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/#comments Sat, 11 May 2013 18:49:01 +0000 http://shefa-qoran.ir/?p=39378 محمد حسین سبزعلی

 

آشنایی با مقامات موسیقایی ترتیل استاد محمد حسین سبزعلی – بخش ۱

منبع: سایت تنغیم

]]>
http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af/feed/ 0
آموزش صوت و لحن استاد غلامرضا شاه میوه – بخش ۱۱ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d9%84%d8%ad%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-4/ http://shefa-qoran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d9%84%d8%ad%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-4/#comments Sat, 27 Apr 2013 20:09:41 +0000