سه شنبه, ۱۸ مرداد , ۱۴۰۱ - الثلاثاء 12 محرم 1444 - Tuesday, 9 August , 2022

آشنایی با اصطلاحات موسیقایی در قرائت قرآن کریم

تحلیه : به استفاده از مقامات فرعی به منظور آراستن مقام اصلی،تحلیه گویند.

تحویلات : ایجاد تنوع در نغمات و تغییر مایه موسیقی را گویند.

ترادف : به ترتیب موسیقایی اجراء نغمات و نیز همگونی یک نغمه با ما قبل و بعد آن ترادف گفته می شود.

ترکیب : به تلفیق دو یا چند مقام و نغمه در یک قطعه آوازی گفته می سود و گاه به آن مرکب خوانی نیز گویند.

تصویر : به اجراء مقامات موسیقی عرب از درجه غیر معمول (غیر اصلی) گفته می شود.

تطابق : در اصطلاح به معنای تلفیق موسیقی و کلام بر اساس خواص ذاتی کلمات مفاهیم آن می شود.

تکیه صوتی : به فشار صوتی بر محل خاصی از کلمه یا جمله که تداعی کننده مفهوم و معنای خاصی گردد گویند.

تلحین : به آهنگ گذاری بر کلمات یک متن گفته می شود.

تنغیم : به معنای نغمه خوانی یا نغمه گذاری است.

تنوع : به ایجاد تغییر و گوناگونی در نغمات و آهنگ های یک قطعه لحنی گویند.

توازن : به حفظ تعادل موسیقایی در هنگام اجراء نغمات و الحان گفته می شود.

طنین : کیفیتی است در صوت که موجب تفاوت و تمایز اصوات هم شدت و هم ارتفاع از یکدیگر شده و رنگ،شیوش یا زنگ نیز خوانده می شود.

غلت : نام دیگر تحریر است.

قفله : شیوه قطع لحن با آهنگ در قسمت های پایانی در موسیقی ارتجاعی عربی قفله خوانده می شود.

لحن : دارای مفاهیم مختلفی چون خطا و اشتباه در گفتار ،آهنگ کلام یا لهجه و قطعه آهنگ ساخته شده برای یک متن می باشد.

لحن در تلاوت قرآن : کیفیتی است که از استفاده صحیح و مطلوب مقامات و نغمات عربی،برای اریه آیات قرآن کرریم،بر اساس اصول و مبانی مربوطه حاصل می آید.

نغمه : به معنای نوای خوش،ملودی و گاه به معنای مقام در موسیقی بکار می رود.

مودلاسیون : رجوع کنید به تحویلات.

موتیف : کوچکترین واحد موسیقی است که دارای مفهوم موسیقایی باشتد گفته می شود.

ملودی : به تعدادی ازنتها که به دنبال هم اجراء شده و دارای مفهوم موسیقایی باشند گفته می شود.

مقامات اصلی : مقامات اصلی در موسیقی عرب را مختلف ذکر کرده اند اما ما حصل این اقوال را می توان در یازده مقام خلاصه کرد :

راست،بیاتی،سیکاه،جهارکاه،حجاز،نهاوند،عجم،کُرد،صبا،نواأثر،حجاز کار.

مقام : به گامهای موجود و معین در موسیقی سنتی یا مقامی در کشورهای عربی،ایران و ترکیه مقام گفته می شود.

مساحت صوت : به گستره صوت شخص از پایین ترین تا بالا ترین حد آن مساحت صوتی گفته می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید