جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

آکسان در کلمات یک هجایی

در کلماتی که یک هجایی هستند، آکسان روی همان هجا قرار می گیرد. مانند کلمه : قُل – تَبّ – اُفّ