دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

اثرات شنیدن

هرچقدر که مقدار شنیده ها بیشتر باشد اثرات مثبت و بیشتری بر روی مستمع خواهد گذاشت و لذا برای تعداد شنیده ها اثراتی را متذکر شده اند که به آن اشاره می شود:

یکبار شنیدن —— حالت تفریح و سرگرمی

یکبار شنیدن قطعه ای در روز —— حالت هدایت

دوبار شنیدن قطعه ای در روز —— حالت ترغیب

سه یا چند بار شنیدن قطعه ای در روز —— حالت قدرت و مقدمه برای ایجاد شخصیت