هدر سایت
- -

اختلاس در اداء

یکی از مهمترین آسیب های اداء حرکات کوتاه، ایجاد اختلاس است و عدم اختلاس از مؤلفات کیفی اداء متقن، قرائت مجود و فصاحت استاندارد است. بعضاً عدم توجه به محل صحیح نبر موجب ایجاد اختلاس در اداء حرکات می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید