دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

از مسائل مهم طنین

از مسائل مهم طنین آن است که کیفیت صدا در مصوتها باید همگی از یک جنس باشند. یعنی جنس صدا در الف باید متناسب صدای یاء و واو مدی باشد.