هدر سایت
- -

از مسائل مهم طنین

از مسائل مهم طنین آن است که کیفیت صدا در مصوتها باید همگی از یک جنس باشند. یعنی جنس صدا در الف باید متناسب صدای یاء و واو مدی باشد.

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید