هدر سایت
- -

از نشانه های خواننده خوب

خواننده خوب کسی که برای هر نفسی که اجرا می کند برنامه داشته باشد. این برنامه نشأت گرفته از دانش و تکنیک در اجراست و هر دو موضوع به صورت تعلیمی به کیفیت اجرا اضافه می گردد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید