یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ - الأحد 20 جماد ثاني 1443 - Sunday, 23 January , 2022

از نظر پرده صوتی ۴ مدل قرائت وجود دارد

از نظر پرده صوتی ۴ مدل قرائت وجود دارد. نغمات بکار رفته در هر سبکی، بر اساس یکی از چهار مرحله زیر تنظیم می شود. تمرکز صوتی تلاوت و بکارگیری حتی یک مورد در ردیف لحنی، تلاوت را از یک حالت به حالت دیگر مبدل خواهد کرد. مثلاً اگر در تلاوتی فقط یک قطعه لحنی در بخش جواب الجواب اصطلاحی اجرا شود، آن تلاوت جواب الجوابی محسوب می شود. عناوین بکار رفته صرفاً یک اصطلاح در میان قاریان است و عنوان لحنی محسوب نمی شود بلکه فقط عنوانی صوتی است.

الف): قراری. استفاده از تمامی قطعات قراری مقامات بدون استفاده از قطعات جواب. (فقط باید قرار خوانده شود)

ب): جوابی. استفاده از تمامی قطعات جوابی مقامات + قطعات قرار

اکثر تلاوت های اساتید سید متولی عبدالعال، عبدالباسط، منشاوی، صیاد، حصان و …. به صورت جوابی می باشد.

ج): جوب الجوابی. استفاده از قطعات جواب الجوابی. اکثر تلاوت های اساتید و قاریان قرآن در این مرحله قرار دارد.

د): حصاری. استفاده از قطعات با صدای بسیار بالا که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی از تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل مانند سوره مریم، آل عمنران و … در این بخش قرار دارد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید