هدر سایت
- -

استاد شحات محمد انور – سوره ق آیات ۳۷ تا آخر، سوره حاقه آیات ۱ تا ۲۴، سوره قریش