هدر سایت
- -

استفاده از روش لگاتو و استگاتو برای گرم کردن صدا

برای گرم کردن صدا قبل از تلاوت باید چند دقیقه به صورت لگاتو و استگاتو صدا را گرم کرد. امروزه در بین خوانندگان مرسوم است که صدای خویش را به صورت نیم پرده نیم پرده گرم کرده و سپس به اجرا می پردازند. لذا برای قاریان مفید است که به روش مذکور صدای خود را گرم نمایند.