یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

استفاده از طبقات مختلف صوتی عامل جذابیت تلاوت

 

استفاده از طبقات مختلف صدا در تلاوت باعث ایجاد جذابیت خواهد شد. باید توجه داشت که سرعت انتقال از یک پرده به پرده دیگر نیز در ایجاد جذابیت بسیار تأثیرگذار است.