هدر سایت
- -

اسراع و ابطاء نامحسوس

بافت آوایی حروف و کلمات مانند اخفاء، ادغام، سکوتها و … موجب ایجاد اسراع و ابطاء نامحسوس در قرائت می گردد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید