دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ - الإثنين 13 صفر 1443 - Monday, 20 September , 2021

انتقال به اجناس موسیقایی باید از روی اختیار و آگاهی باشد

انتقال به اجناس موسیقایی باید از روی اختیار و آگاهی باشد لذا انتقال به سایر اجناس در حین اجرای جنس خاص موسیقایی خارج محسوب می شود. در صورت ورود به جنس دیگر باید به جنس اول بازگشت نمود تا مصداق فالش به آن اطلاق نگردد.