یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

اهمیت اتصال اجناس در تلاوت

محمد کاکاوند

اتوضیحاتی مختصر در خصوص اهمیت اتصال اجناس در تلاوت

مبحث مطرح شده در این فایل مربوط به یکی از عزیزان می باشد که در جلسه آموزش قرائت مجمع قاریان قرآن کریم به تلاوت پرداختند.

 

مطرح شده در جلسه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۳

جلسه مجمع قاریان قرآن کریم (جلسه محمد کاکاوند)

سایت جلسه: WWW.Jalase-majma.ir