جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

اهمیت اجرای روان و سلیس الحان

اجرای روان و سلیس الحان در ایجاد جذابیت نغمه نقش اساسی دارد.