سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

اهمیت بهره گیری از مدها در قرائت تحقیق

مدها بهترین موضع تحریر و بهترین محل اجرای کارهای تنغیمی می باشند.