اهمیت بهره گیری از ولوم صدا

بهره گیری از ولوم صدا موجب ایجاد احساسات در صدا و کنترل بهتر آن و اجرای روان تر تحریرها می شود. همچنین ولوم صدا موجب ایجاد مهارت رشاقه الاداء در اجرا می شود که از مهارتهای بسیار مهم صوتی و از نشانه های تسلط بر صدا و انعطاف مناسب می باشد. رشاقه الاداء اجرای روان و ظریف صدا در قرائت کلمات می باشد.

نظرات بسته شده است.