هدر سایت
- -

اهمیت تعداد و سرعت تحریرها

از مهمترین مواردی که موجب جذابیت ملودی می شود، تعداد و سرعت تحریرها است.همچنین ریز و درشت بودن تحریرها در جذابیت ملودی نقش بسیار مهمی دارد.

 


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید